Avoimia tehtäviä maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on avoinna kolme vakinaista yliopistonlehtorin tehtävää ja Suomen Ilmastopaneelin sihteeristössä kolme määräaikaista tehtävää

Yli­opis­ton­leh­to­ri, ti­las­to­tie­de
https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/yliopistonlehtori-tilastotiede

Yli­opis­ton­leh­to­ri, kes­tä­vä yrit­tä­jyys
https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/yliopistonlehtori-kestava-yrittajyys

Yli­opis­ton­leh­to­ri, ym­pä­ris­tö- ja luon­non­va­ra­ta­lous­tie­de
https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/yliopistonlehtori-ymparisto-ja-luonnonvarataloustiede

Hakuaika yliopistonlehtorien tehtäviin päättyy 3.4.2020

Avoimia tehtäviä Suomen Ilmastopaneelin sihteeristössä

Projektisuunnittelija Suomen Ilmastopaneelin sihteeristöön
https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/projektisuunnittelija-suomen-ilmastopaneeliin-sihteeristoon
Hakuaika päättyy 22.03.2020

Tutkijatohtori (talous) Suomen Ilmastopaneelin sihteeristöön
https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tutkijatohtori-talous-suomen-ilmastopaneelin-sihteeristoon
Hakuaika päättyy 06.04.2020

Tutkijatohtori (energia) Suomen Ilmastopaneelin sihteeristöön
https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tutkijatohtori-energia-suomen-ilmastopaneelin-sihteeristoon
Hakuaika päättyy 06.04.2020