Tietojenkäsittelytieteen opintojen rakenne ja aikataulu
Kandiohjelman laajuus on 180 opintopistettä (op), ja tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa lukuvuodessa esimerkiksi alla olevaa aikataulua seuraamalla.
  1. syksy 1. kevät 2. syksy 2. kevät 3. syksy 3. kevät

Tietojenkäsittelytieteen
perusopinnot, 25 op

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, 5 op (periodit 1 ja 2)
Ohjelmoinnin perusteet, 5 op (periodi 1)
Ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 op (periodi 2)
Tietokoneen toiminta, 5 op (periodi 2)

 

Tietokantojen perusteet, 5 op (periodi 3)

 

       

Tietojenkäsittelytieteen
aineopinnot, 65 op

(* harjoitustöitä pitää valita
2/3; Tietokantasovellus ja
Tietorakenteiden
harjoitustyö järjestetään
kullakin periodilla ja
kesäisin kahdesti;
Tietoliikenteen harjoitustyö
toukokuun
intensiivijaksolla.
Ohjelmistotuotantoprojektin
voi suorittaa sekä syys- että
kevätlukukaudella ja myös
kesäisin)

 
Tietorakenteet ja algoritmit I ja II, 5+5 op (periodit 3 ja 4)
Ohjelmistotekniikka, 5 op (periodi 4)
Tietokantasovellus*, 4 op (periodi 3 tai 4)

 

Laskennan mallit, 5 op (periodi 1)
Ohjelmistotuotanto, 6 op (periodi 2)
Tietorakenteiden harjoitustyö*, 4 op (periodi 1 tai 2)

 

Käyttöjärjestelmät, 5 op (periodi 3)
Tietoliikenteen perusteet, 5 op (periodi 4)
Tietoliikenteen harjoitustyö*, 4op (toukokuun intensiivijakso)

 

Johdatus tekoälyyn (=Introduction to Artificial Intelligence) (periodi 1) tai Tietoturvan perusteet (=Introduction to Cyber Security, https://cybersecuritybase.mooc.fi/)  (periodi 2), 5 op
Ohjelmistotuotantoprojekti*, 10 op (periodit 1 ja 2)

 

Kandidaatintutkielma, 6 op (periodit 3 ja 4)

 

Matematiikan tai
menetelmätieteiden
perusopinnot, 25 op

Johdatus yliopisto-matematiikkaan, 5 op (periodi 1)

 

5 op

 

10 op

 

5 op

 

   
Kieli- ja TVT-opinnot,
15 op
Englanti, 4 op (periodit 1 ja 2)
Opiskelijan digitaidot: orientaatio, 2 op (periodi 1)
Tietokone työvälineenä, 1 op (periodi 1)
Akateemiset taidot, 1 op (periodi 1)

 

Toinen kotimainen kieli, 3 op

 

     
Äidinkielinen viestintä, 3 op (periodit 3 ja 4)
Tutkimustiedonhaku, 1 op (periodit 3 ja 4)

 

Valinnainen
opintokokonaisuus,
väh. 15 op

   
5 op

 

5op

 

5 op

 

 

Valinnaisia opintoja

⇒ 180 op:ttä täyttyy

     
10 op

 

10 op

 

15 op