Uratarinat - Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

Kandidaatintutkinto antaa valmiudet jatkaa opintoja maisterivaiheeseen tai siirtyä työelämään erilaisiin asiantuntijatehtäviin sekä yksityisellä että julkisella sektorilla tai yrittäjänä.

Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunnasta valmistuneet kandidaatit voivat työllistyä elintarvikealalla mm. vähittäiskaupan, elintarviketeollisuuden tai ruokapalvelualan yrityksiin liiketoimintaa tukeviin asiantuntijatehtäviin. Valmistuneet voivat työllistyä myös alan järjestöihin, tutkimusorganisaatioihin tai konsulttiyrityksiin sekä muille kaupan, teollisuuden ja palveluliiketoiminnan aloille. Opintosuunta antaa mahdollisuuden edetä vaativampiin asiantuntija-, tutkimus- ja johtotehtäviin kokemuksen ja ylempien korkeakouluopintojen myötä. Ne antavat myös valmiuksia oman yrityksen perustamiseen.

Koulutusohjelman aikaisemmista pääaineista: elintarvike-ekonomia, markkinointi, kuluttajaekonomia, maatalousekonomia sekä ympäristö- ja luonnonvaraekonomian pääaineista muodostuu uusi 1.8.2017 alkanut ympäristö- ja elintarviketalouden kandidaatin koulutusohjelma ja elintarvike-ekonomian, markkinoinnin ja kuluttajaekonomian pääaineista kandidaatin tutkinnon elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta sekä elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma. Pääaineista valmistuneet henkilöt ovat työllistyneet hyvin omalle opiskelualalle.

Milla Nieminen - elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

Milla tiesi, että haluaa opiskella ja työskennellä tulevaisuudessa elintarvikkeiden ja ruoan kanssa – tuttava vinkkasi hänelle ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelmasta

“Opinnoista saa kokonaiskuvan elintarvikeketjusta ja oppii ymmärtämään pienten osien lisäksi isoa kuvaa sekä ymmärtämään, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Tärkeitä arvoja koulutusohjelmassa minulle ovat kriittisyys, ympäristöarvot ja vastuullisuus.”

Siiri Räisänen - elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

"Ympäristö- ja elintarviketalouden opinnot antavat monipuolisen ymmärryksen kestävyysongelmista"

"Lukion jälkeen punnitsin opiskelua niin kauppatieteiden, maantieteen kuin elintarviketieteenkin parissa. Kun pitkän nettiselailun jälkeen löysin ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman, innostuin. Tässähän yhdistyvät kaikkien näiden opinalojen elementit! Tuntui, että tällä koulutuksella pystyisin tekemään kiinnostavia ja merkityksellisiä asioita." Opinnot ovat antaneet hänelle hyvät eväät kulutuksen ja ruokajärjestelmän kestävyyshaasteiden ratkomiseen. Myös Viikin monitieteellinen opiskelijaympäristö on laajentanut Siirin maailmankuvaa.

Hanna Kasari - pääaine: elintarvike-ekonomia

"Minua kiinnosti ruoan ketju pellolta pöytään, enkä tiennyt miten siihen liittyviä opintoja tai työtä voisi edes olla olemassa."

Toisin kuitenkin kävi, kun Kasari löysi elintarvike-ekonomian oppiaineen. Lue Kasarin kokemus YET-kandiohjelmasta.

Jonna Puisto - pääaine: elintarvike-ekonomia

Jonna Puisto halusi yhdistää kaksi kiinnostuksen kohdetta – elintarvikkeet ja talouden.  

Jonna Puisto opiskeli elintarvike-ekonomiaa pääaineenaan taloustieteen laitoksella. 

- Elintarvike-ekonomiassa yhdistyivät elintarvikkeet ja liiketalous, eli kaksi asiaa jotka kiinnostivat minua. Aihe tuntui olevan tarpeeksi maanläheinen, Puisto sanoo. Sivuaineenaan hän luki markkinointia ja kuluttajaekonomiaa.

Panu Brofeldt - pääaine: elintarvike-ekonomia

Panu Brofeldt pääsi gradunsa kautta työelämään. Hänen mielestään opiskelijan pitää osata olla nöyrä ja avarakatseinen.- Olin kiinnostunut talouspuolen asioista ja koulutuksesta, kun katsoin Viikin oppiaineitten kuvaukset. Perheessäni on myös elintarvikealalla työskennelleitä ihmisiä, kuten Viikissä opiskellut äitini kuka suositteli elintarvike-ekonomiaa minulle, Panu Brofeldt sanoo.

Pirkka Kaijanen - pääaine: kuluttajaekonomia

"Kannattaa opiskella itseä kiinnostavia juttuja, ei niitä mitkä vain kuulostavat hyviltä."

"Halusin syventää kaupallista osaamistani, kun hain suorittamaan maisterivaihettani Viikkiin. Minua kiinnostivat kuluttajat ja kuluttajabisnes." Pirkka Kaijasella oli jo kauppakorkean maisterinpaperit, kun hän haki opiskelemaan kuluttajaekonomiaa Helsingin yliopistoon.

Elina Puhakka - pääaine: kuluttajaekonomia

Kuluttajaekonomiaa pääaineenaan opiskellut Elina Puhakka ei vielä opiskeluaikana tiennyt, mitä halusi tulevaisuudelta. - Pääaineen valitseminen oli minun kohdallani vähän sattumankauppaa, koska en tuntenut Viikin tarjontaa kovinkaan hyvin. Mietin esimerkiksi Kauppista opiskeluvaihtoehtona, mutta päädyin lopulta kuitenkin Viikkiin hieman erilaisen ja uudenlaisen opintotarjonnan perässä, Elina Puhakka sanoo.

Päivi Timonen - pääaine: kuluttajaekonomia

Päivi Timonen valmistui Helsingin yliopistosta jo 1980-luvulla ja suuntasi työelämään. Hän kuitenkin palasi yliopistoon vuosia myöhemmin lukemaan kuluttajaekonomiaa aina tohtoriksi asti. 

Antti Syväniemi - pääaine: markkinointi

Gradusta kehittyi työura

Antti Syväniemi Keskon Markkina- ja asiakastietopalveluista tiesi jo lukiossa, että tähtää työelämässään kaupalliselle alalle. Suunnaksi täsmentyi markkinointi ja opiskelupaikaksi Viikki.

 

Anne Tuomikoski - pääaine: markkinointi

Anne Tuomikosken mielestä työskenteleminen opintojen ohessa tarjoaa monia hyödyllisiä taitoja sekä valttikortin työmarkkinoita varten. - Markkinoinnin opinnoista on saanut kaikki ne tärkeimmät ja hyödyllisimmät tiedot, joita tarvitsee työelämässä, Anne Tuomikoski sanoo.