Opiskelu

Monialaisen koulutusohjelmamme teemoja ovat muun muassa kestävä ja kilpailukykyinen ruuantuotanto, kulutus ja ilmastonmuutos ja maaseudun elinvoimaisuus.

Ainutlaatuisen kandidaattiohjelmastamme tekee se, että saat taloustieteiden perustan lisäksi vahvan osaamisen ruokaan ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin. Kandiohjelman parissa sinusta kasvaa laajanäkemyksinen tulevaisuuden asiantuntija ja olet valmis ratkomaan aikamme haastavimpia ongelmia. Tältä pohjalta voit tulevaisuudessa toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä yksityisellä sektorilla kuten yrityksissä, tutkimuslaitoksissa tai järjestöissä tai julkisella sektorilla kuten kunnan tai valtion palveluksessa.

Miksi ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma?

Kestävän elintarvike- ja ympäristötalouden ammattilaisia tarvitaan yhä enemmän ja työllisyysnäkymät alallamme ovat valoisat. Ruoka ja ympäristö tarjoavat aina haasteita, töitä ja tutkittavaa, oli näkökulmana sitten alkutuotanto, johtaminen, kulutus tai talouspolitiikka. Tämä kandiohjelma antaa sinulle valmiudet sekä akateemiselle että käytännönläheiselle uralle. Kandiohjelmasta valmistuttuasi:

  • osaat soveltaa taloustieteiden keskeisiä käsitteitä, menetelmiä ja periaatteita
  • osaat tunnistaa ja analysoida ruokajärjestelmään, luonnonvarojen käyttöön, ympäristökuormitukseen, kuluttajien hyvinvointiin sekä yritystoimintaan liittyviä ongelmia

Kandiohjelmassa voit muodostaa omannäköisesi tutkinnon monialaisen opintotarjonnan mahdollistamana. Helsingin yliopiston Viikin kampuksella pääset osaksi tiivistä ja lämminhenkistä tiedeyhteisöä, jossa saatat tutustua tulevaisuuden työkavereihisi.

Jos olet kiinnostunut elintarvikkeiden, kulutuksen, maatalouden tai ympäristön kysymyksistä taloudellisesta näkökulmasta, tämä on sinun tutkintosi.

Samanlaista tutkintoa et muualta löydä!

Alumnitarinoita ja kokemuksia opiskelusta

Muun muassa ympäristö- ja elintarviketalouden opiskelija kertoo webinaaritallenteella alavalinnastaan, mikä opinnoissa ja opiskelussa on parasta, millaisiin tehtäviin alalta valmistuu sekä miten he viettivät vapaa-aikaansa.

  • Mitä ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa voi opiskella?
  • Entä millaisiin työtehtäviin koulutuksen suoritettuaan voi sijoittua?

 

Rakenne ja sisältö

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmaan kuuluu tieteenalan perusopinnot, jotka suoritetaan pääosin ensimmäisen vuoden syyslukukauden aikana. Ensimmäisen lukuvuoden syksyllä valitset vapaasti opintosuuntasi:

  • Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnan tai
  • Maatalousekonomian ja yrittäjyyden tai
  • Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnan.

Voit samalla aloittaa aineopintojen suorittamisen. Tutustu YET-opetussuunnitelmaan 2023-2026 ja tutkintorakenteeseen.

Koulutusohjelman yhteiset opinnot 25 op: Koulutusohjelman yhteiset opinnot sisältävät kaikille yhteisiä yleiskursseja, joihin kuuluu mm. työelämään valmentamista,  viestintä- ja kieliopintoja sekä tietotekniikan opintoja.

Ympäristö- ja elintarviketalouden perusopinnot 25 op: Opinnot sisältävät koulutusohjelman tieteenalojen johdantokursseja.

Ympäristö- ja elintarviketalouden aineopinnot 56-59 op: Opinnot sisältävät opintosuunnan osaamista laajentavia ja syventäviä aineopintoja ja kandidaatin tutkielman. Kandidaatin koulutusohjelmassa opiskelijat suuntautuvat opintosuunnittain valitsemalla joko Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnan tai Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnan.

Kandidaattitutkielma: Kandidaatin opintojen lopuksi tehdään kandidaatintutkielma (6 op).

Valinnaiset opinnot 52 - 55 op: Valinnaiset opinnot voit valita joko Ympäristö- ja elintarviketieteiden kandiohjelman opinnoista tai monista muiden Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opinnoista. Valinnaiset opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa omannäköisen ja yksilöllisen opintokokonaisuuden sekä laaja-alaisen ja monipuolisen tutkinnon. Koulutusohjelmassa voi myös suorittaa kaksikielisen kandidaatin tutkinnon, jolloin opinnoista 60 opintopistettä koostuu ruotsinkielisistä opinnoista.

