Ura ja työelämä

Maataloustieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneet jatkavat yleensä opintoja maisterivaiheeseen, josta valmistuttua siirrytään työelämään tai tohtoriopintojen pariin.

Alalta valmistuneet maisterit ovat työllistyneet hyvin ja sijoittuneet asiantuntija-, opetus-, tutkimus-, kehitys-, neuvonta-, esihenkilö- ja johtotehtäviin Suomessa tai ulkomailla mm. seuraaville aloille

 • Tutkimus- ja tuotekehitystehtävät (yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset, teollisuus)
 • Hallinto- ja asiantuntijatehtävät (ministeriöt, valvontavirastot, EU, FAO)
 • Liike-elämä ja johtajuus (yritykset)
 • Opetus-, koulutus- ja neuvontatehtävät (yliopistot, ammattikorkeakoulut, järjestöt, kehitysyhteistyöprojektit)
 • Viestintätehtävät (yliopistot, media, yritykset, ministeriöt, järjestöt)
 • Yrittäjyys (oma yritys)

Lue maataloustieteistä valmistuneiden opiskelijoiden (alumnien) haastatteluja heidän urapoluistaan ja siitä, mikä opiskeluajassa oli parasta.

Lue maataloustieteiden kandiohjelman opiskelijoiden työelämähaastattelublogista, millaisia vinkkejä he ovat saaneet työelämään siirtymiselle.

Lisätietoa työelämään sijoittumisesta muun muassa:

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

 • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
 • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
 • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
 • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
 • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Vas­taa­vat mais­te­rioh­jel­mat

Kandidaatin tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintojasi oman kiinnostuksesi mukaisesti yhdessä seuraavista kuudesta optiomaisteriohjelmasta etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta. Jatkamiskriteerit ja -periaatteet löytyvät Opiskelijan ohjeista.

Tutkinnonsuorituskielenä on suomi, ruotsi tai englanti kaikissa muissa maisteriohjelmissa paitsi Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa, joka suoritetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Voit myös halutessasi hakea erillisen haun kautta jonkun muun lähiaineen maisteriohjelmaan Suomessa tai ulkomailla. Voit suorittaa maataloustieteiden kandi- ja maisteriopinnot siten, että saat samalla agronomin arvon.

Kaksikielinen tutkinto (Tvex)

Ohjelman tarjoamalla vaihtoehdolla voit suorittaa kaksikielisen tutkinnon (KaTu/TvEx)Kaksikielinen tutkinto tarjoaa sinulle ainutlaatuista osaamista ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana. TvExillä osoitat oman tieteenalasi hallintaa suomeksi ja ruotsiksi. Kielitaitoisista asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelemalla eri kielillä parannat uramahdollisuuksiasi sekä Suomessa että ulkomailla. TvEx-opiskelijana opiskelet sekä suomen- että ruotsinkielisissä ympäristöissä ja sinulla on hyvät mahdollisuudet verkostoitua yli kielirajojen jo opintojen aikana. TvExin suorittaminen on vapaaehtoista ja voit tutustua ja ilmoittautua siihen aloitettuasi opinnot.