Helsingin yliopiston vuoden 2022 väitöskirjapalkinto neljälle tutkijalle

Helsingin yliopiston vuoden 2022 väitöskirjapalkinnot erityisen ansiokkaista väitöskirjoista saivat elintarviketieteiden tohtori Fengyuan Liu, filosofian tohtori (kemia) Outi Haapanen, eläinlääketieteen tohtori Riitta Niemi ja oikeustieteen tohtori Santtu Raitasuo.

Yliopisto palkitsee vuosittain ansiokkaita väitöskirjoja. Palkintoperusteissa on tieteellisten ansioiden lisäksi huomioitu tutkimuksen vaikuttavuus omalla tieteenalallaan ja/tai väitöskirjatyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Väitöskirjapalkinto on 4 000 euroa.

Fengyuan Liun väitöskirjassa Bioaccessibility of folate in cereals and legumes: the role of endogenous vitamers tutkitaan B-ryhmän vitamiineihin kuuluvaa folaattia. Sikiöiden hermostoputken sulkeutumishäiriöiden ehkäisemiseksi monessa maassa viljavalmisteita täydennetään foolihapolla. Tämä ei kuitenkaan ole yleistä EU:ssa, ja siksi on tärkeää tutkia elintarvikkeiden luontaista folaattia. Väitöskirjatyön tavoite oli tutkia viljojen ja palkokasvien folaatin biosaatavuutta. Biosaatavuutta tutkittiin staattisella in vitro ruoansulatusmallilla, ja folaatit määritettiin erittäin suuren erotuskyvyn nestekromatografialla (UHPLC). Liun väitöskirjatyö osoitti, että elintarvikematriisien muokkauksella ja valmistusaineiden valinnalla voidaan parantaa folaatin biosaatavuutta, ja erityisesti härkäpavun osoitettiin olevan lupaava folaatin lähde. Liun tutkimus tuottaa merkittävää tietoa ihmisten ravitsemukseen ja terveyteen.