Opiskelijatarinoita

Millaista on opiskella elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmassa? Tutustu opiskelijan kokemuksiin elintarviketalouden ja kulutuksen opiskelusta.
Ida Rantanen

Kuka olet ja mitä opis­ke­let?

Olen Ida, elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmasta. Tavoitetutkintonani on elintarviketieteiden maisteri ja pohjakoulutukseltani olen liiketalouden tradenomi.

Mikä sai si­nut ha­ke­maan juu­ri täl­le alal­le?

Alan kestävyysteemojen ajankohtaisuus sekä ruokateollisuuden mielenkiintoisuus.

Mikä on ol­lut pa­ras­ta opin­nois­sa­si?

Parasta on ollut juurikin mielenkiintoinen opintojen sisältö. Olen oppinut katsomaan asioita entistä kriittisemmin ja monimuotoisemmin.

Mil­lais­ta etä­opis­ke­lu on ol­lut?

Antoisaa, ja vaatinut omaa vastuunottoa. Toisinaan olen voinut käydä kävelylläkin samalla kun kuuntelen etäluentoa. Joillain kursseilla etäluennolla läsnä olemisesta saa lisäpisteitä, mutta varsinaista läsnäolopakkoa ei ole. Olen nauttinut, kun ei tarvitse matkustaa kampusten välillä.

Aja­tuk­se­si työl­lis­ty­mi­ses­tä?

Konkreettinen esimerkki mahdollisesta työnkuvasta: ostopäällikkö, joka vastaa tietyistä kaupan hyllyllä esillä olevista elintarvikkeista. Olen myös kiinnostunut työllistymisestä kestävän kehityksen pariin, ehkä ministeriöön.

Mil­lai­nen asu­mis­jär­jes­te­ly si­nul­la on?

Asun Espoossa, ja täältä pääsee suoralla bussilla Viikin kampukselle.

Min­kä myy­tin yliopisto-opis­ke­lus­ta ha­luai­sit mur­taa?

Yliopisto-opiskelu on juuri niin raskasta, kuin mitä siitä itselleen tekee. Omat opintopiste- ja arvosanatavoitteet voi sopeuttaa tiettyjen rajojen sisällä omaan elämäntilanteeseen sopiviksi

Vink­ki­si ha­kuun tai pää­sy­ko­kei­siin val­mis­tau­tu­val­le?

Tutustu avoimin mielin kaikkeen tarjolla olevaan! Itseään voi päästä toteuttamaan toivomallaan tavalla montaa eri reittiä pitkin. Helsingin yliopistosta valmistuu useilta eri aloilta generalisteja, jotka voivat löytää paikkansa työelämässä hyvin monipuolisista tehtävistä.