LignoBiotech 2018 Helsingissä 29. elokuuta - 1. syyskuuta 2018

LignoBiotech 2018 -konferenssissa esitellään lignoselluloosaan, kasvibiomassoihin ja mikrobimuuntamiseen liittyvän bioteknologian ja sen lähitieteiden uusimpia saavutuksia.

LignoBiotech 2018 on kansainvälisen LignoBiotech, Biotechnology Applied to Lignocelluloses -tutkimuskonferenssisarjan viides kokoontuminen. Se järjestetään Helsingissä 29.8.–1.9.2018, järjestäjinään Helsingin yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.   

Kokoontumisen tavoitteena on tuoda esille viimeaikaisia alan tutkimusten ja sovellusten edistysaskeleita sekä uusia lähestymistapoja lignoselluloosaan ja kasvibiomassoihin liittyvässä biotekniikassa ja bioprosesseissa.

Painopiste on kasvibiomassan ja lignoselluloosan sekä niiden komponenttien käytössä uusiutuvana raaka-aineena eri materiaalien, kemikaalien, polttoaineiden ja muiden biopohjaisten tuotteiden tutkimuksessa, muokkauksessa ja kestävämmässä valmistuksessa.

Monitieteisen symposion teemoja ovat genomitutkimus, mikrobimuuntaminen, entsyymien biokemia ja biomateriaalit  sekä ympäristö- ja teknologiaratkaisut ja uudet sovellukset.