Väestötiede

Väestötieteen opintoihin haetaan kevään toisessa yhteishaussa 15.3.–30.3. (Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, valtiotieteiden maisteri, 2 v.). Lisäksi maisterioption kautta opintoihin voivat ilmoittautua valtiotieteellisen tiedekunnan kandiopiskelijat ja muun muassa Helsingin yliopiston maantieteen, luonnontieteiden, tietojenkäsittelytieteiden ja matemaattisten tieteiden kandiopiskelijat ennalta määrättyjen kriteerien täyttyessä. Maisterioption ilmoittautumisaika on kaksi kertaa vuodessa: keväällä 1.4.–30.4 ja syksyllä 1.10.–31.10. Tervetuloa hakemaan/ilmoittautumaan!
Mitä väestötiede on?

Väestötiede tutkii elämänkaaren tapahtumia syntymästä kuolemaan. Hyvinvointiin, terveyteen, perheisiin, ikääntymiseen ja muuttoliikkeeseen liittyvien ilmiöiden lisäksi väestötiede tarkastelee eriarvoisuudesta ja yhteiskunnan monimuotoistumisesta nousevia kysymyksiä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat eroavaisuudet sukupuolten, sukupolvien, sosioekonomisten ryhmien, eri parisuhdemuodoissa elävien, maahanmuuttajataustaisten tai muiden väestöryhmien välillä. Väestöryhmien välisten erojen ja samankaltaisuuksien tarkastelu voi paljastaa uusia, yhteiskunnallisesti merkittäviä ilmiöitä yksilötasolla ainutkertaisina ja sattumanvaraisina näyttäytyvistä tapahtumista.  

 

Väestötieteen ajankohtaisia tutkimusteemoja ovat muun muassa:   

 • perhe-elämän monimuotoistuminen   
 • tulotason mukaiset erot kuolleisuudessa   
 • ylisukupolvinen sosiaalinen liikkuvuus    
 • nuorten hyvinvointi ja koulutuspolut   
 • muuttoliike ja maahan muuttaneiden hyvinvointi   
 • sosioekonomiset erot sairastavuudessa   
 • sosioekonomiset erot rikollisuudessa ja uhriksi joutumisessa  
 • syntyvyyden lasku ja nousu      

 

Helsingin yliopistossa väestötiede sijoittuu valtiotieteelliseen tiedekuntaan, sosiaalitieteiden maisteri- ja tohtoriohjelmiin. Väestötiedettä ei opeteta pääaineena Suomen muissa yliopistoissa. Väestötieteen opetus on käytännönläheistä ja antaa mahdollisuuden käyttää kansainvälisesti ainutlaatuisia väestöaineistoja tutkijoiden ohjauksessa. Tutkinto antaa erinomaiset työelämä- ja menetelmävalmiudet. Väestötieteilijät ovat työllistyneet hyvin julkiselle ja yksityiselle sektorille, järjestöihin sekä kansainvälisiin tehtäviin. Monet ovat myös jatkaneet tutkijanuralla eri tutkimusryhmissä.   

Maisteriopinnot väestötieteessä

Väestötiedettä voi opiskella pääaineena Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden maisteriohjelmassa. Väestötieteen opintosuunta on kooltaan pieni, joten opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet henkilökohtaiseen ohjaukseen opintojen aikana. Monet opiskelijat työskentelevät opintojen ohessa Väestöntutkimuksen yksikössä tutkimusavustajina ja tekevät maisterintutkielmansa yksikön tarjoamilla kansainvälisesti ainutlaatuisilla aineistoilla. Väestötieteeseen voi hakea korkeakoulujen yhteishaussa (15.3.–30.3.) sekä maisterioption kautta (1.4.–30.4. ja 1.10.–31.10.).  

Katso millaista on opiskella väestötiedettä Helsingin yliopistossa
Lue lisää hakuvaihtoehdoista

Väestötieteeseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa 15.3.– 30.3.2023 (Sosiaalitieteiden maisteriohjelma, valtiotieteiden maisteri, 2 v.). Tervetuloa hakemaan!  

Tutustu valintaperusteisiin Opintopolku.fi -palvelussa.

Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden kandiohjelmasta voit ilmoittautua suoraan väestötieteen opintosuuntaan, kun opintosuuntasi on täsmentynyt kandiohjelmassa. Ilmoittaudu ohjelmaan kevään (1.4.–30.4.) tai syksyn yleisenä ilmoittautumisaikana (1.10.–31.10.).

Lisätietoja saat Jatkaminen maisteriohjelmaan -sivulta

Myös useiden muiden Helsingin yliopiston kandiohjelmien opiskelijoiden on mahdollista ilmoittautua väestötieteeseen erikseen päätettävien kriteerien, opiskelijakiintiön ja ilmoittautumisajan puitteissa. Ilmoittaudu ohjelmaan kevään (1.4.–30.4.) tai syksyn yleisenä ilmoittautumisaikana (1.10.–31.10.). 

Kandiohjelmat, joille on maisterioptio: 

 • Valtiotieteellisen tiedekunnan kaikki kandiohjelmat (esimerkiksi Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, Politiikan ja viestinnän kandiohjelma, Taloustieteen kandiohjelma)  
 • Maantieteen kandiohjelma (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) 
 • Luonnontieteiden kandiohjelma (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) 
 • Matemaattisten tieteiden kandiohjelma (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) 
 • Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma (Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta) 

Maisterioption kriteerit: 

 • Valtiotieteellisen tiedekunnan kandiohjelmien opiskelijat (muut paitsi sosiaalitieteiden kandiohjelma): oman kandiohjelman perus- ja aineopinnot (35 op) sekä 15 op soveltuvia menetelmävalmiuksia, sisältäen esimerkiksi menetelmäkursseja, väestötiedettä tai tilastotiedettä.  
 • Muut kandiohjelmat: oman kandiohjelman perus- ja aineopinnot (35 op), 10 op vapaavalintaisia sosiaalitieteiden opintoja sekä 15 op soveltuvia menetelmävalmiuksia, sisältäen esimerkiksi menetelmäkursseja, väestötiedettä tai tilastotiedettä.  
 • Ilmoita ilmoittautumislomakkeella ne opinnot, joita haluat tarkasteltavan 

Etusijalla valinnassa ovat sosiaalitieteiden kandiohjelman opiskelijat. Ensisijaisena kriteerinä valinnassa käytetään soveltuvia opintoja ja toissijaisesti opintomenestystä. 

Lisätietoja saat Jatkaminen maisteriohjelmaan -sivulta.