Prekonferenssi väitöskirjatutkijoille

15.2.2023 klo 12-19 järjestetään sosiaalityön tutkimuksen päivien prekonferenssi Helsingissä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksella

Moninaisuus sosiaalityön tutkimuksessa

Tässä prekonferenssissa tarkastelemme sosiaalityön väitöstutkimusten tutkimusasetelmia, tutkimusmenetelmiä ja tutkimuseettisiä kysymyksiä moninaisuuden näkökulmasta. Kiinnitämme huomioita tutkijoiden ja tutkimukseen osallistuvien sosiaalisiin sijainteihin sekä näiden vaikutuksiin tutkimuksen eri vaiheissa. Keskustelemme myös tutkimuksen tekemisestä monikielisissä ja ylirajaisissa ympäristöissä. Pohdimme, miten huomioida tutkimusasetelmassa ja tutkimuskohtaamisissa moninaisuuteen kytkeytyvää valtaa.

Prekonferenssi on tarkoitettu sosiaalityön väitöskirjatutkijoille. Iltapäivä alkaa keynote-alustuksella, josta vastaavat yliopistonlehtori, dosentti Eveliina Heino (HY, TUNI), yliopistonlehtori, tutkijatohtori Hanna Kara (HY, ÅA), väitöskirjatutkija Smarika KC (HY) ja väitöskirjatutkija Priscilla Osei (HY). Tämän jälkeen jakaudutaan pienryhmiin, joissa keskustellaan seminaarityöskentelyyn pohjautuen moninaisuuteen liittyvistä kysymyksistä osallistujien etukäteen valmistelemien paperien pohjalta. Prekonferenssi järjestetään kaksikielisenä (suomi/englanti).

Ilmoittautuminen alkaa 1.11.2022 klo 9. Ilmoittautumaan pääsee tästä linkistä.

Lisätietoja: yhteistyöopintojen koordinaattori Mari Suonio, mari.suonio@uef.fi, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet