Ura ja työelämä
Sivun alaosasta löydät maataloustieteistä valmistuneiden opiskelijoiden (alumnien) haastatteluja heidän urapoluistaan ja siitä, mikä opiskeluajassa oli parasta.

Maataloustieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneet jatkavat yleensä opintoja maisterivaiheeseen, josta valmistuttua siirrytään työelämään tai tohtoriopintojen pariin.

Alalta valmistuneet maisterit ovat työllistyneet hyvin ja sijoittuneet asiantuntija-, opetus-, tutkimus-, kehitys-, neuvonta-, esihenkilö- ja johtotehtäviin Suomessa tai ulkomailla mm. seuraaville aloille

 • Tutkimus- ja tuotekehitystehtävät (yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset, teollisuus)
 • Hallinto- ja asiantuntijatehtävät (ministeriöt, valvontavirastot, EU, FAO)
 • Liike-elämä ja johtajuus (yritykset)
 • Opetus-, koulutus- ja neuvontatehtävät (yliopistot, ammattikorkeakoulut, järjestöt, kehitysyhteistyöprojektit)
 • Viestintätehtävät (yliopistot, media, yritykset, ministeriöt, järjestöt)
 • Yrittäjyys (oma yritys)

Lue maataloustieteiden kandiohjelman opiskelijoiden työelämähaastattelublogista, millaisia vinkkejä he ovat saaneet työelämään siirtymiselle.

Lisätietoa työelämään sijoittumisesta muun muassa:

Urapalvelut

Opinnot ovat osa uraasi. Helsingin yliopistossa urasuunnittelu kuuluu kaikkiin tutkintoihin. Urapalvelut tukee yhteistyössä koulutusohjelmien kanssa kasvuasi asiantuntijaksi osana opintojasi ja erillisin palveluin.

Urapalvelut on tukenasi aina ensimmäisestä opintovuodestasi lähtien ja vielä vuoden valmistumisen jälkeen.

Urapalvelut

 • tarjoaa uraohjausta ja työnhaun neuvontaa
 • järjestää infoja, työpajoja ja työelämätapahtumia
 • välittää opiskelijoille soveltuvia työ- ja harjoittelupaikkoja
 • jakaa yliopiston tuen harjoitteluun ja
 • fasilitoi ryhmämentorointiohjelmia.

Tutustu urapalvelujen koko tarjontaan Opiskelijan ohjeissa, teemoissa Työ ja ura sekä Harjoittelu.

Vas­taa­vat mais­te­rioh­jel­mat

Kandidaatin tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintojasi oman kiinnostuksesi mukaisesti yhdessä seuraavista kuudesta optiomaisteriohjelmasta etukäteen ilmoitettujen kriteerien ja periaatteiden mukaisesti hakematta uutta tutkinnonsuoritusoikeutta. Jatkamiskriteerit ja -periaatteet löytyvät Opiskelijan ohjeista.

Tutkinnonsuorituskielenä on suomi, ruotsi tai englanti kaikissa muissa maisteriohjelmissa paitsi Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa, joka suoritetaan joko suomeksi tai ruotsiksi. Voit myös halutessasi hakea erillisen haun kautta jonkun muun lähiaineen maisteriohjelmaan Suomessa tai ulkomailla. Voit suorittaa maataloustieteiden kandi- ja maisteriopinnot siten, että saat samalla agronomin arvon.

Kaksikielinen tutkinto (Tvex)

Ohjelman tarjoamalla vaihtoehdolla voit suorittaa kaksikielisen tutkinnon (KaTu/TvEx)Kaksikielinen tutkinto tarjoaa sinulle ainutlaatuista osaamista ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana. TvExillä osoitat oman tieteenalasi hallintaa suomeksi ja ruotsiksi. Kielitaitoisista asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelemalla eri kielillä parannat uramahdollisuuksiasi sekä Suomessa että ulkomailla. TvEx-opiskelijana opiskelet sekä suomen- että ruotsinkielisissä ympäristöissä ja sinulla on hyvät mahdollisuudet verkostoitua yli kielirajojen jo opintojen aikana. TvExin suorittaminen on vapaaehtoista ja voit tutustua ja ilmoittautua siihen aloitettuasi opinnot.

Alumnitarina Eliisa Malin (KTT)

Vihdistä Viikkiin ja takaisin

”Täähän on auringonnousun ala” ― vastaus tulee ensireaktiona, kun kysyn kasvintuotantotieteiden alumnilta, nykyiseltä Baltic Sea Action Groupin kestävän maatalouden suunnittelijalta ja vihtiläiseltä luomutilalliselta Eliisa Malinilta hänen mielipidettään maatalousalan tulevaisuuden haasteista. Malinin mielestä tarve ruoantuotannon muutoksille ympäristönmuutoksen aikoina tulee nähdä mahdollisuutena, jonka myötä maatalous tulisi saada toimimaan yhteistyössä luonnon kanssa. Suomi muun muassa runsaine vesivaroineen voisi Malinin mukaan parhaimmillaan toimia yleiseurooppalaisena esimerkkinä tässä kehityksessä.

Malin itse aloitti opintonsa Viikissä maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2000 ja valmistui vuonna 2005 pääaineenaan kasvipatologia. (Kasvipatologia kuuluu maataloustieteiden kandiohjelmassa kasvintuotantotieteiden opintosuunnan moduuliin.) Puolisoonsa Eliisa tutustui jo teininä lukiossa, ja myös tämä opiskeli kasvintuotantoa samassa tiedekunnassa yhtä aikaa. Heillä molemmilla oli myös tilataustaa, ja he halusivat saada biologian opintojensa oleelliseksi osaksi, mutta kokonaisuudesta kuitenkin spektriltään laajemman. Alkusitaattia mukaillen, Eliisan mielestä maatalousala on yhteiskunnallisen muutoksen aallonharjalla biodiversiteettikadon ja ilmastonmuutoksen määrittelemällä aikakaudella. Koulutuksen roolin hän näkee tietenkin tässä oleellisena.

Monipuolista työelämää

Opiskeluaikoina Malin teki toisinaan viikonloppuisin ”torikeikkaa” isänsä apuna, mutta keskittyi muuten enimmäkseen opintoihinsa. Ura tietotyöläisenä sai alkunsa, kun hänelle tarjottiin töitä Puutarhaliitosta kasvinsuojeluun liittyvän hankkeen tiimoilta jo ennen hänen valmistumistaan. Malinin isä pyöritti vielä tuolloin perheen kotitilaa Vihdissä muiden töidensä ohessa, ja Eliisa päätti lopulta luopua Puutarhaliiton pestistään, vaikka siitä kovasti pitikin, päästäkseen auttamaan isää tilan pyörittämisessä. Myöhemmin Malin työllistyi Viikkiin Helsingin yliopistoon silloisen soveltavan biologian laitoksen ensimmäisen kansainvälisen maisteriohjelman koordinaattoriksi NIFAPRO-hankkeeseen liittyen. Hanke oli Nicaraguan agroteknologisen instituutin ja Helsingin yliopiston yhteistyötä, jossa kymmenen nicaragualaista opiskelijaa suoritti maisterintutkinnon Viikissä. Tämän jälkeen, kotimaahansa palattuaan, he työllistyivät Nicaraguan kansalliseen maatalouden tutkimuskeskukseen. Malin piti tuolloisesta opiskelijoiden kanssa työskentelystä kovasti ja teki samalla myös opintoasiainsuunnittelijan hommia.

Viikissä työskentelyn jälkeen Malin jäi äitiyslomalle. Vuonna 2007 hän päätti miehensä kanssa ostaa vanhempiensa perhetilan. Tilan ensimmäiset luomulohkot perustettiin jo vuonna 1994, ja pinta-alaa tilalla on noin 200 hehtaaria. Eliisan isä oli omana aikanaan tuottanut esimerkiksi verrattain paljon valkosipulia ja harjoittanut sen sekä joidenkin viljojen suoramyyntiä. Tätä toimintamallia jatkettiin vuoteen 2013 asti, jonka jälkeen nuoret perheelliset päättivät keventää työtaakkaansa ja keskittyä viljan luomuviljelyyn.

