Kausikosteikot ovat arvokkaita luonnon monimuotoisuuden kannalta

Kausikosteikot kuhisevat elämää, ja ne ovat erityisen tärkeitä selkärangattomien kannalta. Loppukesällä hiljaiseloa viettäviin kausikosteikkoihin tulisikin kiinnittää enemmän huomiota.Kausikosteikot ovat väliaikaisia lammikoita, jotka täyttyvät keväisin ja syksyisin ja kuivuvat kesällä. Vaihtelevan luonteensa vuoksi ne usein sivuutetaan, kun pohditaan merkittäviä luonnon monimuotoisuuden tukikohtia.

Helsingin yliopiston tutkijat tarkastelivat kymmentä kausikosteikkoa ja kymmentä pysyvää kosteikkoa Evon Natura 2000 -alueella. Monet tutkitut kausikosteikot sijaitsivat arvokkaissa harjuympäristössä, Evon Peikkovuoren ja Syrjänalusen harjun kupeessa.  

– Totesimme, että keväisin lintujen aktiivisuus kausikosteikoissa on korkeampi kuin pysyvissä kosteikoissa. Myös esimerkiksi hirvet, metsäkauriit ja jänikset vierailivat useammin kausikosteikkojen kuin pysyvien kosteikkojen tuntumassa, sanoo Helsingin yliopiston Lammin biologisella asemalla tutkimustaan tehnyt Charly Dixneuf.

Lisäksi kausikosteikoissa huhtikuinen pikkunisäkkäiden, varsinkin metsämyyrien, aktiivisuus oli suurempaa kuin pysyvilllä kosteikoilla. Sitävastoin touko-kesäkuussa tilanne oli päinvastoin.

Kausikosteikot ovat enenevässä määrin uhattuina ilmastonmuutoksen ja ojitustoimien vuoksi.

– Luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi olisi tärkeä tutkia tarkemmin esimerkiksi kausikosteikoiden mikroilmastoa, ympärivuotista lintuaktiivisuutta, vesidynamiikkaa ja selkärangattomien yhteisöjä, Charly Dixneuf ehdottaa.

 

Artikkeli:  

Charly Dixneuf, Parami Peiris, Petri Nummi, Janne Sundell. Vernal pools enhance local vertebrate activity and diversity in a boreal landscape, Global Ecology and Conservation, Volume 31, 2021, https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01858.