Opiskelijoiden kokemuksia

Joskus parhaan kuvan opinnoista saa opiskelijoilta itseltään.

Anna opiskelijoiden kertoa, millaista on opiskella kieliä.

Eli­na Me­lan­der

Päädyin opiskelemaan italiaa vähän yllättäen, ja eniten taisin yllättyä itse. Minun oli tarkoitus opiskella kieltä huvikseni kesäyliopistossa pari kurssia, mutta ennen kuin huomasinkaan, se vei mukanaan. Kohta olin jo pääsykokeissa ja yliopistossa. Minulla ei ollut Italiaan minkäänlaisia siteitä, enkä ollut koskaan edes käynyt siellä! Alussa jännitti, sovinko joukkoon, mutta opin nopeasti, ettei tyypillistä italian opiskelijaa olekaan. Kaikki tulevat eri taustoista ja ovat hankkineet italiantaitonsa kuka mistäkin. Jokainen on yhtä tervetullut. 

Nyt viimeistelen graduani monipuolisten ja innostavien opiskeluvuosien päätteeksi. Suurimman vaikutuksen on tehnyt italialainen filologia yhteisönä. Meitä ei ole kovin paljoa, joten jokainen tulee tutuksi, niin opiskelutoveri kuin henkilökunnan jäsenkin. Luennoilla on tutussa porukassa hauskaa, ja avoin ilmapiiri viimeistelee laadukkaan opetuksen – aina uskaltaa kysyä ja tuoda näkemyksiään esiin. Vaikka kurssitarjonta on pienestä koosta johtuen ajoittain suppeahko, sekään ei haittaa, sillä alussa usein kysytään kurssilaisten toiveita, ja ne otetaan huomioon. Erikoiskursseja on myös järjestetty opiskelijoiden toiveiden perusteella! Olen innostunut opintojen aikana monesta asiasta käsikirjoitustutkimuksesta murteisiin ja nykykirjallisuudesta asiakirjakääntämiseen. Aina on ollut tarjolla osaavaa ohjausta ja kannustusta. Saa innostua, olla utelias ja ajatella itse.  

Hauskuudestaan huolimatta opinnot eivät suinkaan ole olleet aina kevyet. Vastapainoksi olen toiminut koko opiskeluaikani ainejärjestössämme Divina Compagniassa, jossa luentotuttavuuksista on tullut elinikäisiä ystäviä. Järjestö on kaikenlaisille ideoille avoin. Kerran jos toisenkin olemme miettineet esimerkiksi juhlia järjestäessämme, että olisi sitä ehkä jonkin tavanomaisemmankin idean voinut toteuttaa, mutta onpahan meidän näköistämme.  

Valmistuessani italialaisesta filologiasta en valmistu ainoastaan italian osaajaksi. Valmistun humanistiksi, joka osaa kaikenlaista isojen tapahtumien järjestämisestä kielen pienimpien yksiköiden tutkimiseen. Osaan etsiä, käsitellä ja tuottaa tietoa, ja verkostoitua mitä erilaisimpien ihmisten kanssa. Italialaisen filologian yhteisöllisyys on hyödyksi myös valmistumisen tuolla puolen. Ihmisistä, joiden kanssa olen nauranut, tuskaillut esseitä, juhlinut aamuun ja jakanut niin mietinnöt kuin eväätkin, tulee kullanarvoisia, valmiiksi tuttuja kollegoja. Tiedän kokemuksesta, että yhdessä me pystymme vaikka mihin. 

Karin Kantee

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

Olen Karin ja opiskelen kielten maisteriohjelmassa italialaista filologiaa eli kieltä ja kirjallisuutta.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Italia on aina kiinnostanut kielen ja kulttuurin puolesta. Opiskeltuani kieltä lukiossa halusin syventää taitojani yliopistolla.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Vaihtovuosi Roomassa on ollut ehdottomasti parasta, sillä siellä pääsi käyttämään jo kehittynyttä kielitaitoa ja vielä parantamaan sitä. Samalla oppi maan kulttuurista ja kasvoin itsekin. Suosittelen lämpimästi vaihtovuotta, mikäli tietysti koronatilanne sen sallii.

