Ura ja työelämä

Farmasian tutkinnon suorittaneet toimivat lääkealan asiantuntijoina erilaisissa lääkehuollon tehtävissä.

Perinteinen farmasian alan työpaikka on apteekki, jossa suurin osa farmaseuteista työskentelee asiakaspalvelu- ja lääkeneuvontatehtävissä.

Apteekkien lisäksi farmaseuteilla on useita muitakin mahdollisia urapolkuja. He voivat työllistyä asiantuntijatehtäviin esimerkiksi

 • lääketeollisuuteen ja lääketukkuliikkeisiin
 • lääkekehitykseen
 • lääkkeiden valmistukseen
 • laadunvarmistukseen
 • lääketurvan ja markkinoinnin tehtäviin
 • terveydenhuollon viranomais- ja koulutustehtäviin sekä
 • sairaaloihin ja terveyskeskuksiin lääkehuollon asiantuntijoiksi.

Proviisorit toimivat apteekeissa esihenkilöinä. Heidän työnkuvaansa kuuluu asiakaspalvelu- ja lääkeneuvontatehtävien lisäksi usein myös henkilöstöhallintoa, koulutustehtäviä sekä liiketoimintaan liittyviä tehtäviä riippuen apteekin koosta. Proviisoreita työllistävät myös teollisuuden ja yliopistojen tutkimustehtävät sekä farmasian opetus. Kokeneempana proviisorina on mahdollisuus hakea apteekkilupaa ja ryhtyä apteekkariksi.

Farmasian alan työllisyystilanne on erittäin hyvä sekä tällä hetkellä että oletettavasti myös tulevaisuudessa. Lääkkeiden kysyntä on tasaista ja apteekkipalveluiden tarve kasvaa etenkin väestön ikääntymisen myötä. Tästä syystä vaaditaan myös apteekkien ja terveydenhuollon jatkuvaa kehittymistä potilaan hoidon onnistumiseksi.

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

 • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
 • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
 • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
 • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
 • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Pätevyys

Farmaseutti ja proviisori ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, eli ammattia saa harjoittaa itsenäisesti vain asianmukaisen koulutuksen saanut, valvovan viranomaisen rekisteröimä henkilö. Kun valmistut farmaseutiksi tai proviisoriksi, sinun tulee anoa oikeutta harjoittaa farmaseutin tai proviisorin ammattia. Ammatinharjoittamisoikeuden myöntää Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakeutua tiedekuntaan opiskelemaan joko pelkästään farmaseutiksi tai saada opinto-oikeuden kerralla sekä farmaseutin että proviisorin tutkintoon. Proviisoriopintoihin voi hakea myös farmaseutin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto jonka suoritettuasi voit hakea myös jonkun muun lähialan maisteriopintoihin tai maisteriohjelmaan.

Proviisorin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa hyvän pohjan tieteellisiin jatko-opintoihin eli tohtorin tutkinnon suorittamiseen farmasian alalla. Lisäksi tiedekunnassa annetaan sekä farmaseuteille että proviisoreille suunnattua erikoistumiskoulutusta teollisuusfarmasiassa sekä apteekki- ja sairaalafarmasiassa.

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.