Väestötiede
Olisitko kiinnostunut maisteriopinnoista väestötieteessä? Väestötiede on yhteiskuntatiede, joka tutkii elämänkaaren tapahtumia syntymästä kuolemaan. Hyvinvointiin, terveyteen, perheisiin, ikääntymiseen ja muuttoliikkeeseen liittyvien ilmiöiden lisäksi väestötiede tarkastelee eriarvoisuudesta ja yhteiskunnan monimuotoistumisesta nousevia kysymyksiä.
Mitä on väestötiede?

Väestötieteessä käytetään erilaisia rekisteriaineistoja, kysely- ja haastatteluaineistoja sekä muita isoja aineistoja, joiden avulla pyritään tarkastelemaan yhteiskunnan rakenteita sekä käyttäytymiseen ja ihmisen elämäntapahtumiin liittyviä asioita. Väestötieteen asiantuntemus ja tilastollisten menetelmien hallitseminen ovat tärkeitä mm. koulutusta, terveydenhuoltoa, sosiaaliturvaa, työvoimahallintoa ja yhdyskuntasuunnittelua koskevassa tutkimuksessa, suunnittelussa ja päätöksenteossa. Väestötieteilijät ovat työllistyneet hyvin julkiselle ja yksityiselle sektorille, järjestöihin sekä kansainvälisiin tehtäviin. Monet ovat myös jatkaneet tutkijanuralla eri tutkimusryhmissä.

Helsingin yliopistossa väestötiede sijoittuu valtiotieteelliseen tiedekuntaan, sosiaalitieteiden maisteri- ja tohtoriohjelmiin. Väestötiedettä ei opeteta samassa laajuudessa Suomen muissa yliopistoissa. Oppiaine on kooltaan pieni, joten opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet henkilökohtaiseen ohjaukseen opintojen aikana. Monet opiskelijat työskentelevät opintojen ohessa Väestöntutkimuksen yksikössä tutkimusavustajina ja tekevät maisterintutkielmansa yksikön tarjoamilla kansainvälisesti ainutlaatuisilla aineistoilla.

Maisteriopinnot väestötieteessä

Useamman eri kandiohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus ilmoittautua valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden maisteriohjelman opintosuuntaan väestötiede erikseen päätettävien kriteerien, ilmoittautumisajan ja opiskelijakiintiön puitteissa.

Jos olet jo Helsingin yliopiston kandiopiskelija sosiaalitieteiden, yhteiskunnallisen muutoksen, politiikan ja viestinnän, taloustieteen tai maantieteen kandiohjelmassa, voit hakea väestötieteen opintosuuntaan ilmoittautumismenettelyllä syksyisin ja keväisin. Tarkemmat aikataulut ja tiedot ilmoittautumismenettelystä löydät Jatkaminen maisteriohjelmaan -sivulta.

Voidaksesi muutoin hakea väestötieteen opintosuuntaan, sinulla tulee olla suoritettuna soveltuva kandidaatin tutkinto Helsingin yliopistosta tai muusta yliopistosta tai pohjakoulutuksena soveltuva ammattikorkeakoulututkinto. Yleinen haku väestötieteen opintosuuntaan tapahtuu Opintopolku.fi -palvelussa.

Tutustu väestötieteeseen mediassa

Lehdistötiedotteet

Tutkimusartikkeleita

Muita kirjoituksia ja uutisia

Haastatteluja