Ni­meä joku eri­tyi­sen mu­ka­va, haas­ta­va tai mie­leen­pai­nu­va kurs­si.

Mieleenpainuvin kurssi oli italian nykykielitieteen kurssi, jossa sain kurssin lopputyönä analysoida viinipullojen etikettien kieltä.

Mil­lais­ta etä­opis­ke­lu on ol­lut?

Etäopiskelu on antanut enemmän aikaa kotona tehtävien töiden tekemiselle ja vapaa-ajalle, kun ei tarvitse siirtyä paikasta toiseen.

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Haluaisin työskennellä yrityksessä tai instituutissa, jossa yhdistyy Suomi ja Italia, eli kulttuurivälittäjänä. Käännöstyöt ovat myös mielenkiintoisia.

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

Yliopisto-opiskelu, etenkin humanistisella alalla, on todella vapaata: vapaavalintaisia kursseja on paljon, eli jokainen voi luoda omannäköisen tutkinnon.

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le?

Selvitä ajoissa, miten haetaan ja mitä pääsykokeessa tapahtuu, niin ”virallisista” asioista ei tarvitse stressata!

Ma­nuel Ac­ker­mann

Olen Manuel, 26 vuotta, ja opiskelen tällä hetkellä saksaa (aiemmin nimellä germaanista filologiaa) kuudetta vuotta. Muutettuani Sveitsistä Suomeen mietin mahdollisia opiskelualoja. Kielet ovat aina kiinnostaneet minua. Niinpä päätin hakea ja pääsin opiskelemaan saksan opettajaksi.  

Valmistuin kandidaatiksi tammikuussa 2016 aineenopettajan linjalta, josta jatkoin suoraan maisteriopintoihin. Ison osan saksan kielen maisteriopinnoista olin suorittanut jo kandivaiheen aikana, joten tällä hetkellä suoritan lähinnä ruotsin opintoja ja kirjoitan graduani. 

Maisteriopintojen aikana huomasin ensimmäistä kertaa opiskelu-urallani, että olen kehittynyt opintojeni aikana niin opiskelijana kuin myös ihmisenä. Tapa, miten ajattelen esimerkiksi kielten oppimisesta tai siitä, miten saksan kieli on kehittynyt sellaiseksi, kun se nykyään on, on muuttunut opintojeni aikana. Nykyään näen yhteyksiä eri kielten välillä automaattisesti ja osaan sekä uskallan itsekin tehdä päätelmiä.

Opinnoissa sain myös mahdollisuuden oppia uusia kieliä kuten hollantia ja viroa. Nämä opinnot tukivat kehitystäni saksan kielen tutkijana ja tulevana opettajana. Opintojen aikana minulla oli myös mainio tilaisuus saada työkokemusta kielialalla. Työskentelin lähes kolme vuotta professorimme tutkimusavustajana, minkä lisäksi olen ollut nyt jo pari vuotta mukana tekemässä saksan oppimateriaalia lukioihin. 

Mutta opinnot ovat vain osa opiskeluelämääni. Olen koko opiskeluajan aikana ollut hyvin aktiivinen niin Karjalaisessa osakunnassa, kun myös saksan kielen opiskelijoiden ainejärjestössä Umlaut ry:ssä, jonka puheenjohtajana toimin vuosina 2014 ja 2015. Umlautin opintovastaavana ja kielten maisteriohjelman johtoryhmän jäsenenä pääsin mukaan luomaan ja kehittämään tätä maisteriohjelmaa. Järjestö- ja edunvalvontatoiminnassa olen oppinut ja kehittynyt vähintään yhtä paljon kuin opinnoissa. 

En ollut varma mihin ryhdyn, kun aloitin syksyllä 2012 saksan opinnot, mutta en ole katunut päätöstäni kertaakaan. Olen saanut tästä isosta kieliperheestä hyviä ystäviä ja tuttuja niin opiskelijoiden kuin opettajien joukosta. Opinnot ovat jo nyt avanneet minulle kaikenlaisia ovia, joista on varmasti hyötyä vielä maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Kielten kandiohjelman opiskelijoiden kokemuksia

Tutustu kielten kandiohjelman opiskelijoiden kokemuksiin.