Sittemmin Eliisa on työskennellyt hetkellisesti Metsänhoitoyhdistyksessä sekä myös Vihdissä muutaman vuoden määräaikaisena luokanopettajana paikallisessa koulussa, jossa perheen lapsetkin ovat opintietään aloitelleet. Luokanopettajan työt sopivat joustavuudeltaan Malinin tilanteeseen, kun perheen lapset olivat pieniä ja lisätulot toivottuja maanviljelyn päälle. Ylipäätään Eliisa kokee, että hänelle on aina ollut runsaasti töitä tarjolla, mutta ratkaisuihin vaikuttavat muutkin kuin yksilökeskeiset tekijät, perheen ollessa prioriteettilistan kärjessä. Valinnan paikat voivat joskus olla kiperiä; tutkijanurasta haaveillut Malin olisi aikanaan päässyt tekemään gradua ja siitä edelleen suoraan väitöskirjaa Yhdysvaltoihin alalla arvostettuun yliopistoon eräässä tutkimushankkeessa, mutta hän ei halunnut jättää läheisiään. Tehtyä valintaa hän ei kadu.

Nykytilanne

Malinien kotitila lähti mukaan Baltic Sea Action Groupin maanviljelyn hiilensidontaa edistävään Carbon Action -hankkeeseen yhtenä yli sadasta suomalaisesta tilasta, joiden toimintaa hankkeessa pilotoidaan. Viljelyn suhteen tilalla onkin tehty paljon kokeellisia ratkaisuja. Eräillä pellonpiennarpäivillä Malin kertoi oikeille korville kyvystään tehdä agronomin töitä, mikäli kotitoimisto vain sopisi ratkaisuksi. Tavattuaan samat henkilöt uudestaan seuraavilla pellonpiennarpäivillä, hänelle tarjottiin uudistavan maatalouden tiimissä BSAG:ssa tilanteeseen sopivia töitä, jotka hän otti omien sanojensa mukaan kiljuen vastaan. Näitä töitä hän on tehnyt viimeiset kaksi vuotta tuoden käytännön osaamista BSAG:n tiimiin. Työtehtäviin kuuluu esimerkiksi paljon viljelijäyhteistyötä, tutkimuksen saattamista käytäntöön kentälle sekä luennoimista. ”Koskaan en vaihtaisi pois.” Koska kyseessä on yleishyödyllinen säätiö, joka toimii lahjoitusvaroilla ja hankerahoituksilla, työssä mennään pätkä kerrallaan.  Eliisa viihtyy toimessaan silti hyvin. Aviomies Mika työskentelee kotitilan lisäksi nykyisin muun muassa teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä tunnetussa kiertotalousyhtiö Soil Foodsissa.

Eliisan mielestä asiantuntijatyö BSAG:ssa, erityisesti kotitilalta käsin, tukee tilan toiminnan suunnittelua. Tilan pyörittäminen antaa vastaavasti paljon materiaalia asiantuntijuuden kehittämiseen. Myös puolison asiantuntijatyö tukee kokonaisuutta. Eliisa pitää työyhteisöstään ja kokee, että työn mielekkyys vähentää merkittävästi työn kuormittavuutta. Omien sanojensa mukaan Viikissä luodut kontaktit osin mahdollistavat sen, että hän voi tehdä työnsä hyvin. ”Melkein joka paikassa on joku ystävä.” Kysyttäessä työn tulosten näkemisestä tai konkretisoitumisesta Malin mainitsee tiedon levittämisen ja jäljen jättämisen merkityksen tietotyöläiselle. Hän kertoo esimerkiksi, kuinka erään seminaaritilaisuuden jälkeen joku kuulijoista tuli kertomaan lukeneensa hänen kirjoittamansa kerääjäkasvioppaan ja innostuneensa aiheesta tämän myötä.

Malin kokee laaja-alaisen tiedonhankinnan ja soveltamisen relevantiksi tietotyön, mutta myös maatilan pyörittämisen kannalta. Hänen mielestään on tärkeää seurata digimaatalouden kehittymistä sekä pyrkiä kaikessa työnteossa kokonaisvaltaiseen näkemykseen. ”Meidän täytyy nähdä ympäristömme holistisesti.” Malinin mielestä omaa toimintaa ei voi siis nähdä irrallisena ympäristöstään, mikä varmasti konkretisoituu tietotyön ja maatilan pyörittämisen yhdistelmässä. ”Miten voi parhaiten tukea yksikköä säilymään kestävänä”, hän tiivistää.

Vuodet Viikissä

Malin muistelee kuulleensa ensimmäisinä päivinä Viikissä joltakin vierailevalta luennoitsijalta, että erityisesti kannattaa opiskella sitä, mitä vähiten tekee mieli. Tätä ohjetta olisi Eliisan mukaan voinut totella enemmänkin, ainakin agroteknologian, maatalousekonomian ja maatalouspolitiikan osalta. ”Halusin vain lukea sienistä, ötököistä, soluista, kasveista ja kaikesta (sellaisesta).” Kiinnostus biologiaan näkyi siis vahvasti opinnoissa, vaikkakin kokonaisuuteen hän halusi myös yhteiskunnallista näkökulmaa sovellettavuuden lisäämiseksi. Luonnontieteellisestä vinkkelistä hänen olisi kannattanut mielestään kuitenkin lukea myös enemmän maaperäkemiaa ja -fysiikkaa.

Malin korostaa, että omaa opintopalettia kannattaa koota avoimesti, sillä se palvelee opiskelijaa pitkällä tähtäimellä. Hän myös kannustaa verkostoitumaan muiden opiskelijoiden lisäksi opettajien ja luennoitsijoiden kanssa sekä osallistumaan erilaisiin projekteihin ja toimiin kampuksella, tällä kun voi olla positiivinen vaikutus esimerkiksi työnhaun kannalta. ”Muista, että kaikki kanssakäyminen jättää jäljen.” Malinin opiskeluaikoina kandidaatintutkielman kirjoittaminen ei kuulunut alan opintoihin, mutta tämän muutoksen hän näkee yhdessä esimerkiksi palautteen saamisen kanssa hyvänä ”raadollisen tieteellisen kirjoittamisen menetelmien” oppimiseksi. Kaiken tämän lisäksi Malin korostaa myös, että tilanteen salliessa yliopistovuosien aikana kannattaa tehdä muutakin kuin opintoja, töitä ja elämän välttämättömyyksiä, sillä yleensä parhaat yksittäiset muistot liittyvät johonkin muuhun.

Elämä Viikissä

”Edelleen kun tulen Viikkiin, tulen kotiin.” Opiskeluaikoina Malin ja hänen puolisonsa asuivat Latokartanon ylioppilaskylässä ensimmäistä vuotta lukuun ottamatta. ”Kun kavereiden kanssa halusi lähteä lenkille, niin harjanvarrella koputettiin yläkertaan. Meillä oli koodi, että kolme koputusta ja sitten mennään!” Malin kertoo kokevansa edelleen omien aikojen opiskeluporukkansa tietynlaiseksi perheeksi ja tuntevansa suurta luottamusta heitä kohtaan. ”Että jos minä joutuisin jonkinlaiseen pulaan, niin tietäisin edelleen, että voisin vetäistä ketä tahansa (heistä) hihasta.” Aktiivinen ote elämään on luonut tukiverkkoa, joka kantaa.

”Haasta itseäsi, mutta ota rennosti ja hymyile vastaantulijoille.”

