Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2023

Kiitos osallistumisesta Sosiaalityön tutkimuksen päiville!

Teema: Sosiaalityö ja moninaisuus

 

Moninaisuuden teema on merkityksellinen sosiaalityölle, sillä sosiaalityöntekijöillä, sosiaalityötä opiskelevilla ja opettavilla sekä sosiaalityön tutkijoilla on monenlaisia lähtökohtia, taustoja ja yhteiskunnallisia asemia. Lisäksi sosiaalityötä tehdään monenlaisissa ja monikielisissä ympäristöissä, elämäntilanteissa ja asemissa olevien asiakkaiden kanssa. Moninaisuuden kunnioittaminen on myös yksi tärkeimmistä sosiaalityön eettisistä periaatteista.

Teemana ja käsitteenä moninaisuus kytkeytyy eriarvoisuuteen ja syrjintään, koska eri sosiaaliset asemat ja lähtökohdat vaikuttavat ihmisten toimintamahdollisuuksiin yhteiskunnassa. Puhe moninaisuudesta, sen tunnustamisesta ja kunnioittamisesta ei itsessään riitä; se on alku, jonka jälkeen on mahdollista siirtyä tarkastelemaan syrjiviä rakenteita ja purkamaan niitä.

Moninaisuuden aitoon tunnustamiseen liittyy sosiaalityön juurien ja historian kriittinen tarkastelu. Yksi Sosiaalityön tutkimuksen päivien näkökulma moninaisuuteen on pyrkimys sosiaalityön dekolonisaatioon, eli sen historiassa ja nykypäivässä vaikuttavien kolonialististen piirteiden purkamiseen. Toisen keskeisen näkökulman muodostaa intersektionaalisuus, jonka avulla on mahdollista tarkastella sitä, miten erilaiset sosiaaliset kategoriat ja niiden yhteen kietoutuminen voivat vaikuttaa yksilön kokemuksiin yhteiskunnassa ja tuottaa eriarvoisuutta. Kolmas näkökulma laajentaa ihmiskeskeistä tulkintaa moninaisuudesta ulottaen tarkastelun myös eläimiin ja luontoon osana yhteiskuntaa ja sosiaalityötä. Sosiaalityön tutkimuksen päivillä keskustellaan siitä, millainen on eri taustoista tulevien ihmisten asema sosiaalityön harjoittajina ja sosiaalityön asiakkaina, sekä siitä miten yhdenvertaisuutta ja solidaarisuutta voidaan edistää sosiaalityön keinoin muuttuvissa ympäristöissä.

Paikka: Helsingin yliopisto, Päärakennus, Juhlasali

Tärkeitä päivämääriä:

  • 19.9.–31.10: Työryhmäehdotusten jättäminen
  • 15.11 mennessä: Ilmoitus työryhmien hyväksymisestä
  • 30.11.2022–13.1.2023: Abstraktien lähettäminen
  • 9.1–31.1 2023: Ilmoittautuminen
  • 16.1.2023 mennessä: Päätökset hyväksytyistä abstrakteista
  • 16.-17.2.2023: Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2023