Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus on suunnattu sinulle, jolla on psykologian maisterin tai sitä vastaava tutkinto (Valviran laillistus Suomessa), ja joka haluat toimia kliiniseen neuropsykologiaan liittyvissä tehtävissä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa tai yksityissektorilla.

Koulutus antaa valmiuksia sekä lasten, nuorten että aikuisten kanssa työskentelyyn esim. neurologian, neuropsykiatrian tai muissa neuropsykologisia palveluita tuottavissa yksiköissä.

Kliinisen neuropsykologian keskeistä työaluetta ovat keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien psykologisten seuraamusten arviointi ja kuntoutus, sekä verkostojen ohjaus ja konsultointi. Koulutus tähtää siihen, että kykenet toimimaan vaativissa neuropsykologian alan asiantuntijatehtävissä työyhteisössäsi sekä terveydenhuollon ja yhteiskunnan eri tasoilla. Koulutus antaa sinulle valmiuksia paitsi itse soveltaa, myös analysoida, arvioida ja kehittää kliinisen neuropsykologian ammattikäytäntöjä tieteelliseen näyttöön perustuen.

Koulutus antaa Yliopistolain (558/2009) 7 c §:n ja yliopistolain muuttamisesta annetun lain (1172/2014) 7 a §:n sekä erikoistumiskoulutusta koskevan asetuksen (1439/2014) mukaisen pätevyyden toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä neuropsykologian erikoisalalla. Neuropsykologian erikoispsykologikoulutuksen perusteella, ja jo sen aikana, voi hakea oikeutta Kelan tukemien neuropsykologisten kuntoutuspalvelujen tuottamiseen. Koulutus luetaan hyväksi myös yliopistollisessa tohtorikoulutuksessa.