Tutustu ohjelman opetus- ja tutkimushenkilökuntaan

Alla pääset tutustumaan ohjelman opetuksessa ja suunnittelussa mukana oleviin henkilöihin ja heidän tutkimukseensa. Tarkkoja tietoja opettajien tutkimusaiheista, julkaisuista ja tutkimusryhmistä löydät henkilölinkeistä.

Mikali sinulla on kysyttävää MAAT-kandiohjelman rakenteesta tai sisällöstä, ota yhteyttä johonkin MAAT-kandiohjelman ohjaavista opettajista (HOPS-ohjaajista). Tästä löydät MAAT-kandiohjelman ohjaavien opettajien yhteystiedot erikoistumismoduuleittain.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakemisesta, pääsyvaatimuksista tai hakemuksen liitteistä, ota yhteyttä hakuneuvontaan.

Jos sinulla on kysymyksiä MAAT-kandiohjelman tutkimuksesta tai tutkimusryhmistä, ota yhteyttä kandiohjelman tutkimusryhmien johtajiin. Alta löydät tutkimusryhmien johtajien yhteystiedot. Klikkaamalla nimeä näet tarkemmat tutkimusaiheet ja julkaisut:

Ohjelman johtaja

Opetushenkilökunta