Kirjoittanut Tatu Leppänen

Alumnitarina Mohamud Yusuf Abdirahman (MAE)

Maatalousekonomia – työkaluja tulevaisuuden tekijöille

Mohamud Yusuf Abdirahman, tuttavallisemmin Abu, on maataloustieteiden maisteri ja yrittäjä. Maatalousekonomian opintonsa hän aloitti Viikissä vuonna 2014. Alavalintansa Abu kokee itselleen tärkeäksi ja oikeaksi, sillä opiskelemalla taloustiedettä pystyy vaikuttamaan asioihin. Taloustiedettä ja käytäntöä yhdistelemällä voi saada aikaiseksi monia hyviä ja konkreettisia asioita, Abu uskoo.

Omaleimainen opintopolku – aiheita kiinnostuksen mukaan

Ensimmäinen syksy Viikissä oli uuden opettelua. Alun jälkeen opiskelu sujuvoitui, ”kun sai ideasta kiinni”, Abu toteaa. ”Opiskelun aikana sain hyviä ystäviä ja opetuksessa asioita käsiteltiin laajasti eri näkökulmilta”. Maatalousekonomian opintojen ohessa Abu kertoo opiskelleensa lisäksi osuuskuntatoimintaa sekä kehitysmaatutkimusta.

Hyvinkin erilaisten aihekokonaisuuksien opiskelulle löytyy looginen selitys, Abu selventää valintaansa. Suomea on rakennettu vahvasti osuuskuntatoiminnan pohjalta, hyvänä esimerkkinä tuttu S-ryhmä. Osuuskunnan toiminnan ymmärtäminen valottaa sitä, miten Suomessa on rakennettu maatalouden yritystoimintaa. Kehitysmaatutkimus puolestaan antaa eväitä ymmärtää kehittyvien maiden todellisuutta. Eurooppa on vahvasti panostamassa Afrikkaan, jonka kasvavilla markkinoilla on paljon kaupallista potentiaalia.

Maataloustieteet – tietoa ja konkretiaa

Maataloustieteet tarjoavat laajan opintokattauksen, josta voi poimia itseään kiinnostavia aiheita. Osa aiheista on helpompia, osa taas haastaa opiskelijaa. Matematiikan kanssa Abu kertoo vääntäneensä loputtomasti, mutta apua löytyi lopulta luovasti YouTube-videoista. Asioiden selkiintyminen itselle palkitsee, mutta työtä on tehtävä, Abu jatkaa. [Toim. huom.: matematiikan opetusta kehitetään parhaillaan maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa opiskelijaa mahdollisimman hyvin palvelevaksi.]

Maatilaharjoittelu toi opiskeluun konkretiaa ja lisäsi näkemystä maatalouden jokapäiväisestä aherruksesta. Tilataustan puute ei siis ole este alan opinnoille.

Kuinka sitten valita runsaasta opintotarjonnasta? Abulla on selkeä näkemys siitä, millaisiin oppiaineisiin maatalousekonomian opinnoissa kannattaisi panostaa: matematiikkaan, tilastotieteeseen ja R-ohjelman hallintaan. Maailma on dataa, ja tulevaisuudessa datan hallinta on iso osa esimerkiksi yritysten toimintaa. ”Yritysten on ennakoitava ja ennustettava, mihin dataa tarvitaan”, Abu täsmentää.

Taloustiede – vahva pohja yrittäjyydelle

Abu on ehtinyt opintojen ohella ja niiden jälkeenkin tehdä monia mielenkiintoisia kansainvälisiäkin projekteja, joista osa on sujunut toisia paremmin. Nyt henkilöstönvuokrausfirmassa toimitusjohtajana työskentelevä yrittäjä tähtää vahvasti tulevaisuuteen. Alkuvuodesta 2022 alkaen Abun yritys, Burgal Oy, tarjoaa liikejohdon konsultointia tulevaisuuden henkilöstöjohtamisessa.

Ulkomaisen työvoiman määrä tulee lisääntymään Suomessa, ja yritysten on sopeuduttava tähän muutokseen. ”Uudenlainen työvoima edellyttää muutoksia henkilöstön johtamistapaan”, Abu avaa ajatteluaan. Vaikea nimi on turha este osaavan työvoiman palkkauksessa suomalaisyrityksissä. Henkilöstön monimuotoisuuden on aika konkretisoitua yrityksissä, muutenkin kuin esitteissä.

Vientihittinä turvallisuus – lohkoketjuilla tuotteille jäljitettävyyttä

Yrittäjän toinen selkeä lempiaihe on maatalouden digitalisoiminen lohkoketjuteknologian avulla. Lohkoketjuteknologian suomia mahdollisuuksia maataloudelle ei vielä tiedetä ja ymmärretä kunnolla. Tulevaisuuden visioissa ”maito ei ole enää vain hyödyke, vaan myös digitaalinen hyödyke”, Abu kuvailee, ”mikä puolestaan tuo hyödykkeelle uudenlaista lisäarvoa.” Maidon matkan vaiheet voidaankin tuotantoketjun eri kohdissa kirjata lohkoketjuihin, jolloin kuluttajalla on saatavilla luotettavaa ja avointa tietoa ostopäätöksen tueksi.

Maataloustuotteen turvallisuus ja jäljitettävyys tuntuvat Suomessa itsestään selviltä asioilta. Maailmalla tällaisesta varmuudesta on kysyntää. Ruokaväärennökset ovat maailmanlaajuinen miljardiluokan bisnes, joten turvallinen ja digitaalisesti jäljitettävä suomalainen tuote on vahva vientimahdollisuus. Maataloustuotteisiin linkittyvässä datassa on tulevaisuus ja loputtomasti mahdollisuuksia.

Maatalous maailmalla – tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia

Tulevaisuuden mahdollisuuksista innostunut yrittäjä tietää olevansa oikealla ja tärkeällä alalla. Maatalouteen liittyvät taloudelliset kysymykset ovat tulevaisuuden potentiaalisia kasvun ajajia, mutta myös kipupisteitä. Kehittyvissä maissa maatalous on merkittävä osa BKT:tä ja elinehto maiden pienviljelijöille. Vahvistamalla pienviljelijän asemaa saadaan aikaiseksi paljon konkreettista hyvää.

Maatalouteen liittyvät kysymykset ovat samalla myös globaaleja haasteita, joihin on vastattava. ”Hyvä esimerkki on vuoden 2011 arabikevät ja sen levottomuudet, jotka kumpusivat muun muassa ruoan saannin epävarmuudesta”, Abu huomauttaa. Maatalousekonomian opeilla ja työkaluilla voi siis vastata nykypäivän monenlaisiin haasteisiin.

Maatalousekonomia – tie lukemattomiin mahdollisuuksiin

Monipuolinen maatalousekonomian opintosuunnan moduuli maataloustieteiden kandiohjelmassa avaa mahdollisuuksia mielenkiintoiseen tulevaisuuteen. Abu kannustaakin nykyisiä ja tulevia opiskelijoita tarttumaan maatalousekonomian tarjoamiin mahdollisuuksiin:

”Taloustiede antaa näköaloja ja avaa mahdollisuuksia moniin asioihin. Kaikki alan työpaikat eivät välttämättä liity suoraan maatalouteen, mutta moni työllistyy kiinnostaviin tehtäviin esimerkiksi pankkeihin tai vakuutusyhtiöihin. Taloustiede ja maatalousekonomia antavat myös työkaluja tulevaisuuden haasteisiin, sillä ne huomioivat ympäristöasiat osana toimintaansa. Tämä on tarpeen muun muassa tulevaisuuden kestävässä teollisuudessa.”

Kirjoittanut Hanna Bäckström

Alumnitarina Anni Alitalo (AGTEK)

Agroteknologiaa ilmastonmuutoksen hillintään

Anni Alitalo on väitellyt vuonna 2014 maatalous- ja metsätieteiden tohtoriksi maataloustieteistä, agroteknologian opintosuunnasta. Hän valmistui maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi vuonna 2002 maa- ja ympäristökemian pääaineesta. Hän työskentelee nykyisin startup-yrityksessä, johon hän siirtyi yhdessä toisen innovaation taustalla olevan henkilön kanssa vuonna 2016. Anni oli opiskeluaikanaan tehnyt monenlaista ja luonnehtiikin opintojaan ja niihin liittyneitä töitä käytännönläheisiksi.

