Hyönteiset ovat olennainen osa ruokaturvaa - sekä tuholaisina että pölyttäjinä
Ian Hardy aloitti huhtikuussa maatalousentomologian professorina maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Hardy tekee maatalouden kannalta merkittävien hyönteisten käyttäytymisen ja ekologian perus- ja soveltavaa tutkimusta.

– Hyönteiset ovat hämmästyttävän laajalle levinneitä ja monimuotoisia, ja niillä on suuri merkitys ruokaturvalle – niin haitallisina tuholaisina kuin hyödyllisinä tuholaislajien luontaisina vihollisina ja pölyttäjinäkin, Hardy toteaa.

Perustutkimuksen suhteen Hardya kiehtoo evoluutio ja eläinten käyttäytyminen, mukaan lukien hyönteisten käyttäytyminen. Aihepiiriä koskevan tiedon soveltaminen kasvinsuojeluun antaa työn tekemiselle mieluisan ja toisaalta yhtä tärkeän syyn.

– Maatalousentomologian ongelmien ratkominen synnyttää myös teoreettisempia oivalluksia, joten työn kaksi eri lähtökohtaa täydentävät toisiaan, hän sanoo.

Huhtikuussa tiedekunnan vahvuuteen liittynyt Hardy odottaa pääsevänsä tekemään maatalousentomologian tutkimusta suotuisassa ympäristössä Helsingissä ja muualla toimivien kollegojen kanssa. Parhaillaan hän tekee yhteistyötä muun massa Kalikutissa, Milanossa ja Nanjingissa työskentelevien hyönteistutkijoiden kanssa.

yhteystiedot