Aerogeelitutkijoiden Euroopan-laajuinen yhteistyöverkosto käynnistyi

AERoGELS tukee lujien, mutta höyhenenkevyden aerogeelien tutkijoiden yhteistyötä.

Aerogeelit ovat höyhenenkevyitä, mutta erittäin lujia materiaaleja. Niitä tutkitaan esimerkiksi lämpöeristeinä sekä lääkeaineiden hallittuun vapauttamiseen tai kudosimplanttien kasvualustaksi.

Euroopan aerogeelitutkijat ovat saaneet Euroopan unionilta rahoitusta yhteiseen AERoGELS-verkostoon, johon osallistuu 36 maata. Suomesta mukana ovat apulaisprofessori Kirsi Mikkonen maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta sekä apulaisprofessori Henrikki Liimatainen Oulun yliopistosta.

AERoGELS kuuluu niin sanottuihin COST-toimiin, jotka tarjoavat rahoitusta nimenomaan verkottumiseen.

– Kokoukset ovat tieteellisiä seminaareja, joissa esittelemme muille partnereille työtämme, kuulemme muiden tutkimuksesta ja voimme suunnitella mahdollisia yhteisiä projekteja. AERoGELS tuo kaikille Suomessa toimiville alan tutkijoille mahdollisuuden verkottua kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa, tehdä yhteistyötä ja hyötyä eri partnereiden tarjoamasta infrastruktuurista, Kirsi Mikkonen sanoo.

Kirsi Mikkosen mielestä COST-toimien parhaisiin puoliin kuuluu sen tarjoama rahoitus lyhyisiin tutkijavierailuihin osallistujamaiden välillä.

– Olen itsekin jo jatko-opintojeni aikana hyötynyt suuresti juuri tämänkaltaisten verkostojen tuomasta mahdollisuudesta käydä alan kansainvälisten huippuasiantuntijoiden laboratorioissa tekemässä osia tutkimuksestani.  Olen myöhemmin kannustanut ryhmäni jatko-opiskelijoita ja tutkijatohtoreita hyödyntämään tätä erinomaista mahdollisuutta.

Food Materials Science -tutkimusryhmän verkkosivut (englanniksi)

Väitöstutkimus kasvipohjaisista aerogeeleistä (englanniksi)