Liittyminen eurooppalaiseen kokeellisen ekosysteemitutkimuksen organisaatioon lisää suomalaisen tutkimuksen vaikuttavuutta

Huipputason tukimusalustojen verkosto AnaEE ERIC tarjoaa tutkijoille, yrityksille ja muille kiinnostuneille sidosryhmille tutkimuspalveluita maatalous-, metsä-, suo- ja vesiekosysteemien tilan, ympäristön sekä maankäytön muutosten haasteiden ratkaisemiseen.

Euroopan komissio on perustanut Euroopan laajuisen kokeellisen ekosysteemitutkimuksen organisaation, AnaEE ERIC:in (Analysis and Experimentation on Ecosystems, European Research Infrastructure Consortium). Seitsemän maan AnaEE ERIC mahdollistaa pääsyn huipputason ekosysteemitutkimukseen ja siihen liittyviin tutkimusalustoihin.

Tutkimusalustojen palvelut kattavat maatalouden, virtavesi- vesi-, ja suoekosysteemitutkimuksen sekä metsänhoitoon liittyviä kokeita, ilmastomanipulaatioita ja laboratorio-oloissa tehtäviä testauksia.

Suomesta organisaatiossa ovat mukana Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto ja Turun yliopisto. Suomen jäsenyys hyödyttää tutkimuksen ohella muun muassa suomalaista yritysmaailmaa, ja se edistää ilmastoviisaiden ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa esimerkiksi ruoan- ja puuntuotannossa.

AnaEE ERIC:in toiminnoissa on Suomesta mukana kaksitoista kokeellisen tutkimuksen alustaa, jotka sijoittuvat Helsingistä Utsjoen Kevolle. Eurooppalainen tutkimusyhteistyö mahdollistaa uusien menetelmien testaamisen Suomen oloissa, ja yhteistyö lisää mahdollisuuksia yksittäisten tutkimusaineistojen yhdistämiseen isojen ympäristökysymysten ratkaisemiseksi.

– Tavoitteena on edistää tiedon ja osaamisen vaihtoa kaikkialla Euroopassa. Konsortiossa kehitetään lisäksi teknologiaa ja yhdenmukaistetaan menetelmiä. Merkittävää on myös erilaisten teollisten kumppanuuksien rakentaminen, AnaEE:n Suomen koordinaattori Säde Virkki Luonnonvarakeskuksesta sanoo.

Helsingin yliopisto osallistuu AnaEE:n kansalliseen toimintaan luonnonoloissa tehtävillä koejärjestelyillä Lammin biologisella asemalla, Viikin kampuksella (SMEAR AGRI -asema) ja Hyytiälän metsäasemalla (SMEAR II -asema).

– Pyrimme simuloimaan näissä esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia ekosysteemien toimintaan ja luonnon monimuotoisuuteen. Asemilla tutkitaan muun muassa lämpötilan, sademäärän, lannoituksen, viljelykierron ja metsänhoidon vaikutuksia ekosysteemien toimintaan ja rakenteeseen ja seurataan pitkien aineistojen avulla hitaita muutoksia systeemeissä, sanoo professori Jaana Bäck maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Lahden kampuksella sijaitseva levätutkimuslaboratorio AlgoLab tarjoaa lisäksi tutkimustilat sekä ekologiselle että soveltavalle levätutkimukselle. Lähistöllä olevassa järvessä voidaan tehdä laajamittaisia mesokosmoskokeita in situ -olosuhteissa. Leviä voidaan hyödyntää vedenpuhdistusprosesseissa, käyttää haluttujen biomolekyylien tuotantoon ja muun muassa kasvattaa niitä teollisuuden nestemäisissä sivuvirroissa. 

Helsingin yliopisto johtaa ympäristötutkimuksen infrastruktuurien INAR RI -konsortiota Suomessa. 

– INAR RI:n tavoitteena on integroida eri tieteenalojen mittauksia toisiinsa, ja siksi monet AnaEE-mittausalustoista tuottavat aineistoja myös muihin eurooppalaisiin ympäristötutkimuksen infrastruktuureihin, kuten ICOS:iin (Integrated carbon observing system), eLTER:iin (Integrated European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological research infrastructure) ja ACTRIS:iin (Aerosol, clouds and trace gases infrastructure). Näin tuotetaan tieteellisesti korkeatasoisia palveluita käyttäjille mahdollisimman kustannustehokkaasti.

 

Suomen liittyminen AnaEE ERIC:in perustajajäseneksi toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön johdolla. Suomen osallistumista AnaEE ERIC:iin tukevat maa- ja metsätalousministeriön lisäksi Suomen Akatemia ja opetus- ja kulttuuriministeriö. AnaEE ERIC -organisaation lakisääteinen toimipaikka sijaitsee Ranskassa, ja perustajajäseniä ovat Ranskan lisäksi Bulgaria, Italia, Tanska, Tšekki ja Suomi sekä kansainvälinen tutkimusorganisaatio International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies. Lisäksi Belgia liittyi perustamisvaiheessa tarkkailijajäseneksi. Luonnonvarakeskus koordinoi AnaEE ERIC -organisaation kansallista toimintaa Suomessa.

Lue koko tiedote Luonnonvarakeskuksen (Luke) sivuilta