Agroteknologia liittyy moneen alaan

Anni Alitalo tuli opiskelemaan maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan kiinnostuttuaan lukiossa kemiasta. Hän haki suoraan silloiseen maa- ja ympäristökemian kandiohjelmaan (nykyisin maaperä- ja ympäristötiede kuuluu maataloustieteiden kandiohjelmaan, kuten agroteknologiakin).

Anni on kotoisin maatilalta. Tämä yhdistettynä kiinnostukseen luonnontieteisiin oli tekijä, jonka takia hän koki, että maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta oli hänelle luontainen opiskelupaikka. Opiskellessaan Anni muistelee lukeneensa paljon erilaisia maatalous- ja metsätieteisiin liittyviä kursseja, mutta pääaineenaan hänellä oli maa- ja ympäristökemia ja sivuaineena ympäristömikrobiologia. Opintoihin liittyi myös bioprosessitekniikka, jota hän väitöskirjaa työstäessään opiskeli nykyisessä Aalto-yliopistossa. Alitalo sanoo bioprosessitekniikan opintojen tukeneen suuresti hänen osaamistaan.

Ylioppilaskylästä opiskelijavaihtoon

Opiskelut aloittaessaan Anni muutti Viikissä sijaitsevan Latokartanon ylioppilaskylän tyttötalon soluasuntoon. Ylioppilaskylän soluasunnoissa asuu soluittain viidestä seitsemään ihmistä, ja se sijaitsee aivan kampuksen tuntumassa ja opiskelijamenojen ytimessä. Alitalo kertookin, että ylioppilaskylään muutto loi hyvän pohjan sosiaaliselle elämälle uudessa kaupungissa.

Opintojensa loppuvaiheessa Anni oli myös puolen vuoden ajan opiskelijavaihdossa Itävallassa, Wienissä. Siellä opetuskielenä oli saksa, jota Anni kertoo harjoitelleensa osallistuessaan yliopistoliikuntaan paikallisten opiskelijoiden kanssa. Tämänhetkisessä työpaikassaan Anni kertoo saksan kielen olevan apuna lähinnä saksankielisissä vuorovaikutustilanteissa.

Opiskeluajan töistä lisää perspektiiviä ja polku työelämään

Opiskeluaikanaan Anni teki joinakin kesinä töitä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT, nyk. Luonnonvarakeskus eli Luke) Ruukin tutkimusasemalla Pohjois-Pohjanmaalla, jossa hän toimi tutkimusapulaisena. Työ sisälsi kenttämestareiden kanssa koekenttien hoitoon, esimerkiksi näytteidenottoon liittyviä tehtäviä. Alitalo kokee opintoihinsa liittyvien käytännön töiden antaneen hänelle paljon perspektiiviä, jota luentosalissa ei ollut aina mahdollista saada.

Valmistuessaan maisteriksi Anni haki avoinna olevaan tutkijan tehtävään aiempaan kesätyöpaikkaansa MTT:hen. Työllistyttyään sinne tutkijaksi Anni työskenteli muutamissa eri projekteissa. Ensin hän aloitti maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa maaperäohjelmassa, mutta suuntasi myöhemmin väitöskirjansa tekemisen teknologian kehittämiseen, tarkemmin sanoen lietelannan ravinteiden fraktiointiin. Tämä aihe oli teknologiapainotteinen ja kuului siten agroteknologiaan.

Anni oli MTT:ssä töissä neljätoista vuotta. Siellä työskennellessään hän tapasi professori Erkki Auran, jonka kanssa hän alkoi kehittää bioreaktoreita liittyen metaanin tuottamiseen hiilidioksidista ja vedystä. Eri vaiheiden jälkeen innovaatiolle löytyi kaupallistaja. Innovaation ympärille perustettiin startup-yritys, jossa Anni työskentelee nykyisiin. Kaikkiaan yrityksessä on nykyään töissä kymmenisen henkilöä. Alitalo kertoo, että heidän tavoitteenaan ovat kotimaisten markkinoiden lisäksi myös kansainväliset markkinat, ja tällä hetkellä suurin asiakaskunta on teollisuus- ja energiasektori. Fossiilisen energian vähentäminen ja ilmastonmuutoksen torjunnan eteen työskenteleminen ovat myös hänelle tärkeitä motivaattoreita.

Maataloudella on tärkeä merkitys Suomen tulevaisuudessa

Anni kertoo uskovansa maatalouden tulevaisuuteen Suomessa, sillä puhtaiden, kotimaisten tuotteiden tuottaminen on arvo jo sinänsä. Alitalon mukaan ilmastonmuutoksen edetessä Suomen tuotanto-olosuhteet ovat yhä arvokkaammat verrattuna lämpimämpiin maihin.

Alitalo arvioi, että työelämässä arvostetaan maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkintojen antamia valmiuksia, sillä ne antavat teknillistä koulutusta laajemman kuvan luontoon ja ympäristöön liittyvistä mekanismeista ja luonnon lainalaisuuksista. Tämä on iso osa energiantuotannon kokonaisuutta ja ilmastonmuutoksen ymmärtämistä. Maa- ja metsätaloustieteellinen tiedekunta on avainasemassa näitä asioita ymmärrettäessä.

Kirjoittanut Riina Myllymäki
Kuva Q Power Oy

Alumnitarina Liisa Pesonen (AGTEK)

Liisa Pesonen on valmistunut agroteknologiasta ja toimii tutkijana Luonnonvarakeskuksessa (LUKE) Jokioisilla.

1. Mitä olet opiskellut?

— Opiskelin Viikissä agroteknologiaa ja erikoistuin siinä  maatalousteknologiaan.

2. Mitä teet työksesi?

— Toimin tutkijana LUKE:ssa. Vedän tällä hetkellä 16 jäsenistä tutkimustiimiä, jonka tutkii ja kehittelee tulevaisuuden kasvinviljelytilan tiedonhallintaa ja koneautomaatiota. Teemana on ”älykkäät koneet älykkäässä ympäristössä”. Työ käsittää laajaa yhteistyötä koti- ja ulkomaisten tutkimusryhmien ja alan teknologiateollisuuden sekä teknologian loppukäyttäjien eli viljelijöiden kanssa.

3. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät alallasi?

— Tulevaisuuden näkymät alallani ovat hyvin kiehtovat. Globaalit kehityssuunnat vaikuttavat alaamme voimakkaasti, niin teknologian kehittämisen kuin maatalouden raaka-ainetuotannon suhteen. Mielestäni on kiehtovaa, että tutkiessamme tulevaisuuden teknologisia ratkaisuja vaikutamme samalla itse voimakkaasti oman tutkimusalamme kehitykseen ja työmme sisältöön tulevaisuudessa.

4. Mikä oli paras opiskelumuistosi?

— Aktiivinen opiskelijaelämä tuotti paljon hauskoja muistoja. Ikimuistoisimmasta päästä on Havis Amandan pesu- ja lakitusoperaatio eräänä vapunaattona, osana HYY:n vastuutettua lakitusporukkaa. Varsinaisista opiskelumuistoista parhaat liittyvät pääaineelle tyypillisiin elektroniikan harjoitustöihin. Tehtävänä oli usein ”valehtelijoiden klubimaisesti” selvittää totuus ja tarkoitusperä edessämme lojuvasta ”mötikästä”. Metodina oli yritys ja erehdys (manuaalithan ovat harrastelijoille), mistä seurasi tavallisesti hyvinkin tajuntaa avartavia oppimistuokioita. Taisi olla luokkahuoneen proppujen lisäksi myös opettajan sellaiset koetuksella.

