Tutkimus

Farmasian tiedekunnan tutkimus kattaa laajan alueen lääketutkimusta. Alan tutkimuksessa suositaan monitieteistä lähestymistapaa, jossa ongelmia analysoidaan niin soveltavien luonnontieteiden kuin terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta.

Farmasian tiedekunnan tutkimus kattaa laajan alueen lääketutkimusta. Alan tutkimuksessa suositaan monitieteistä lähestymistapaa, jossa ongelmia analysoidaan niin soveltavien luonnontieteiden kuin terveystieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmasta.

Farmasian tehtävänä on kehittää lääkeaineille fysikaalisesti ja biologisesti käyttökelpoisia lääkemuotoja, sekä niiden valmistukseen tarvittavia teknologioita. Keskeistä on myös lääkkeiden farmakologisten, toksikologisten ja terapeuttisten ominaisuuksien selvittäminen. Myös lääkkeiden käytön tutkiminen yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta kuuluu farmasian tutkimuksen piiriin.

Tiedekunnan tutkimuksen painoaloja ovat:

  1. Prekliininen lääketutkimus ja lääkekehityksen menetelmät
  2. Lääke- ja lääkitysturvallisuus
  3. Farmaseuttinen mikro- ja nanoteknologia

Lääkkeiden vaikutuksiin liittyvässä tutkimuksessamme mielenkiinnon kohteena ovat mm. rappeuttaviin aivosairauksiin, kuten Parkinsonin tautiin liittyvä lääkehoito sekä sydämen vajaatoiminnan molekyylitason tapahtumien tutkimus.

Lääkkeenkeksimiseen liittyvä tutkimuksemme kokoaa innovatiivisesti yliopistomme lääkeainekemian, synteettisen orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian osaajat tietoineen, taitoineen, tekniikoineen ja menetelmineen omaksi ryhmäkseen. Keksimme, tunnistamme, löydämme, suunnittelemme ja valmistamme uusia yhdiste- ja antibioottiaihioita syöpää, tarttuvia tauteja (keuhkoklamydia, sairaalainfektiot) ja laiminlyötyjä trooppisia tauteja (leishmaniaasi, malaria) vastaan.

Potilas- ja lääkitysturvallisuuteen liittyen tavoitteenamme on kehittää menetelmiä ja käytäntöjä lääkehoitojen riskienhallintaan terveydenhuollon eri toimintaympäristöissä.

Farmaseuttisten mikro- ja nanotieteiden tutkimuksemme kohdistuu niukkaliukoisten lääkeaineiden liukoisuuden parantamiseen, kohdennettuun ja yksilöityyn lääkeaineen annosteluun sekä kuvantamiseen.

Lue lisää Yliopiston apteekin kanssa tehtävästä tutkimusyhteistyöstä.