Tutkimus

Instituutissa on rikollisuuden tutkimukseen erikoistunut kriminologinen yksikkö, oikeusoloja, lainsäädäntöä ja oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutusta tutkiva oikeuspolitiikan tutkimusyksikkö sekä seuraamusjärjestelmää ja rangaistuksia tutkiva kriminaalipolitiikan tutkimusyksikkö.

Instituutin tutkimustoiminta perustuu pääsääntöisesti oikeuslaitoksen, valtionhallinnon, poliisin ja muiden tilastoviranomaisten rekistereihin ja asiakirjoihin sekä väestölle ja erityisryhmille kohdennettuihin kyselyihin.

Uusia julkaisuja