Tutkimus
Instituutissa on rikollisuuden ja seuraamusjärjestelmän tutkimukseen erikoistunut kriminologinen yksikkö sekä oikeusoloja, lainsäädäntöä ja oikeuden ja yhteiskunnan vuorovaikutusta tutkiva oikeuspolitiikan tutkimusyksikkö.

Instituutin tutkimustoiminta perustuu pääsääntöisesti oikeuslaitoksen, valtionhallinnon, poliisin ja muiden tilastoviranomaisten rekistereihin ja asiakirjoihin sekä väestölle ja erityisryhmille kohdennettuihin kyselyihin.

Uusia julkaisuja