Katariina Pärnäselle maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjapalkinto

Palkitun väitöskirjan tulokset laajentavat ymmärrystä antibioottiresistenssistä, niin ihmisissä kuin ympäristössä mikrobiekologian näkökulmasta.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on myöntänyt MMT Katariina Pärnäselle hänen vuonna 2021 valmistuneesta väitöskirjastaan tuhannen euron suuruisen väitöskirjapalkinnon. Väitöskirjassa Interconnected resistomes and the accumulative antibiotic resistance crisis keskityttiin tutkimaan valintapaineita, jotka muokkaavat bakteeriyhteisöjä ja vastustuskykyisten bakteerien leviämisen vaikutuksia, hyödyntäen pääosin metagenomiikkaan perustuvia menetelmiä. Tutkimuksessa havaittiin esimerkiksi, että äidinmaidonkorvikkeen käytöllä oli vahva yhteys vauvojen suoliston resistenssikuormaan. Korvikkeen käytöllä oli merkittävämpi yhteys suoliston resistenssikuormaa kuin tutkimuksessa olleiden vauvojen saamilla antibioottikuureilla. Väitöskirjan osana olleessa ympäristötutkimuksessa tulokset viittasivat siihen, että ulostesaaste on lähes aina ympäristössä havaitun resistenssikuorman takana, myös Euroopassa jätevesien puhdistuksesta huolimatta.

Väitöskirjatyönsä jälkeen Katariina Pärnänen on työskennellyt tutkijatohtorina (postdoctoral researcher) Turun yliopistossa. Hän aloittaa Suomen Akatemian rahoituksella tänä syksynä tutkimusprojektin mikrobilääkeresistenssin vaikutuksista aikuisväestöön.

– Nykyisessä Suomen Akatemian rahoittamassa projektissani pyrin selvittämään minkälaisia pitkäaikaisia vielä tuntemattomia terveysriskejä oireeton resistenttien suolistobakteerien kantajuus voi aiheuttaa. Lisäksi minua kiinnostaa, mitkä taustatekijät vaikuttavat aikuisten resistenssikuormaan suomalaisväestössä. Tutkimus tehdään pääyhteistyökumppanimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, Pärnänen kertoo.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan väitöskirjapalkinto

Maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan dekanaatti valitsee vuosittain väitöskirjapalkinnon saajan. Palkittava valitaan kiittäen hyväksytty arvosanan saaneista väitöskirjoista. Vuonna 2022 tiedekunnan väitöskirjapalkinnon saaja valittiin vuoden 2021 aikana hyväksytyistä väitöskirjoista.

Väitöskirja

Katariina Pärnänen. Interconnected resistomes and the accumulative antibiotic resistance crisis
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 2021.