Tietoa instituutista

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti (Krimo), entinen Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, on Helsingin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusinstituutti, jossa harjoitetaan kriminologista ja oikeuspoliittista tutkimusta ja seurantaa.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain (1139/2007) mukaan instituutin tehtävänä on

 • harjoittaa riippumatonta kriminologista ja muuta oikeuspoliittista tutkimusta ottaen huomioon oikeusministeriön ja yhteiskunnan tietotarpeet
 • seurata ja analysoida rikollisuutta, rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa, oikeusoloja ja lainsäädännön vaikutuksia sekä raportoida niiden kehityspiirteistä
 • ylläpitää sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi tarvittavia tutkimusrekistereitä.
Historia

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti liittyi osaksi Helsingin yliopiston valtiotieteellistä tiedekuntaa vuoden 2015 alussa.

Instituutin historia ulottuu vuoteen 1963, jolloin oikeusministeriön alaisuuteen perustettiin Kriminologinen tutkimuslaitos. Tutkimus- ja selvitystoiminnan laajentuessa laitoksen nimi muutettiin Oikeuspoliittiseksi tutkimuslaitokseksi (OPTL), jonka nimisenä laitos tunnettiin vuoteen 2014 asti. Laitos siirrettiin vuoden 2015 alusta Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan yhteyteen osana valtion sektoritutkimusuudistusta.

Johtokunta

Instituutilla on johtokunta, joka ohjaa ja valvoo sen toimintaa. Johtokuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, ja sen asettaa Helsingin yliopiston rehtori. Oikeusministeriö nimeää jäsenistä viisi. Lisäksi instituutin henkilökunta valitsee keskuudestaan yhden jäsenen. Johtokunnan toimikausi on neljä vuotta.

Jäsenet

 • dekaani Marjaana Seppänen (HY, valtiotieteellinen tiedekunta)
 • dekaani Johanna Niemi (HY, oikeustieteellinen tiedekunta)
 • professori Karri Silventoinen (HY, valtiotieteellinen tiedekunta)
 • kehittämisneuvos Aarne Kinnunen (OM, kriminaalipolitiikka- ja rikosoikeusosasto)
 • osastopäällikkö Johanna Suurpää (OM, demokratia- ja julkisoikeusosasto)
 • osastopäällikkö Antti Leinonen (OM, yksityisoikeus- ja oikeudenhoito-osasto)
 • yksikönpäällikkö Venla Salmi (Rikosseuraamuslaitos, kehittämisen ja ohjauksen vastuualue, strategiayksikkö)
 • erikoissyyttäjä, apulaispäällikkö Jarmo Rintala (Syyttäjälaitos, Länsi-Suomen syyttäjäalue)
 • tutkijatohtori Yaira Obstbaum (HY, Krimo, henkilöstön edustaja)