Opiskelijatarinoita

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opis­ke­li­ja­ta­ri­noi­ta
Jessica Kerttunen - Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

YET-kandiohjelman opinnot avaavat mahdollisuuksia vaikuttaa tulevaisuuden elintarvikealaan

Jessica Kerttunen on toisen vuoden ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opiskelija. Hän on suuntautunut opinnoissaan elintarviketalouden ja kulutuksen suuntaan ja laajentanut osaamistaan niin maatalous- kuin ympäristöekonomiankin puolelta. Tavoitteena hänellä on valmistua elintarviketieteiden kandidaatiksi keväällä 2024.

Marietta Kuivanen - Maatalousekonomian opintosuunta

"Olen ”intohimoinen foodie” ja jatkaisin mielelläni töitä elintarvikealalla, mahdollisesti yrittäjänä"

"Opinnot ovat täyttäneet ja ylittäneet odotukseni. YET-ohjelman kurssit rakentavat alusta lähtien monipuolisen kuvan ympäristö- ja elintarviketaloudesta, esimerkiksi taloustieteellisestä ja sosio-kulttuurisesta näkökulmasta." Lue Mariettan kokemuksia ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta.

Linda Pesu - Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta

"Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma antaa laaja-alaisen katsauksen kestävyysmurrokseen"

Linda Pesu valmistui ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunnasta keväällä 2021, jolloin myös aloitti maisteriopinnot maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma AGERE:ssa. Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opinnoissa Lindaa kiinnostaa kansallinen ja kansainvälinen ympäristö- ja energiapolitiikka ja niiden ohjauskeinot. Kandinsa Linda kirjoitti liikenteen sähköistymisestä.

 

Karla Still - Ympäristö- ja luonnonvarekonomian opintosuunta

"Ei ole totta, että yliopistossa pärjäävät vain huippuopiskelijat. Opiskelijat ovat ihan tavallisia ihmisiä monista erilaisista taustoista. Korkeakoulussa voi opiskella juuri sitä mikä kiinnostaa, ja opiskelu tuntuu näin merkityksellisemmältä."

Lue Karlan ajatuksia ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta.

Mauri De Meulder - Ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintosuunta

"YET-kandiohjelman opinnot auttavat ymmärtämään ympäristöpolitiikkaa"

Mauri De Meulder on kolmannen vuoden ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelman opiskelija. Hän painottaa opinnoissaan ympäristö- ja luonnonvaraekonomian kursseja.

Ia Ahl - Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

"Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma yhdistää kestävän ruokatalouden sekä ympäristökysymykset unohtamatta kaupallista puolta"

Ia Ahl valmistui ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta vuonna 2020 ja siirtyi elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaan tammikuussa 2021. Ia keskittyi YET:ssä erityisesti elintarvikepakkaamiseen liittyvien kysymysten ympärille ja myös kirjoitti kandidaatin tutkielmansa otsikolla ”Hyödyt kuluttajan osallistamisessa pakkaussuunnitteluprosessiin”

Linda Lukkala - Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

"Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma houkuttelee ainutlaatuisuudellaan"

Linda Lukkala valmistui YET-kandiksi alkuvuodesta 2020 ja työskentelee Valiolla kotimaan myynnissä, jossa on aloittanut jo toisena opintovuonna. Haastattelimme Lindaa hänen opinnoistaan.

Maria Mattila - Elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuunta

"YET-kandiohjelman opinnot antavat kokonaisvaltaisen kuvan elintarvikealasta – soveltava taloustiede avaa mahdollisuuksia työelämässä"

Maria Mattila valmistui YET-kandiksi alkuvuodesta 2021 ja työskentelee markkinoinnin parissa elintarvikealalla. Kysyimme Marialta opiskelusta, työelämästä sekä tulevaisuuden suunnitelmista.

Silja Laakio ja Anna Blässar

Silja Laakio ja Anna Blässar ovat ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmassa (YET-kandi) opiskelleita nuoria naisia. Kummatkin painottivat opinnoissaan elintarviketalouden ja kulutuksen opintosuuntaa valmistuen elintarviketieteiden kandidaateiksi. Kysyimme heidän mietteitään opiskelusta Viikissä.

Valtter Vuori

Valtter Vuori on YET-kandiohjelmasta vuonna 2020 valmistunut nuori mies, joka jatkaa maisteriopintojaan Viikissä, Helsingin yliopistossa. Valtter painotti opinnoissaan elintarviketaloutta ja kulutusta. Kysyimme Valtterilta miksi hän valitsi YET-kandiohjelman, ja mitkä ovat hänen kokemuksensa opiskelusta Viikissä.

Nadia Korkman ja Kaius Jaatinen

Nadia Korkman ja Kaius Jaatinen ovat ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmasta (YET) valmistuneita maatalous- ja metsätieteiden kandidaatteja. Nadja painotti opinnoissaan ympäristö- ja luonnonvaraekonomiaa, Kaius maatalousekonomiaa. Kysyimme heiltä, millaista on opiskella YET-kandiohjelmassa Helsingin yliopistossa Viikin kampuksella.