Tietojenkäsittelytieteen opintojen rakenne ja aikataulu
Kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op), ja tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa lukuvuodessa esimerkiksi alla olevaa aikataulua seuraamalla.
  1. syksy 1. kevät 2. syksy 2. kevät 3. syksy 3. kevät

Tietojenkäsittelytieteen
perusopinnot, 25 op

Ohjelmoinnin perusteet, 5 op (periodi 1)

Ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op (periodi 2)

Tietokone ja Internet, 5 op (periodi 3)

Tietokantojen perusteet, 5 op (periodi 3)

Tietorakenteet ja algoritmit I, 5 op (periodi 3)

     

Tietojenkäsittelytieteen
aineopinnot, 65 op

(* harjoitustöitä pitää valita
1/3; Algoritmit ja tekoäly, Ohjelmistotekniikka ja Tietoliikenne)

 

Tietorakenteet ja algoritmit II, 5 op (periodi 4)

Tietokannat & web-ohjelmointi, 5 op (periodi 4)

Laskennan mallit, 5 op (periodi 1)

Tietojenkäsittely ja yhteiskunta, 5 op (periodit 1-2)

Ohjelmistotuotanto, 5 op (periodi 2)

Tietoturvan perusteet, 5 op (periodi 2)

Laskentaympäristöt,

5 op (periodi 3)

Aineopintojen harjoitustyö 4 op (periodi 3 tai 4)

Valinnainen aineopintojen opintojakso 5 op, (periodi 3 tai 4)
Johdatus tekoälyyn (=Introduction to Artificial Intelligence), 5 op (periodi 1)
Ohjelmistotuotantoprojekti, 10 op (periodit 1- 2)

 

Kandidaatintutkielma, 6 op (periodit 3 ja 4)

 

Matematiikan tai
menetelmätieteiden
perusopinnot, 25 op

Johdatus yliopisto-matematiikkaan, 5 op (periodi 1)

 

5 op

 

10 op

 

5 op

 

   
Kieli- ja TVT-opinnot,
15 op
Englanti, 4 op (periodit 1 ja 2)
Opiskelijan digitaidot: orientaatio, 2 op (periodi 1)
Tietokone työvälineenä, 1 op (periodi 1)
Akateemiset taidot, 1 op (periodi 1)

 

Toinen kotimainen kieli, 3 op

 

     
Äidinkielinen viestintä, 3 op (periodit 3 ja 4)
Tutkimustiedonhaku, 1 op (periodit 3 ja 4)

 

Valinnainen
opintokokonaisuus,
väh. 15 op

   
5 op

 

5op

 

5 op

 

 

Valinnaisia opintoja

⇒ 180 op:ttä täyttyy

     
10 op

 

10 op

 

15 op