Lassi Ahlvikista uusi ympäristö- ja luonnonvaraekonomian apulaisprofessori

Lassi Ahlvik aloitti elokuun 2020 alussa työskentelyn ympäristö- ja luonnonvaraekonomian apulaisprofessorina. Hän keskittyy tutkimuksessaan laajalti ympäristöllisiin kustannus-hyötyanalyyseihin ja optimaalisen ilmastopolitiikan muotoilemiseen.

Ennen Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan saapumistaan Ahlvik työskenteli apulaisprofessorina Norjan kauppakorkeakoulussa Bergenissä. Tohtoriksi hän valmistui Aalto-yliopistosta vuonna 2016. Ahlvikin väitöskirjan aiheena oli ’Essays on Long-Term Cost-Benefit Analysis and the Environment’.– Astuin ympäristöekonomian tontille opiskellessani tekniikkaa Aalto-yliopistossa. Kiinnostuin Itämerestä ja siitä, miten taloustiede voi auttaa suunnittelemaan politiikkaa, jolla meren tilaa voidaan parantaa, sanoo Ahlvik.

Sittemmin Ahlvik on jatkanut työskentelyä ympäristöekonomian ja julkistalouden teemoihin liittyen. Viime aikoina hän on keskittynyt tarkastelemaan hiiliverojen, päästökauppamallien ja muun ilmastopolitiikan suunnittelua tilanteessa, jossa julkinen rahoitus on rajallista.

– Minua kiinnostaa se, miten nyt valmistuvan ilmastopolitiikan sisältö vastaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Pyrin ymmärtämään, miten näiden tavoitteiden saavuttamista voidaan edesauttaa sekä olemassa olevia käytäntöjä syventämällä että menettelytapoja lisäämällä.

Bergenissä Ahlvik opetti laajaa kurssikirjoa, jonka aiheet vaihtelivat makrotaloustieteestä sovellettuun peliteoriaan. Vastaisuudessa Ahlvik keskittyy opetuksessaan tärkeimpään kiinnostuksen kohteeseensa, sillä hän opettaa ympäristöekonomian kursseja ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa (YET) sekä maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelmassa (AGERE).

– Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on erittäin kiehtova monitieteinen työympäristö, joka kerää saman katon alle ympäristön kestävyyden eri osa-alueisiin keskittyviä tutkijoita. Odotan innolla pääseväni liittymään Helsingin yliopiston ympäristö- ja luonnonvaraekonomian tutkimusryhmään ja tapamaan uusia ympäristöekonomian kollegoita ja opiskelijoita Viikissä.

Yhteystiedot