Opintosuunnat

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnassa opit soveltamaan liiketaloustieteen teorioita yritysten ja kuluttajien toimintaan. Opinnoissa perehdyt muun muassa talouden johtamiseen, palveluliiketoimintaan, innovaatio- ja markkinointiosaamiseen sekä yrittäjyyteen. Ymmärrät myös kuluttajalähtöisyyden merkityksen liiketoiminnassa sekä kuluttajien aseman ja roolin yhteiskunnassa sekä globaalissa taloudessa.

Opintojen alussa omaksut liiketaloustieteen perusteet ja tieteenalakohtaisilla opinnoilla laajennat elintarviketalouden ja kulutuksen eri osa-alueiden asiantuntemustasi. Elintarvike- tai maataloustieteellisten opintojen avulla luot pohjan sovellusalan erityiskysymysten ymmärtämiselle. Opintojen myötä sinusta kehittyy talousalan osaaja, joka erottuu työmarkkinoilla.

Maatalousekonomian ja yrittäjyyden opintosuunnassa perehdytään elintarvikemarkkinoiden, maatalouspolitiikan ja maatalous- ja muiden yritysten toimintaan. Opit soveltamaan taloustiedettä maatalouden ja yritysten kehittämiseen ja ohjaamiseen sekä maatalouspolitiikan, elintarvikemarkkinoiden ja maaseutuyritysten toiminnan analysointiin. 

Talousosaaminen yhdistettynä maatalouden ja maaseudun yritysten erityispiirteiden tuntemiseen tuottaa sinulle laaja-alaisen asiantuntemuksen. Opintojen alussa omaksut taloustieteen perusteita ja jo ensimmäisestä vuodesta lähtien opit myös soveltamaan taloustiedettä ja liiketaloustiedettä kursseilla, esimerkiksi maatalousekonomian perusteissa.

Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnassa Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian suunnassa opit ymmärtämään syitä ja tuottamaan ratkaisuja kansallisiin ja kansainvälisiin ympäristöongelmiin ja kestävään luonnonvarojen käyttöön taloustieteen menetelmiä soveltamalla.

Talousosaaminen yhdistettynä ympäristön ja luonnonvarojen erityispiirteiden tunteminsen tuottaa sinulle laaja-alaisen asiantuntemuksen. Opintojen alussa omaksut kansantaloustieteen perusteita ja menetelmäopintoja. Jo ensimmäisestä vuodesta lähtien opit myös soveltamaan taloustieteellistä lähestymistapaa kursseilla, esimerkiksi ympäristö- tai maatalousekonomian perusteissa.

Kurssit ja opetus

Opiskeluympäristönä Helsingin yliopiston Viikin kampus on ainutlaatuinen. Niin on myös ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, sillä tutkinnon voi suorittaa vain Viikissä! Pääset osaksi tiivistä ja lämminhenkistä tiedeyhteisöä, jossa saatat tutustua tulevaisuuden työkavereihisi.

Lisää tietoa opiskeluympäristöistä.

Lue lisää kursseista.

Kokeile kurssia - Tutustu ympäristötaloustieteeseen  - Ympäristötaloustieteen perusteet.
Kokeile kurssia - MOOC-kurssi: Ympäristö-ja elintarviketalouden tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset.

Opiskelukieli

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa opetuskieliä ovat pääasiassa suomi tai ruotsi. Opetusta ja oppimateriaalia on myös englannin kielellä. Voit suorittaa kandidaatin tutkinnon kaksikielisenä suorittamalla tutkintoon kuuluvista opinnoista 60 op ruotsinkielisinä.

Opiskelijaelämä Viikissä

Opiskelijakertomukset - Lue opiskelijoidemme kirjoituksia opiskelusta, harjoittelusta ja vaihto-opiskelusta ulkomailla.

Fuksivuosi Viikissä - Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uudet opiskelijat kertovat elämästään ja opiskelusta.

Opiskelu- ja ainejärjestötoiminta

YET-kandin opiskelijoiden ainejärjestöt ovat VITA, VEKE ja Vuorovaikeutus:

Tutustu muihin tiedekunnan ainejärjestöihin.

Viikin kampus

Opiskelu Helsingin yliopistossa

Uudet ja vanhat opiskelijat täyttävät Helsingin yliopiston kampukset joka syksy lukuvuoden alkaessa. Iso osa opiskelijaelämästä tapahtuu Viikin, Kumpulan, Meilahden ja Keskustakampuksen kampusalueilla. Opiskelijat arvostavat kotiyliopistossaan etenkin monipuolista opintotarjontaa sekä kanssaopiskelijoitaan. Tältä sivulta löydät tietoa Helsingin yliopiston opiskeluympäristöstä ja opiskelijaelämästä.

Tutustu alla yliopisto-opiskelijan opiskeluympäristöön kotimaassa ja ulkomailla sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoille. Voit lukea myös asioista, jotka sisältyvät opintojen aloittamiseen.

Lue lisää opiskelijaelämästä.

Haluatko kysellä suoraan Helsingin yliopiston opiskelijoilta opiskelusta tai opiskelijaelämästä? Chattaa opiskelijoidemme kanssa ja saat vastauksen moniin kysymyksiin!