Väitöskirja on uusista tutkimustuloksista koostuva tieteellisesti merkittävä kokonaisuus. Se voi olla joko monografiaväitöskirja tai artikkeliväitöskirja, joka koostuu yhteenveto-osasta ja osajulkaisuista.
 
Väitöskirjan on täytettävä yhdenvertaiset tieteelliset kriteerit. Se sisältää a) uutta tieteellistä tietoa ja osoittaa b) väittelijän kriittistä ajattelua, c) oman tieteenalan syvällistä tuntemusta ja d) metodien hallintaa sekä soveltamiskykyä. Väitöskirja e) on tieteellisesti vakuuttava, f) se sisältää perusteltuja tuloksia ja g) se on tieteellisesti rehellinen ja tutkimuseettisten normien mukainen.

Väitöskirja vastaa tyypillisesti neljän vuoden kokopäiväistä työskentelyä.