Alumnitarina Lau­ra Kihl­ström (KTT)

Kasvintuotantotieteistä valmistunut Laura Kihlström toimii projektiavustajana Ulkoasiainministeriön toimialapolitiikan yksikössä Helsingissä.  

1. Mitä olet opiskellut?

— Opiskelin Viikissä maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa kasvintuotantotieteitä ja erityisesti agroekologiaa. Lisäksi suoritin kehitysmaatutkimuksen kokonaisuuden valtiotieteellisessä tiedekunnassa sekä kursseja neuvontaopista ja ollessani vaihdossa Uppsalassa trooppisen maatalouden ja ekologian kursseja.

2. Mitä teet työksesi?

— Tällä hetkellä toimin määräaikaisena projektiavustajana Ulkoasianministeriön toimialapolitiikan yksikössä. Avustan maatalouden ja maaseutukehityksen neuvonantajaa. Työhöni kuuluu taustaselvitysten tekoa, raporttien ja puheiden kirjoittamista, lausuntojen kommentointia ja kokouksiin osallistumista. Parasta tässä työssä on se, että saan päivittäin olla tekemisissä niiden asioiden kanssa, joita olen opiskellut. Pidän myös siitä, että minun tulee työssäni olla mahdollisimman perillä maatalouden alan uudesta tiedosta ja tapahtumista. UM:llä työskentelyssä plussaa on myös se, että toimintaympäristö on kansainvälinen. Pyrin pian pääsemään ulkomaille kentälle töihin, jotta pääsisin yhdistämään maatalouden ja kehitysmaatutkimuksen opintoni käytäntöön. 

3. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät alallasi?

— Uskaltaisin sanoa, että hyvät, koska ihmiset tulevat jatkossakin tarvitsemaan ruokaa. Luomu- ja lähiruuan kysyntä sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset ruuantuotantoon ovat trendejä, jotka tulevat työllistämään tulevaisuudessa. Kannustan viikkiläisiä harkitsemaan myös kansainvälisiä uramahdollisuuksia. Alan osaajia tarvitaan myös ulkomailla. Lisäksi kannattaa hyödyntää sosiaalista mediaa omaan alan tutustumisessa ja työnantajien lähestymisessä. Esimerkiksi Twitter on loistava väline pysyä perillä siitä, mitä maatalousalalla tapahtuu. Jos mahdollista, kannattaa myös ajatella ajoittavansa erikoisharjoittelu opintojensa loppuun.

4. Mikä oli paras opiskelumuistosi?

— Niitä on paljon! Hyvät yksittäiset kurssit ja luennot ovat jääneet mieleen. Kaikki oivaltamisen hetket, varsinkin sellaiset joissa tajusi ettei oma mielipide ehkä ollutkaan kauhean perusteltu ja oppi näkemään asian eri kantilta. Myös järjestötoiminta antoi minulle paljon. Toimin aktiivijäsenenä IAAS-järjestössä koko opiskeluaikani. Opin tuntemaan saman alan opiskelijoita ja työnantajia eri puolilla maailmaa ja siinä sivussa harjoittelemaan johtamis- ja esiintymistaitoja.

Alumnitarina Hanna Help (KTT)

Kasvintuotantotieteistä valmistunut Hanna Help työskentelee väitöskirjatutkijana prof. Ykä Helariutan ryhmässä bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa ja Biotekniikan Instituutissa (HILIFE yksikkö) Viikissä.

1. Mitä olet opiskellut?

— Opiskelin Viikissä maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa kasvintuotantotieteitä ja erityisesti kasvinjalostusta ja kasvibiotekniikkaa. Valmistuttuani maisteriksi siirryin kasvintuotantotieteiden jatko-opiskelijaksi, joskin työskentelen fyysisesti bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ja Biotekniikan Instituutin tiloissa kampuksen toisella laidalla. Väitöskirjatutkimukseni keskittyy kasvien fytohormonien, eri hormonien vuorovaikutusten sekä niiden säätelemien geenien roolien selvittämiseen kasvien johtojänteiden eri solukoiden erilaistumisen säätelyssä. Erityisesti puusolujen muodostumiseen vaikuttavat tekijät ovat mikroskooppini tähtäimessä.

2. Mitä teet työksesi?

— Työkseni pakerran eri väitöskirjaprojektieni parissa professori Ykä Helariutan tutkimusryhmässä.

3. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät alallasi?

— En ole vielä päättänyt josko haluan jatkaa akateemisessa maailmassa tohtoriksi väiteltyäni. Koulutustaustani kasvibiotekniikassa houkuttaa minua siirtymään yritysmaailmaan ja haluaisin laittaa oppimani taidot poikimaan käytännön sovelluksia, esim. prosessitekniikan tai farmasian saralla. Uskon että Suomessa on useita minunkaltaisen tutkijan taitoja kaipaavia tahoja, ja ura esimerkiksi metsäteollisuuden tai muiden tutkimuslaitosten leivissä kiehtoo minua. Samaan hengenvetoon on kuitenkin pakko sanoa että parin vuoden Post-doc pesti ulkomailla kuulostaa suorastaan herkulliselta vaihtoehdolta, sillä rakastan tutkimusmaailmaa!

4. Mikä oli paras opiskelumuistosi?

— Nordic post graduate (NOVA) -kesäkurssi Mustialassa kasvinjalostuksen opiskelijoille oli eräs hienoimmista ja mieleenpainuvimmista kursseista. Kurssilla yhdistyivät niin upea miljöö kuin rento ilmapiiri sekä tieteellisesti monipuolinen ohjelma! Suosittelen kaikkia opiskelijoita hyödyntämään kurssitarjontaa ennakkoluulottomasti, sekä tiedekuntien että eri yliopistojen välillä. Lisäksi haluan kannustaa nykyisiä opiskelijoita tekemään tutkinnoistanne itsenne näköisiä valinnaisilla kursseilla ja sivuainekokonaisuuksilla. Kannattaa myös ottaa yhteyttä kampuksella toimiviin tutkimusryhmiin rohkeasti opintoharjoitteluiden suorittamiseksi. Huomasin itse kesäharjoitteluiden, gradunpaikan ja osa-aikaisen työn kautta että käytännön kokemukset ovat korvaamattomia oman uran ja tulevaisuuden luomiseksi.

Alumnitarina Jussi Joensuu (KTT)

Kasvintuotantotieteistä valmistunut Jussi Joensuu toimii tutkijana Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä Espoossa.

1. Mitä olet opiskellut?

— Opiskelin Viikissä maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa kasvintuotantotieteitä ja erityisesti kasvinviljelytiedettä ja kasvibiotekniikkaa. Jatko-opintoni tein biotieteellisen tiedekunnan puolella. Pro gradu- ja väitöskirjatyössäni kehitin kasveissa tuotettavaa syötävää porsasrokotetta.

2. Mitä teet työksesi?

—Opintojeni jälkeen olen toiminut tutkijana Belgiassa ja Kanadassa. Nykyään minut työllistää Teknologian tutkimuskeskus VTT, jossa toimin tiimissä, joka kehittää uusia teknologioita proteiinin tuotantoon. Lisäksi hoidan maatilaa Etelä-Hämeessä.

3. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät alallasi?

—Uskon, että biotekniikka tulee olemaan ratkaisevassa roolissa tulevaisuudessa lääketieteen ja monien teollisuusalojen kehityksessä. Toivoisin, että alan yrityksiä ja teollisuutta saadaan jatkossa lisää Suomeen. Uskon myös maataloustuotannon säilymiseen Suomessa.

4. Mikä oli paras opiskelumuistosi?

—Parhaat muistot liittyvät "elämän" ymmärtämiseen biokemian opintojen kautta. Parhaiten asioita on jäänyt mieleen erilaisten harjoitustyökurssien kautta.

Alumnitarina Anna Tall (KTT)

Anna Tall on valmistunut Kasvintuotantotieteistä ja toimii palvelupäällikkönä Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikössä Ilmajoella.

