Dronet apuna vesilintulaskennoissa

Luonnonvarakeskus (Luke) selvittää yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa, miten miehittämättömiä ilma-aluksia eli droneja voidaan hyödyntää riistalaskennoissa.

Tänä kesänä kohteena ovat kosteikkojen sorsalinnut Pohjois-Savossa ja metsähanhet Pohjois-Karjalassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla.

Kuluvana kesänä tutkimuksessa testataan erityisesti dronien käyttökelpoisuutta sekä selvitetään laskijoiden tekemän poikuelaskennan ja kopterilaskennan tulosten mahdollisia eroja. Lisäksi arvioidaan dronien käyttömahdollisuuksia puutteellisesti tunnettujen lajien kuten metsähanhen runsauden ja esiintyvyyden arviointiin.

Vesilintulaskenta tehdään hankkeessa kuten perinteinen vesilintupoikueiden pistelaskenta eli laskija tähystää kiikarilla ja kaukoputkella tietyn sektorin kosteikolta. Poikueet lasketaan ensin maanpinnasta tai muulta vedenpintaa korkeammalta paikalta, kuten lintutornista. Sen jälkeen drone kuvaa saman alueen ilmasta käsin ja poikueet lasketaan kuvista.

Droneista uusia mahdollisuuksia eläinkantojen seurantaanMiehittämättömiä ilma-aluksia on toistaiseksi käytetty Suomessa suhteellisen vähän villieläinseurantoihin.

– Dronet antavat monipuolisia ja uusia mahdollisuuksia riistaeläintutkimukseen ja seurantaan.  Niiden tekniikan nopea kehitys mahdollistaa entistä pitemmät lentoajat ja siten kustannustehokkaan menetelmän. Esimerkiksi metsähanhien osalta droneista haetaan täysin uutta seurantakeinoa, kertoo tutkija Mervi Kunnasranta Lukesta.

Vesilintulaskenta tehdään ennalta suunniteltua reittiä pitkin automaattiohjauksella. Kuva: Mervi Kunnasranta, Luke.

Perinteisen poikuelaskennan hyvänä puolena on se, että se on helppo ja nopea toteuttaa häiritsemättä lintuja. Huonoa taas on se, että laskenta voidaan tehdä vain näkyvyydeltään avoimilla paikoilla. Esimerkiksi kosteikkojen runsas vesikasvillisuus aiheuttaa laskentaan katvealueita, myös alavilla pensaikkorantaisilla kosteikoilla näkyvyys on huono.

– Dronella näitä rajoitteita ei ole, vaan laskenta onnistuu myös rehevillä ja rannoiltaan metsittyneillä kohteilla, jotka ovat usein hyviä vesilintujen poikueympäristöjä. Kopterin mahdollisesti aiheuttamasta häiriöstä vesilinnuille on toistaiseksi kuitenkin vain niukalti tietoa, kertoo tutkija Veli-Matti Väänänen Helsingin yliopistosta.