Tietojenkäsittelytieteen opintojen rakenne ja aikataulu

Kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op), ja tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa lukuvuodessa esimerkiksi alla olevaa opintosuunnitelman 2023-2026 aikataulua seuraamalla.
Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman tutkintorakenne

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman tutkintoon kuuluuvat seuraavat opinnot 

  • tietojenkäsittelytieteen perusopinnoista (25 op)
  • tietojenkäsittelytieteen aineopinnoista (65 op)
  • matematiikan tai menetelmätieteiden perusopinnoista (25 op)
  • valinnaisesta muiden koulutusohjelmien opintokonaisuudesta (vähintään 15 op)
  • kieliopintoja ja akateemiset valmiudet (15 op)
  • sekä muita opintoja oman tai muiden koulutusohjelmien tarjonnasta (vähintään 35 op) 

Opiskelijan ohjeissa voit tutustua tarkemmin tutkintorakenteeseen ja kurssikuvauksiin. 

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman malliaikataulu
  1. syksy 1. kevät 2. syksy 2. kevät 3. syksy 3. kevät

Tietojenkäsittelytieteen

perusopinnot, 25 op

Ohjelmoinnin perusteet, 5 op (periodi 1)

Ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op (periodi 2)

Tietokone ja Internet, 5 op (periodi 1-2)

Tietokantojen perusteet, 5 op (periodi 3)

Tietorakenteet ja algoritmit I, 5 op (periodi 3)

     

Tietojenkäsittelytieteen

aineopinnot, 65 op

(* harjoitustöitä pitää valita

1/3; Algoritmit ja tekoäly, Ohjelmistotekniikka ja Tietoliikenne)

 

Tietorakenteet ja algoritmit II, 5 op (periodi 4)

Tietokannat & web-ohjelmointi, 5 op (periodi 4)

Laskennan mallit, 5 op (periodi 1)

Tietojenkäsittely ja yhteiskunta, 5 op (periodit 1-2)

Ohjelmistotuotanto, 5 op (periodi 2)

Tietoturvan perusteet, 5 op (periodi 2)

Laskentaympäristöt,

5 op (periodi 3)

Aineopintojen harjoitustyö 4 op (periodi 3 tai 4)

Valinnainen aineopintojen opintojakso 5 op, (periodi 3 tai 4)
Johdatus tekoälyyn (=Introduction to Artificial Intelligence), 5 op (periodi 1)
Ohjelmistotuotantoprojekti, 10 op (periodit 1- 2)

 

Kandidaatintutkielma, 6 op (periodit 3 ja 4)

 

Matematiikan tai

menetelmätieteiden

perusopinnot, 25 op

Johdatus yliopisto-matematiikkaan, 5 op (periodi 1)

 

5 op

 

10 op

 

5 op

 

   
Kieli- ja DIGI-opinnot,

15 op
 
Opiskelijan digitaidot: orientaatio, 2 op (periodi 1)
Tietokone työvälineenä, 1 op (periodi 1)
Akateemiset taidot, 1 op (periodi 1)

 

Toinen kotimainen kieli, 3 op

 

Englanti, 4 op (periodit 1 ja 2), integroitu kurssiin Tietojenkäsittely ja yhteiskunta    
Äidinkielinen viestintä, 3 op (periodit 3 ja 4)
Tutkimustiedonhaku, 1 op (periodit 3 ja 4)

 

Valinnainen

opintokokonaisuus,

väh. 15 op

   
5 op

 

5op

 

5 op

 

 

Valinnaisia opintoja

⇒ 180 op:ttä täyttyy

     
10 op

 

10 op

 

15 op

 

Opiskelijan ohjeista löydät malliaikataulun aikaisemmalle 2020-2023 opetussuunnitelmakaudelle.