1. Mitä olet opiskellut?

— Viikissä opiskelin kasvintuotantotieteitä ja erityisesti kasvinviljelytiedettä ja lisäksi suoritin kokonaisuuksia kasvipatologiasta ja maatalouseläintieteestä. Kahdenkymmenen työvuoden aikana olen opiskellut kasvatustiedettä ja pätevöitynyt opettajaksi ja syventänyt osaamistani lisensiaatiksi. Verkko-opetuspedagogiikan, projektinvetäjän, näyttötutkintomestarin, innovaatioympäristöjen kehittämis- ja johtamiskoulutuksen sekä työelämälähtöisen koulutussuunnittelijan opinnot ovat tukeneet myös vahvasti tämänhetkistä työtäni.

2. Mitä teet työksesi?

— Toimin palvelupäällikkönä Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikössä Ilmajoella. Nykyisiin tehtäviini palvelupäällikkönä kuuluu kaiken muun kuin tutkintomuotoisen opetuksen kehittäminen ja uusien koulutustuotteiden suunnittelu. Olen myös mukana opetusta tukevien hankkeiden suunnittelussa ja toimin yksikkömme laatuvastaavana.
Aloitin opettajanurani kuudennen luokan luokanvalvojan sijaisena, siirryin toisen asteen opettajaksi maatalousoppilaitokseen, sitten ammattikorkeakoulun kasvituotannon vs. lehtorista aikuiskoulutusvastaavaksi ja nykyisiin tehtäviini.

3. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät alallasi?

— Niin kauan kuin Suomessa halutaan syödä kotimaista ruokaa, niin kauan tarvitaan tuottajia ja ruoka-alan ammattilaisia. Vain korkeatasoinen koulutus ja tutkimus takaavat ja lisäävät alan pysymistä Suomessa sekä alan osaamisen kysyntää myös ulkomailla.

4. Mikä oli paras opiskelumuistosi?

— Varsinaisista opinnoista parasta olivat harjoitustyöt ja harjoittelut Saksassa ja Englannissa. Lisäksi esimerkiksi Maakuntapäivät, opintomatkat Keniaan sekä maailmanympärysmatkanmaatalouskohteet Australiassa ja Uudessa Seelannissa ovat niitä muistoja, joita sitten kiikkustuolissa voi muistella. Sampsan johtokuntavuosi toi monta elinikäistä ystävyyttä.

Alumnitarina Ulla Heinonen (KTT)

Kasvintuotantotieteistä valmistunut Ulla Heinonen toimii tutkijana Luonnonvarakeskuksessa (LUKE) Jokioisissa.

Opiskellut kasvintuotantotieteitä ja erityisesti kasvipatologiaa. Lisäksi opiskellut kasvinviljelytiedettä, maatalouseläintiedettä, metsänsuojelua, markkinointia, maaperätieteitä ja kasvatustieteitä.

1. Mitä teet tällä hetkellä työksesi?

— Työskentelen LUKE:n kasvinsuojeluryhmässä tutkijana. Yhdessä muiden tutkijoiden kanssa teen markkinoille tulevien kasvinsuojeluaineiden biologisen tehokkuuden testausta ja tarkastusta. Kasvipatologina työskentelen fungisidien eli kasvitautiaineiden parissa.

2. Mikä tekee työstäsi mielenkiintoisen?

— Pidän työni monipuolisuudesta ja käytännönläheisyydestä, työlläni on vahva kytkös maatalouteen ja ruuantuotantoon. Tutkijana vietän aikaa niin tietokoneen ääressä kuin laboratoriossa ja pellollakin. Tutkimuksista saadut tulokset hyödyttävät niin tilaustutkimuksen tilaajaa kuin suomalaista viljelijääkin, kun käytössä on tutkittuja kasvinsuojeluaineita. Lisäksi työssä kehittyy itse koko ajan paremmaksi oman alansa asiantuntijaksi, johon myös työnantaja kannustaa. Yhteistyö alan muiden toimijoiden kanssa tuo lisämielenkiintoa ja oppimisen mahdollisuuksia työhön.

Kasvinsuojeluaineiden testauksen lisäksi osallistun myös erilaisten tutkimushankkeiden toteutukseen, jolloin tietotaitoni eri tautien biologiasta päivittyy ja kehittyy. LUKE:ssa vietän kahvihetken päivittäin kasvinsuojelualan asiantuntijoiden parhaimmiston kanssa, joten osaamisen kapenemiseen ei ole vaaraa.

3. Miltä tulevaisuutesi näyttää?

— Tulevaisuus on täynnä haasteita, joihin maatalousalan tutkimus pyrkii vastaamaan. Suomessa on kasvintuhoojalajisto ollut erilainen kuin eteläisemmissä maissa, mutta ilmaston lämpeneminen tuo, ja on jo tuonut, uusia lajeja maahamme. Kotimaisen kasvintuotannon kilpailukyvyn ylläpitäminen parempien ja täsmällisempien kasvinsuojelukeinojen avulla on tärkeä tavoite, johon tutkimus yrittää löytää ratkaisuja.
Työtä alalla riittää, joten siitä en ole huolissani. Oma osaaminen ja kokemus kehittyvät koko ajan ja sillä pääomalla uskon olevan käyttöä tulevaisuudessakin.

4. Mitkä ovat parhaita muistojasi opiskeluajoilta?

— Opiskeluaikana olin mukana niin ainejärjestömme Sampsan kuin kattoainejärjestön MMYL:n toiminnassa, niihin ympyröihin liittyvät parhaat muistot. Ainejärjestötoiminnassa ensinnäkin tutustuu opiskelutovereihinsa ja pidetään hauskaa. Mutta järjestöjen kautta tulevat tutuiksi mm. erilaisten tapahtumien organisointi, kokoustekniikat ja yhteistyötaidot. Koen, että ainejärjestötoiminnassa olen oppinut työelämää varten monia taitoja, joita ei luennoilla ole voinut oppia. Ainejärjestötoiminnan kautta syntyi verkosto ihmisistä, joiden kanssa olen yhä tekemisissä. Yhteydenotto työasioissa on nyt helppoa, kun nimet ja kasvot ovat jo aiemmin tulleet tutuiksi.

Alumnitarina Essi Saarinen (KTT)

Kasvintuotantotieteistä valmistunut Essi Saarinen toimii kehityspäällikkönä Yara Suomessa (entinen Kemira-Growhow).

Opiskellut kasvintuotantotieteitä ja erityisesti kasvipatologiaa. Lisäksi opiskellut kasvinviljelytiedettä, neuvontaoppia ja maaperäkemiaa.

1. Mitä teet tällä hetkellä työksesi?

— Toimin Yara Suomessa kehityspäällikkönä. Työssäni yhdistyvät tuotekehitys ja viestintä. Vastaan nurmiviljelyyn liittyvän tutkimustoiminnan suunnittelusta, tutkimustulosten soveltamisesta yrityksen tuotekehitykseen ja tuotantoon sekä näiden asioiden tiedottamisesta viljelijäasiakkaillemme. Lisäksi kokoan viljelijöiltä käyttökokemuksia tuotteistamme, koulutan ja kierrän messuilla. Kumisaapashommiinkin pääsee, sillä kenttäkokeet tehdään omalla koetilallamme Vihdin Kotkaniemessä.

Kuulin Yara Suomesta alun perin opiskeluaikana Viikissä pidetyillä rekrytointimessuilla ja innostuin. Hakeuduin yritykseen ensin kesätöihin, jonka jälkeen työnantaja tarjosi minulle lopputyöaihetta ja työpaikkaa.

2. Mikä tekee työstäsi mielenkiintoisen?

— Parasta työssäni ovat monipuolisuus, yhteistyö viljelijöiden kanssa ja yrityksemme kansainvälisyys. Suomalaiset viljelijät ovat huippuammattilaisia, joiden kanssa oppii aina uutta. Toisaalta ulkomaiset kollegat avaavat uusia näkökulmia asioihin. On mielenkiintoista seurata miten alamme kehittyy maailmalla. Lisäksi minulla on mahdollisuus osallistua alan koulutukseen ja konferensseihin myös ulkomailla.

