Tutkimus

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaan liittyviä keskeisiä tutkimusteemoja ovat:


elintarvikemarkkinoiden kehittäminen,
kuluttajien ruokavalinnat ja niiden ymmärtäminen,
maatalouden ja yritysten liiketaloudelliset toimintaedellytykset,
palveluliiketoiminta ja palvelujen kuluttaminen,
vastuullisuuskysymykset,
erilaiset kulutuskulttuurit ja -yhteisöt,
yrittäjyys.