Hyönteiset ovat olennainen osa ruokaturvaa - sekä tuholaisina että pölyttäjinä

Ian Hardy aloitti huhtikuussa maatalousentomologian professorina maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Hardy tekee maatalouden kannalta merkittävien hyönteisten käyttäytymisen ja ekologian perus- ja soveltavaa tutkimusta.

– Hyönteiset ovat hämmästyttävän laajalle levinneitä ja monimuotoisia, ja niillä on suuri merkitys ruokaturvalle – niin haitallisina tuholaisina kuin hyödyllisinä tuholaislajien luontaisina vihollisina ja pölyttäjinäkin, Hardy toteaa.

Perustutkimuksen suhteen Hardya kiehtoo evoluutio ja eläinten käyttäytyminen, mukaan lukien hyönteisten käyttäytyminen. Aihepiiriä koskevan tiedon soveltaminen kasvinsuojeluun antaa työn tekemiselle mieluisan ja toisaalta yhtä tärkeän syyn.

– Maatalousentomologian ongelmien ratkominen synnyttää myös teoreettisempia oivalluksia, joten työn kaksi eri lähtökohtaa täydentävät toisiaan, hän sanoo.

Huhtikuussa tiedekunnan vahvuuteen liittynyt Hardy odottaa pääsevänsä tekemään maatalousentomologian tutkimusta suotuisassa ympäristössä Helsingissä ja muualla toimivien kollegojen kanssa. Parhaillaan hän tekee yhteistyötä muun massa Kalikutissa, Milanossa ja Nanjingissa työskentelevien hyönteistutkijoiden kanssa.

yhteystiedot

Ian Hardyn lyhyt ansioluettelo
  • Vanhempani olivat biologeja, ja biologia oli aina lempiaineeni koulussa.
  • kandidaatintutkinto (eläintiede), Birminghamin yliopisto, Iso-Britannia (1984–1987)
  • tohtorintutkinto (loispistiäisten käyttäytymisekologia), Imperial College London, Iso-Britannia
  • tutkijatohtorin tehtävissä yli 11 vuoden (1991–2002) aikana seuraavissa yliopistoissa: Leidenin yliopisto (Alankomaat), Jagellon yliopisto (Krakova, Puola), Aarhusin yliopisto (Tanska), Granadan yliopisto (Espanja) ja Sunderlandin yliopisto (Iso-Britannia)
  • eläinten populaatiobiologian lehtori, apulaisprofessori ja dosentti (reader), Nottinghamin yliopisto, Iso-Britannia (2002–2021). Lisäksi olen antanut varsin merkittävän panoksen opiskelijoiden hyvinvoinnin ja sosiaalisten olojen edistämiseksi Sutton Bonington -kampuksella 16 vuoden ajan siitä ajanjaksosta, jonka työskentelin Nottinghamin yliopistossa.
  • maatalousentomologian professori, Helsingin yliopisto (huhtikuusta 2021 lähtien)