3. Miltä tulevaisuutesi näyttää?

— Edessä on kiinnostavia haasteita ja mahdollisuuksia koko maataloussektorin näkökulmasta. Kaupan kansainvälistyminen korostaa entisestään vaatimuksia maataloustuotteiden laadusta, joihin pyritään vastaamaan. Myös ympäristökysymykset ovat pinnalla ja tuotekehityksellä pyrimmekin paitsi huomioimaan ympäristön myös helpottamaan viljelijöiden työtä, konkreettisena esimerkkinä kokonaisvaltaiset kasvuohjelmamme.

Nykyiset työtehtäväni tuotekehityksen ja viestinnän parissa ovat mielenkiintoista - joka päivä on jotain uutta. Tiedon ja kokemuksen määrä karttuu jatkuvasti. Erityisen antoisia ovat olleet keskustelut osaavien työkavereiden kanssa. Tulevaisuus näyttää hyvältä sillä Yara Suomi on monialainen yritys, joka tarjoaa laajoja ja monipuolisia tehtäviä.

4. Mitkä ovat parhaita muistojasi opiskeluajoilta?

— Opiskeluaikana olin mukana ainejärjestömme Sampsan toiminnassa. Sen kautta syntyi verkosto ihmisistä, joiden kanssa olen yhä tekemisissä. Yhteydenotto työnmerkeissä on nyt helppoa, kun nimet ja kasvot ovat jo aikaisemmin tulleet tutuiksi.

Alumnitarina Ilmo Aronen (KEL)

Kotieläintieteestä valmistunut Ilmo Aronen toimii tutkimusjohtajana Lantmännen Feed Oy:ssä ja syyskuun 2019 alusta myös Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan työelämäprofessorina.

1. Mitä olet opiskellut?

— Opiskelin kotieläinten ravitsemustiedettä ja sivuaineenani maatalousteknologiaa.

2. Mitä teet työksesi?

— Toimin tällä hetkellä tutkimusjohtajana Lantmännen Feed Oy:ssä. Työssäni olen jatkuvassa yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla. Toisaalta teen yhteistyötä myös käytännön tilojen ja kotieläintuotteita jalostavien yritysten kanssa. Tehtäväni on tuottaa ja hankkia tutkittua tietoa rehutuotekehityksen avuksi. Viimeiset vuodet minulla on ollut mahdollisuus olla kehittämässä digitaalisia palveluita maidontuottajien työn helpottamiseksi. Vuoden 2020 alusta työnkuvani muuttuu ja tulen toimimaan digitaaliset palvelut ja verkkokauppa-yksikön vetäjänä.

Syyskuun alusta olen toiminut varsinaisen työni ohella myös Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan työelämäprofessorina. Tavoitteenani on kehittää yliopiston ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä.

3. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät alallasi?

— Alani tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Suomessa tiedetään, että ollakseen kestävää kotieläintuotannon tulee olla eettistä, ekologista ja ekonomista. Suomessa on teknistä tietotaitoa. Kotieläintutkimuksenkin resurssit ovat varsin hyvät, erityisesti lypsykarjapuolella. Kaiken kaikkiaan maatalousala on tulevaisuuden ala. Tuottaahan maatalous ruoan lisäksi energiaa ja elämyksiä.

4. Mikä oli paras opiskelumuistosi?

— Parhaat opiskelumuistoni liittyvät kaikenmoiseen vapaa-ajan toimintaan liikunnan ja musiikin alalla. Kaveriporukka oli varsin tiivis ja monet ystävyyssuhteet ovat osoittautuneet elinikäisiksi. Pro gradu –työni tein Ruotsissa DeLaval’n koetilalla. Se oli myös tosi hieno kokemus, josta olen kiitollinen vieläkin.

Alumnitarina Elina Paakala (KEL)

Kotieläintieteestä valmistunut Elina Paakala toimii tuotepäällikkönä Faba osuuskunnassa Tikkurilassa.

1. Mitä olet opiskellut?

— Opiskelin Viikissä kotieläintiedettä ja erityisesti kotieläinten jalostustiedettä. Lisäksi suoritin kokonaisuuksia luonnonmukaisesta maa- ja elintarviketaloudesta (Luomu) ja omaksi ilokseni espanjasta.

Aiemmalta koulutukseltani olen agrologi (AMK). Tällä hetkellä suoritan jatko-opintoja kotieläintieteessä, osittain osana työtäni Fabassa.

2. Mitä teet työksesi?

— Työskentelen Fabassa tuote- ja sovelluspäällikkönä. Tällä hetkellä työhöni kuuluu sorkkaterveyteen liittyvien ohjelmien ja raporttien kehitys ja ylläpito. Toimin myös osittaisena sonnin siemenen tuotepäällikkönä. Samalla valmistelen väitöskirjaani.

3. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät alallasi?

— Ala kehittyy kovaa vauhtia toisaalta datan lisääntymisen, toisaalta ilmastonmuutoksen johdosta. Tilamäärä vähenee mutta eläinmäärä pysyy lähes samana Suomessa. Jatkavat tilat ovat suuria, useita henkilöitä työllistäviä yrityksiä ja tarvitsevat uudenlaisia ratkaisuja yrityksensä hoitamiseen. Töitä riittää asiantuntijoille jatkossakin.

4. Mikä oli paras opiskelumuistosi?

— Parhaita opiskelumuistoja ovat alan huippuasiantuntijoiden mahtavat luennot! Ja ehkä hieman yllättäen kesä, jona tein graduni. Aihe oli hyvin mielenkiintoinen ja ajankohtainen ja vaikka luennot olisivat kuinka hyviä, niin vasta tekemällä oikeasti oppii.

Alumnitarina Mikko Säynäjärvi (KEL)

Kotieläintieteestä valmistunut Mikko Säynäjärvi toimii Faban tuoteryhmäpäällikkönä Hollolassa.

1. Mitä olet opiskellut?

— Opiskelin Viikissä kotieläintiedettä ja erityisesti kotieläinten jalostustiedettä. Lisäksi suoritin toisen kokonaisuuden kotieläintieteestä. Olin jo koulupoikana kesätöissä sonniasemalla ja sieltä kiinnostus tarttui. Jalostuksen filosofia kiehtoi myös. Jalostus avaa mahdollisuuksia, sillä saavutetaan pysyviä etuja ja se on myös ekologista.

2. Mitä teet työksesi?

— Olen ollut valmistumisestani lähtien keinosiemennyksen palveluksessa. Tuotantopäällikkönä olen toiminut kahdella sonniasemalla ja kahdella karjuasemalla. Tässä työssä tutustuin perusteellisesti siementuotantoon. Työpaikallani Hollolassa siementuotanto väheni 2000-luvun puolivälissä ja loppui muutamia vuosia sitten. Sen jälkeen olen ollut mukana siemenen markkinoinnissa ja vientityössä. Tällä hetkellä toimin Fabassa tuoteryhmäpäällikkönä vastuualueenani VikingGeneticsin sonnien markkinointi ja osallistun myös Faban markkinointiin. Työnantajani on Faba, mutta teen suurimman osan työajastani töitä VikingGeneticsille.
Olen vielä ajoittain mukana sonnien hoitoon liittyvissä asioissa. Tämä on tärkeä osa työssäviihtymistä. Sonniaseman vieressä työskennellessä voi välillä käydä potkimassa traktorin renkaita ja katselemassa sonneja.

3. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät alallasi?

