Tutkijalinja
Tutkijalinja on vapaaehtoinen ohjelma, joka sopii tutkimustyöstä kiinnostuneille opiskelijoille. Tutkijalinja sopii erityisesti opiskeljoille, joilla on tähtäimessä nopea polku maisterin tutkintoon ja mahdolliset alan jatko-opinnot.

Tutkijalinja sopii motivoituneille ja opinnoissaan menestyneille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita tutkimustyöstä. Tutkijalinja avaa mahdollisuuden päästä aidosti tutustumaan ja osallistumaan tutkimuksen tekoon laitoksellamme.

Tutkijalinjalaisille tarjotaan muun muassa mahdollisuus suorittaa ylimääräinen tutkimuspainotteinenharjoitustyö, mahdollisuus osallistua alan tieteellisiin konferensseihin Suomessa ja Pohjoismaissa, pääsy ubikampuksen avoimeen toimistotilaan Physicumissa 24/7 ja mahdollisuus verkostoitua opiskelijoiden ja tutkijoiden kanssa.

Tutkijalinja sopii erityisesti opiskeljoille, joilla on tähtäimessä nopea polku maisterin tutkintoon ja mahdolliset alan jatko-opinnot.

Linjalle haetaan tavallisesti 1. tai 2. opiskeluvuoden keväällä, mutta mukaan otetaan myös tutkimuksesta kiinnostuneita opiskelijoita riippumatta opintojen vaiheesta. Tärkeimpänä valintakriteerinä on hyvä opintomenestys (pääaineen arvosanat pääosin 4-5).

Täytä hakemus tutkijalinjalle! Tutkijalinjan haku on auki 29.5.2022 saakka.

Tutkijalinjan vastaavina opettajina toimivat Nikolaj Tatti ja Leena Salmela.