Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus

Erikoispsykologikoulutus on maisterin tutkinnon jälkeistä yliopistollista erikoistumiskoulutusta. Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksesta (70 op) vastaa kansallisesti Helsingin yliopisto ja se järjestetään yhteistyössä Psykonet -yliopistoverkoston kanssa.

Työn ohella suoritettava koulutus on suunnattu psykologeille, jotka haluavat kouluttautua lasten, nuorten tai aikuisten parissa työskenteleväksi neuropsykologiksi.  Yliopiston tuottaman kolmen vuoden pituisen koulutusohjelman lisäksi neuropsykologian erikoispsykologiksi valmistuminen edellyttää yhteensä neljän vuoden käytännön työkokemusta (kolme vuotta neuropsykologian tehtävissä) ja sitä tukevaa ammatillista työnohjausta. Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen suorittanut kykenee toimimaan vaativissa kliinisen neuropsykologian alan asiantuntijatehtävissä työyhteisössään ja laajemmin yhteiskunnan tasolla. Koulutuksen aikana kehitetään tieteellis-ammatillista erikoisosaamista kliinisessä neuropsykologiassa sekä sen lähitieteissä, ja sovelletaan neuropsykologisia tietosisältöjä eri toimintaympäristöissä.

Tavoitteena on kouluttaa erityisasiantuntijoita, jotka pystyvät tieteellistä tutkimustietoa hyödyntäen paitsi itse soveltamaan, myös analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään kliinisen neuropsykologian ammatillisia käytäntöjä.

Seuraava haku on keväällä 2025

Kevään 2022 haussa jätettiin yhteensä 134 hakemusta. Kolmivuotiseen koulutukseen (2022-2025) hyväksyttiin yhteensä 51 uutta opiskelijaa.

Kevään 2025 haun tiedot julkaistaan syksyllä 2024.

Vuoden 2022 hakutiedot löytyvät Koulutukseen hakeminen -sivuilta.

Tietoa koulutuksesta