Krimolaiset dekanaatin vieraana 9.4.2024

Krimolaiset olivat tiistaina 9.4. kutsuttu kahvittelemaan valtiotieteellisen tiedekunnan dekanaatin kanssa päätalolle U37:n valtsikalaisten omalle olohuoneelle.

Tilaisuuden tarkoituksena oli yhdessä keskustella niin yliopiston kuin tutkimusyksikön kannalta ajankohtaisista asioista tulevana lukuvuonna. Paikalla oli krimolaisen lisäksi valtiotieteellisen dekanaatista dekaani Marjaana Seppänen, varadekaani (tutkimusyksiköt) Timo Kaartinen ja varadekaani (koulutusohjelmat) Markku Lanne. 

Keskustelua heräsi erityisesti opetuksen kehittämisestä. Vaikka Krimo on ensisijaisesti tutkimusyksikkö, palvelee se myös yliopiston opetusta merkittävällä tavalla, erityisesti valtio- ja oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Kriminologia on saatu Krimon avustuksella opintosuunnaksi sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa ja sen kehittämistä jatketaan. Kriminologian laadukas yliopistotason koulutus palvelee niin tutkimus- ja työelämää, ja erityisesti sosiaaliala voisi hyötyä entistä enemmän myös kriminologisesta koulutuksesta, kun tarkastellaan alaikäisille rikoksentekijöille suunnattuja viranomaispalveluita. Alaikäiset rikoksentekijät ovat olleet viime aikoina suuren mediahuomion kohteena, joten aihe oli senkin kannalta ajankohtainen.

Kriminologian lisäksi Krimon toisen vahvuuden, oikeussosiologian, opetusta ja tutkimusta on kehitetty entisestään. Krimolla on esimerkiksi vuosi sitten aloittanut oikeussosiologian yliopistonlehtori Maija Helminen, jonka yhtenä työtehtävänä on kehittää oikeussosiologian opetusta ja tutkimusta Krimolla. Oikeussosiologian laadukkaasta tutkimuksesta ja koulutuksesta hyötyvät paitsi yliopisto ja työnantajat, myös yhteiskunta, kun tehdään vaikuttavaa oikeustutkimusta yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheista. 

Puheeksi nousi myös Krimon menestys ulkopuolisen tutkimusrahoituksen haussa. Krimoon on viime vuosina saatu useita STN- ja VN-TEAS-hankkeita, jotka ovat laajentaneet Krimon rahoituspohjaa suhteessa yliopistolta saatavaan perusrahoitukseen. Esimerkiksi STN-hanke ACElife tutkii haitallisten lapsuudenkokemusten seurauksia ja vaikuttavia ehkäisyn keinoja. SILE-hanke puolestaan tutkii lainsäädännön vaikutuksia hiljaisiin toimijoihin, esimerkiksi eläimiin tai vankeihin.

Kaiken kaikkiaan tilaisuus oli tunnelmaltaan kevyt ja keskusteleva. Osallistujien mielipide oli selvä – näitä lisää!