— Aina puhutaan auringonlaskun alasta. Puhetta on riittänyt koko työurani ajan, eli yli 20 vuotta. Tällä hetkellä maidon ja ruoan hinta on noussut maailmalla. Maitoa tarvitaan, eikä hyönteisten syönti vielä ole korvaamassa maitoa ja lihaa proteiinin lähteenä. Suomella on hyvät edellytykset ruoantuottajana, mutta poliittisilla ratkaisuilla on tietenkin mahdollisuus pilata nämä edellytykset. Suurin huoli on maidontuottajien jaksaminen.
Naudanjalostuksen uusin menetelmä, genomivalinta, johtaa sonnimäärän pienentymiseen ja muuttaa koko alan rakennetta. Tämä on kuitenkin meille suomalaisille ja koko VikingGeneticsille suuri mahdollisuus. Onhan VikingGeneticsin jalostusohjelma niin kooltaan kuin menetelmiltään eturivissä.

4. Mikä oli paras opiskelumuistosi?

— Opiskeluaikaan liittyy niin monia merkittäviä tapahtumia. Varsinaisesta opiskelusta osa pääaineen luennoista ja varsinkin maatalousharjoittelu Suitiassa olivat parasta antia. Osallistuin melko vähän maatalousylioppilaiden toimintaan, mutta osakunnassa tuli vietettyä aikaa. Ehkä parasta opiskeluajasta oli eri alojen opiskelijoiden kanssa vietetty aika. Vaimoni opiskeli yleistä kirjallisuustiedettä ja hänen kauttaan pääsin myös tutustumaan ”estetiikan, kosmetiikan ja vertailevan erotiikan” opiskelijoihin. Paluu näiltä reissuilta maanläheisten ja tervehenkisten viikkiläisten pariin oli aina mukavaa.

Alumnitarina Janne Heikkinen (MAA)

Maaperä- ja ympäristötieteestä valmistunut Janne Heikkinen työskentelee erityisasiantuntijana Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja ELY-keskuksen alaisessa ympäristöhankkeessa.

1. Mitä olet opiskellut?

— Opiskelin Viikissä maaperä- ja ympäristötiedettä. Lisäksi suoritin opintokokonaisuudet kemiasta, kasvintuotantotieteistä ja monitieteellisestä ympäristöalasta.  Suoritin myös kursseja metsäekologian ja limnologian alalta.

2. Mitä teet työksesi?

— Olen työskennellyt tutkimustehtävissä LUKE:ssa orgaanisten ravinteiden kierrätykseen ja ravinteiden käytön tehokkuuteen liittyvissä tehtävissä. Työtehtäviini kuului astia- ja kenttäkokeiden suunnittelu, organisointi ja johtotehtävät sekä raportointi. Toimin myös ELY-keskuksen alaisessa ympäristöhankkeessa, jossa pyrittiin konkreettisin toimin viljelijöiden kanssa vähentää maataloudesta peräisin olevien ravinteiden huuhtoutumista vesistöön. Työssäni pääsen soveltamaan opiskeluaikanani saamiani oppeja käytäntöön asiantuntijatehtävissä. Parasta hanketyössä on se, kun huomaa tutkimuksen ja käytännön kohtaavan neuvonnan muodossa. Verkostoitumisen myötä olen oppinut tuntemaan maatalouden ympärillä pyörivien tahojen toimintaa ministeriöistä aina viljelijöihin asti.

3. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät alallasi?

— Maatalouden ympärillä pyörii kokoajan muutoksen tuulet. Ruoantuotannon tavat muuttuvat jatkuvasti huomioiden yhä enemmän ympäröivän ympäristön etuja. Maataloustuotanto on vahvasti poliittisesti säännösteltyä. Siihen liittyy paljon eri tahojen toimintaa ja muutosta, jotka takaavat tasaisesti tutkimus- ja hanketyötä tälle alalle. Maatalous ja ympäristö kulkevat käsi kädessä, mutta otteen vahvistamisessa on edelleen paljon työtä jäljellä.

4. Mikä oli paras opiskelumuistosi?

— Parhaat opiskelumuistoni tulevat kokonaisuuksien hahmottamisesta. Ei niinkään yksittäiset kurssit, vaan näiden kurssien sisältöjen jäsentyessä yhteiseksi toimivaksi verkostoksi. Kokonaisuuksien hahmottaminen antaa soveltavan toimintatavan työelämään, jota työnantajat arvostavat.

Alumnitarina Martina Metzler (MAA)

Maaperä- ja ympäristötieteestä valmistunut Martina Metzler työskentelee kemistinä Novalab Oy -nimisessä laboratoriossa

1. Mitä olet opiskellut?

— Opiskelin Viikissä maaperä- ja ympäristötiedettä. Lisäksi suoritin kokonaisuuden mm. kemiasta. Ennen yliopisto-opintojen aloittamista olin lukenut ympäristönsuojelutiedettä avoimessa yliopistossa. Muutaman lisäkurssin suorittamalla sain myös tästä opintokokonaisuuden. Lisäksi kävin omien varsinaisten opintojen ohella kuuntelemassa monia mielenkiintoisia luentoja, mm. kehitysmaatutkimusta, ympäristöpolitiikkaa, mehiläistaloutta, jne.

2. Mitä teet työksesi?

— Olen töissä Novalab Oy -nimisessä laboratoriossa. Novalab on kemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä tekevä testauslaboratorio. Teemme paljon analyysejä mm. saastuneista maista ja vesistä, mutta myös elintarvikkeista, rehuista, raaka-aineista ym. Toimin laboratoriossa kemistinä. Pääasiallinen tehtäväni on ollut kehittää mittausmenetelmiä, mm. erinäisten alkuaineiden, kuten esim. lyijyn, elohopean ja uraanin määrittämiseen vesinäytteistä. Työpäiväni koostuu pitkälti laboranttien neuvomisesta heidän työssään ja tulosten raportoinnista asiakkaille, mutta melko usein pääsen myös itse tekemään labrahommia.

3. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät alallasi?

— Laboratorioalalla on jatkuvasti kilpailu. Toisaalta taas ihmisten lisääntynyt tietoisuus ympäristön tilasta luo tutkimukselle tarpeita. Teen yhteistyötä konsulttiyritysten kanssa, jotka päättävät näytteenotosta ja suosittelevat erilaisia puhdistuskeinoja mm. pilaantuneille maa-alueille. Opinnoillani olisi hyvin voinut päätyä myös tällaisiin työtehtäviin. Jatkuva rakentaminen ja lisätilan tarve luovat paineet ottaa käyttöön myös sellaisia maa-alueita, jotka ovat mahdollisesti saastuneet. Tämä tietää työtä toisaalta konsulteille, mutta myös näytteitä analysoiville laboratoriolle.

4. Mikä oli paras opiskelumuistosi?

— Nautin suuresti yliopisto-opintojen vapaamuotoisuudesta. Jos jotain tiesi osaavansa äärimmäisen hyvin, ei kaikille luennoille ollut pakko mennä. Toisaalta joskus taas halusi väkipakolla raahautua aamukahdeksalta kuuntelemaan luennoitsijaa, vaikka edellisillan juhlat olisivatkin hieman venyneet. Opinnoissa oli hienoa myös muut opiskelijat. Älyttömästi ihania ihmisiä, jotka ovat valtavan kiinnostuneita juuri siitä mistä sinäkin olet. Myös vaihto-opintovuoteni Wienissä oli mahtava! On vaikea sanoa vain yhtä parasta muistoa. Ehkä se olisi lounastauolla käydyt keskustelut ystävien kanssa? Ehkä se olisi oman itsensä ja suunnan löytäminen?

Helsingin yliopiston alumnit

Kaikki Helsingin yliopiston entiset tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat alumnejamme. Helsingin yliopiston alumneja on maailmanlaajuisesti lähes 200 000, ja jo yli 30 000 henkilöä on osa alumnitoimintaamme.

Lue lisää Helsingin yliopiston alumneista ja heidän toiminnastaan.

Etsi Helsingin yliopiston alumneja Linkedinistä.

Opi lisää Helsingin yliopiston alumniyhdistyksestä.