Tutkimus

Helsingin yliopistossa tietojenkäsittelytiede on keskeinen tieteenala, jossa kehitetään alan perusmenetelmiä ja ratkaisuja sekä tehdään syvää yhteistyötä muiden tieteenalojen kanssa.

Tutkimuksen keskeiset alueet ovat algoritmit, koneoppiminen, hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne, ohjelmistojärjestelmät, bioinformatiikka sekä datatiede. Olemme mukana kolmessa Suomen Akatemian huippuyksikössä (laskennallisen päättelyn, inversio-ongelmien ja syöpägenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö). Meillä on merkittävää yhteistyötä teollisuuden kanssa mm. ohjelmistokehityksen, tietoverkkojen, tietoturvan ja datatieteen alueella.