Ura ja työelämä

Kandidaatintutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja maisterivaiheeseen tai siirtyä työelämään erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tai yrittäjänä.

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnasta valmistuneet kandidaatit voivat työllistyä elintarvikealalla mm. vähittäiskaupan, elintarviketeollisuuden tai ruokapalvelualan yrityksiin liiketoimintaa tukeviin asiantuntijatehtäviin tai itse yrittäjiksi. Valmistuneet voivat työllistyä myös alan järjestöihin, tutkimusorganisaatioihin tai konsulttiyrityksiin sekä muille kaupan, teollisuuden ja palveluliiketoiminnan aloille.

Maatalousekonomian ja yrittäjyyden opintosuunnasta kandidaatit voivat työllistyä maatalous- ja elintarvikealan valmistelutehtäviin julkisella sektorilla ja asiantuntijatehtäviin yrityksissä. He voivat toimia yrittäjinä. Myös kansalais- ja edunvalvontajärjestöillä on alan työpaikkoja Suomessa ja ulkomailla.

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnasta kandidaatit voivat työllistyä valmistelutehtäviin julkisella sektorilla ja asiantuntijatehtäviin yrityksissä. Valmistuneet voivat työllistyä myös ympäristö- ja luonnonvara-alan järjestöihin, tutkimusorganisaatioihin sekä konsulttiyrityksiin Suomessa ja ulkomailla. Tutkinto antaa mahdollisuuden edetä vaativampiin asiantuntija-, tutkimus- ja johtotehtäviin kokemuksen ja ylempien korkeakouluopintojen myötä. Se antaa myös valmiuksia oman yrityksen perustamiseen

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

  • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
  • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
  • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
  • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
  • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Ura­mah­dol­li­suu­det

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandidaatintutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja maisterivaiheeseen tai siirtyä työelämään. Lue valmistuneiden uratarinoita Elintarviketalouden ja kulutuksen sekä Maatalous- ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnista.

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnasta valmistuneet kandidaatit voivat työllistyä elintarvikealalla mm. vähittäiskaupan, elintarviketeollisuuden tai ruokapalvelualan yrityksiin liiketoimintaa tukeviin asiantuntijatehtäviin. Valmistuneet voivat työllistyä myös alan järjestöihin, tutkimusorganisaatioihin tai konsulttiyrityksiin sekä muille kaupan, teollisuuden ja palveluliiketoiminnan aloille.

Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnasta valmistuneet kandidaatit voivat työllistyä alan valmistelutehtäviin julkisella sektorilla sekä asiantuntija- ja ympäristöjohtamisen tehtäviin yrityksissä. He voivat toimia yrittäjinä. Työpaikkoja on myös kansalaisjärjestöissä ja kansainvälisissä järjestöissä ja konsulttiyrityksissä Suomessa ja ulkomailla.

Molemmat opintosuunnat antavat mahdollisuuden edetä vaativampiin asiantuntija-, tutkimus- ja johtotehtäviin kokemuksen ja ylempien korkeakouluopintojen myötä. Ne antavat myös valmiuksia oman yrityksen perustamiseen.

Soveltuvista taloustieteistä valmistuneiden työllistyminen - töissä.fi

Maisteriopintomahdollisuudet

Kandidaatin tutkinto antaa suoran väylän maisteriopintoihin ainakin yhdessä seuraavista maisteriohjelmista:

Eriillinen hakeminen/ilmoittautumismenettely (opiskelijoita voidaan joutua karsimaan aikaisemman opintomenestyksen perusteella).

Tämän lisäksi tutkinto antaa valmiuden hakeutua maisteriopintoihin kansallisissa ja kansainvälisissä ohjelmissa.

Ura­ta­ri­nat - Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

Kandidaatintutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja maisterivaiheeseen tai siirtyä työelämään erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tai yrittäjänä.

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnasta valmistuneet kandidaatit voivat työllistyä elintarvikealalla mm. vähittäiskaupan, elintarviketeollisuuden tai ruokapalvelualan yrityksiin liiketoimintaa tukeviin asiantuntijatehtäviin. Valmistuneet voivat työllistyä myös alan järjestöihin, tutkimusorganisaatioihin tai konsulttiyrityksiin sekä muille kaupan, teollisuuden ja palveluliiketoiminnan aloille. Opintosuunta antaa mahdollisuuden edetä vaativampiin asiantuntija-, tutkimus- ja johtotehtäviin kokemuksen ja ylempien korkeakouluopintojen myötä. Ne antavat myös valmiuksia oman yrityksen perustamiseen.

Lue alumnitarinoita

Ura­ta­ri­nat - Maa­ta­louse­ko­no­mian ja yrittäjyyden opin­to­suun­ta

Kandidaatintutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja maisterivaiheeseen tai siirtyä työelämään erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tai yrittäjänä.Maatalousekonomian ja yrittäjyyden opintosuunnasta kandidaatit voivat työllistyä maatalous- ja elintarvikealan valmistelutehtäviin julkisella sektorilla ja asiantuntijatehtäviin yrityksissä. He voivat toimia yrittäjinä. Myös kansalais- ja edunvalvontajärjestöillä on alan työpaikkoja Suomessa ja ulkomailla.

Lue alumnitarinoita.

Uratarinat - Ympäristö- ja luonnonvaraekonomia

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnasta kandidaatit voivat työllistyä valmistelutehtäviin julkisella sektorilla ja asiantuntijatehtäviin yrityksissä. Valmistuneet voivat työllistyä myös ympäristö- ja luonnonvara-alan järjestöihin, tutkimusorganisaatioihin sekä konsulttiyrityksiin Suomessa ja ulkomailla.

Kaksikielinen tutkinto (Tvex)

Ohjelman tarjoamalla vaihtoehdolla voit suorittaa kaksikielisen tutkinnon (KaTu/TvEx). Kaksikielinen tutkinto tarjoaa sinulle ainutlaatuista osaamista ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana. TvExillä osoitat oman tieteenalasi hallintaa suomeksi ja ruotsiksi. Kielitaitoisista asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelemalla eri kielillä parannat uramahdollisuuksiasi sekä Suomessa että ulkomailla. TvEx-opiskelijana opiskelet sekä suomen- että ruotsinkielisissä ympäristöissä ja sinulla on hyvät mahdollisuudet verkostoitua yli kielirajojen jo opintojen aikana. TvExin suorittaminen on vapaaehtoista ja voit tutustua ja ilmoittautua siihen aloitettuasi opinnot.

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.