Akateeminen terveyskeskus

AkaTK:een valitaan uusia väitöskirjatutkijoita syksyisin; hakuaika päättyy 10.8.2018 (Huom. muuttunut aika). Hakijoilta edellytetään akateemista loppututkintoa ja työnantajalla pitää olla yhteistyösopimus Helsingin yliopiston kanssa. Tällä hetkellä sopimus on Eksoten, Espoon, ESShp:n, Helsingin, Kotkan, Kouvolan, Nurmijärven ja Vantaan kanssa. Lisätietoja: merja.k.laine@helsinki.fi ja niko.wasenius@helsinki.fi

Hakemuksen tulee sisältää:

 • Lyhyt esittely itsestäsi (enintään 1 sivu)
 • Tutkimussuunnitelma (enintään 3 sivua, Word, riviväli 1.15, fonttikoko 12, marginaalit 2.5)
  1. Ohjaajat ja seurantaryhmä
  2. Tutkimuksen tausta
  3. Tavoitteet ja tutkimuskysymykset
  4. Aineisto
  5. Menetelmät
  6. Aikataulu
  7. Rahoitussuunnitelma
  8. Lähdeluettelo
 • Esimiehen ja/tai johdon puoltava lausunto tutkimussuunnitelmasta

Merja Laine, LT
LT Laine on väitellyt Helsingin yliopistosta vuonna 2015. Väitöskirjan jälkeen hän on keskittynyt tutkimaan minkälaisia pitkäaikaisseurauksia raskaudenaikaisilla glukoosiaineenvaihdunnan-häiriöillä on naisten ja lasten myöhempään terveyteen. Hän on aktiivinen liikkuja ja kaikenlaisen liikunnan ystävä.

Niko Wasenius, FT, ft
FT Wasenius on valmistunut fysioterapeutiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulusta ja terveystieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta vuonna 2014. Väitöskirjan jälkeen FT Wasenius on keskittynyt tutkimaan varhaisen kehityksen ja kasvun vaikutuksia myöhempään terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen. Hän on koripallon suuri ystävä.

Frida Gyllenberg, ML
Jag är hälsocentralläkare i Vanda och avlägger mina doktorsstudier vid Helsingfors Universitet för professor Oskari Heikinheimo. Sedan år 2013 har varje kvinna i Vanda haft rätt till en långverkande preventivmetod gratis och jag undersöker effekterna av denna intervention. Särskilt iakttar jag effekten på Vandas aborttal, som är högre än i de omkringliggande kommunerna, samt ifall interventionen påverkar vilka kvinnor som väljer någon av dessa effektiva preventionsmetoder.

Sinikka Hannus, FM (puheterapeutti)
Lasten kielihäiriöisyyden havaitseminen on perusterveydenhuollon vastuulla. Lasten kielihäiriöissä perusterveydenhuollon toimintatavat ja hoitopolut Suomessa ovat tutkimattomia ja eri kunnissa ja sairaanhoitopiireissä toisistaan poikkeavia. Kansallista tietoa tarvitaan, jotta saadaan tietoa lasten kielellisen erityisvaikeuden määrästä, arvioinnista ja kielihäiriön merkityksestä lapsen arjessa.

Paula Häkkänen, LL, ETM (ravitsemustiede)
LL Häkkänen selvittää, miten lasten lihavuuden hoitosuositukset toteutuvat kouluterveydenhuollossa. Aineisto koostuu 2000 lapsen satunnaisotoksesta helsinkiläisistä 6.lk:n oppilaista. Heistä 573 oli ala-asteen aikana ylipainoisia. Näiden lasten potilaskertomukset analysoin takautuvasti ylipainon ja lihavuuden tunnistamisen sekä lihavuuden hoidon kannalta.

Mikko Lehikoinen, LL
Kyseessä on rekisteritutkimus, jossa arvioidaan kontekstuaalisten tekijöiden vaikutus sosioekonomisten ryhmien välisiin terveyseroihin sekä palvelujen käyttöön Helsingin peruspiirien tasolla.

Sanna Lemmetyinen, FM (puheterapeutti)
FM Lemmetyisen kiinnostukseni kohteena ovat aivohalvauksen seurauksena puhekykynsä menettäneet aikuiset, joilla myös puhetta korvaavien keinojen käyttäminen on vaikeaa, vaikka kognitiiviset kyvyt muutoin ilmenevät suhteellisen toimivina. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa tällaisten nk. vaikeasti apraktisten kommunikatiivista toimintakykyä ja kommunikaation muuttumista ajan myötä. Tietoa tarvitaan tarkoituksenmukaisen puheterapeuttisen kuntoutuksen suunnittelussa.

Kirsi Nikander, LL
LL Nikanderin tutkimuksessa ”Kuka hyötyy koululääkärin tarkastuksesta?” selvitetään, onko tarpeen järjestää alakouluikäisten määräaikaisia lääkärintarkastuksia, vai voidaanko rajata lääkärintarkastus koskemaan vain niitä oppilaita, joista aikuisilla on huolta. Tarkoituksena on myös löytää keino, jolla koululääkäri tavoittaa eniten lääkärin tapaamisesta hyötyvät oppilaat ja huoltajat.

Jaana Puhakka, LL
LL Puhakan tutkimuksen ”Antikoagulaatiohoidon kehittämisprojektin seuranta- ja arviointitutkimus” tavoitteena on arvioida ja mitata helsinkiläisillä terveysasemilla toteutetun koulutushankkeen vaikutuksia hoitotasapainoon ja työnjakoon.

Tuire Saloranta, LL
LL Saloranta tutkii raskauden ehkäisyn valinnan vaikutuksia seksuaaliseen hyvinvointiin ja mielialaan sekä ehkäisyn käytön lopettamisen syitä - erityisenä kiinnostuksen kohteena pitkäaikaiset ehkäisimet.

Leena Äyräväinen, HLL
LL Äyräväinen tekee tutkimusta Helsingin yliopistossa nivelreuman ja sen hoitoon käytettävien lääkkeiden vaikutuksista suun terveyteen. Hänen harrastuksiin kuuluvat klassinen musiikki ja käsityöt.

Tulevat väitökset:

 

Väitökset:

Koordinaattorit

Merja Laine, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri
Koordinaattori
Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
merja.k.laine@helsinki.fi
045-1223950
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Niko Wasenius, FT, ft
Koordinaattori
Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
niko.wasenius@helsinki.fi
044-3714921
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Joh­ta­ja

Kaisu Pitkälä, LT, professori
kaisu.pitkala@helsinki.fi

Osoi­te

Lääketieteellinen tiedekunta
Clinicum
Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO