Uratarinat- Maatalousekonomian ja yrittäjyyden opintosuunta

Kandidaatintutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja maisterivaiheeseen tai siirtyä työelämään erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tai yrittäjänä.

Maatalousekonomian ja yrittäjyyden opintosuunnasta kandidaatit voivat työllistyä maatalous- ja elintarvikealan valmistelutehtäviin julkisella sektorilla ja asiantuntijatehtäviin yrityksissä. He voivat toimia yrittäjinä. Myös kansalais- ja edunvalvontajärjestöillä on alan työpaikkoja Suomessa ja ulkomailla.

Antti Jaakkola - pääaine: maatalousekonomia

Opiskeluja valitessaan Antti Jaakkola puntaroi yliopiston ja ammattikorkeakoulun metsätalouden opintojen välillä. Vaaka kallistui Viikkiin ja maatalousekonomiaan.

- Haluan selvittää itseäni kiinnostavia kysymyksiä taustoihin saakka, valmiita vastauksia syvemmälle. Kun minua luonnon lisäksi kiinnostavat vielä talousasiat, valinta oli selvä. Viikissä voi hienosti yhdistää biologian, maatalouden, taloustieteiden, maatalouspolitiikan ja tekniikan opintoja. Sivuaineeksi voi helposti valita esimerkiksi elintarvike- ja agroteknologian opintoja tai jopa johtamistaitojen ja viestinnän opiskelua neuvontaopin muodossa, Jaakkola  perustelee.

Erik Lindroos - pääaine: maatalousekonomia

Erik Lindroos opiskeli pääaineenaan maatalousekonomiaa. Tutkinto toi hänelle työpaikan lisäksi hyvän perustan tulevaisuutta varten.- Olen maatilalta kotoisin, joten luonnonläheiseen Viikkiin oli luontevaa hakea. Olin kiinnostunut talousasioista, joten tätä kautta maatalousekonomia tuntui hyvältä valinnalta, Erik Lindroos kertoo.

Sanna-Helena Ranta - pääaine: maatalousekonomia

Poikkitieteellinen tutkinto on kilpailuetu

Sanna Helena-Ranta vannoo poikkitieteellisen ja ainutlaatuisen tutkinnon nimeen. Hän rakensi opiskeluaikana laajat verkostot, ja on niiden kautta päässyt mielenkiintoisiin töihin. 

- Hain alun perin hakemaan kasvinviljelytieteen lisäksi biologian oppiaineeseen. Päädyin kuitenkin valitsemaan kasvinviljelytieteen ja Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan, koska Viikki on monitieteellisempi ja työnsaantimahdollisuudet ovat laajemmat, Sanna-Helena Ranta sanoo.

Viivi Wanhalinna - pääaine: maatalousekonomia

Viivi Wanhalinna oli kiinnostunut kaikista elintarvikeketjun osista, ja halusi tietää siitä lisää. Yliopisto-opinnot mahdollistivat kiinnostavien opintojen lisäksi työpaikan Lontoosta ja paljon kansainvälistä kokemusta. 

-Lukion jälkeen olin haaveillut ratsastuksenopettajan ammatista, mutta päädyin lukemaan itseni hierojaksi. Opiskeluaikana sairastuin kuitenkin diabetekseen, jonka takia kiinnostuin ravitsemuksesta ja elintarvikkeista, Viivi Wanhalinna kertoo.