Oikeustajuntatutkimus

Oikeustajututkimuksen tavoitteena on selvittää, vastaako suomalainen oikeuskäytäntö väestön käsityksiä oikeasta rangaistustasosta eräiden rikostyyppien osalta. Tutkimusta varten tehdään väestöhaastattelu, jossa vastaajille kuvaillaan seitsemää erilaista rikostapausta. Kuvaukset perustuvat aitoihin, tuomioistuimissa käsiteltyihin tapauksiin. Vastaajilta kysytään, millaisen rangaistuksen he olisivat valmiita antamaan kyseisissä tapauksissa.

Vastaajille kuvattavien rikostapausten sisältönä ovat:

  • Väkivalta julkisella paikalla
  • Sukupuoliyhteys lapsen kanssa
  • Sukupuoliyhteys nukkuvan kanssa ja pakottamalla
  • Väkivalta lähisuhteessa
  • Huumausaineen maahantuonti ja myynti
  • Verojen vilpillinen välttäminen
  • Auton kuljettaminen päihtyneenä

Erillisessä tuomarikyselyssä käräjäoikeustuomarit saavat samat tapaukset luettavakseen ja heitä pyydetään määräämään niistä vallitsevan oikeuskäytännön mukainen tuomio. Kysely toteutetaan internetkyselynä, joka toimitetaan tuomareille sähköpostin välityksellä. Tuloksia analysoitaessa verrataan väestön ja tuomareiden antamia vastauksia keskenään.

Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan väestön käsityksiä mm. rikoksista ja rikollisuuden kontrollista.

Tutkimus tehdään Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa 1.1.2016–30.6.2017. Tutkimuksen vastuullisena tutkijana on yliopistotutkija, dosentti Juha Kääriäinen.