Julkaisut

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin tutkijat julkaisevat artikkeleita ja monografioita tieteellisten kustantajien aikakauslehdissä sekä kirjasarjoissa. Osa tutkimuksista julkaistaan instituutin omissa julkaisusarjoissa. Katsauksia -sarjassa julkaistaan tiedonantoja, ja ne ilmestyvät pääsääntöisesti verkkojulkaisuina. Tutkimuksia -sarjassa julkaistaan tutkimuksia, jotka ovat läpäisseet ulkoisen vertaisarvioinnin. Rikollisuuden piirteitä ja kehitystä kuvataan vuotuisissa Rikollisuustilanne- sekä Seuraamusjärjestelmä-julkaisuissa.

Julkaisemisesta instituutin sarjoissa päättää julkaisutoimikunta, jonka jäseniä ovat apulaisprofessori Atte Oksanen (Tampereen yliopisto), tutkimusjohtaja Janne Kivivuori (Krimo), johtaja Tapio Lappi-Seppälä (Krimo) ja tutkimusjohtaja Juha Kääriäinen (Krimo).