Call for papers

Kieli, sukupuoli ja seksuaalisuus: teoreettisia ja menetelmällisiä näkökulmia -konferenssi
12.–13.10.2023, Helsingin yliopisto, Päärakennus

Kielen, sukupuolen ja seksuaalisuuden risteyskohdista on tullut keskeinen tutkimuskohde monilla eri kieleen keskittyvillä tutkimusaloilla, mutta sukupuolta ja seksuaalisuutta käsitellään niillä usein yksinkertaistavasti, esimerkiksi pelkästään binäärisinä muuttujina. Molemmat ovat kuitenkin monimutkaisia kategorioita, joiden käsitteleminen vaatii uutta teoreettista ymmärrystä ja menetelmällisiä suuntauksia. Tavoitteenamme on tuoda yhteen kielestä sekä sukupuolesta ja/tai seksuaalisuudesta kiinnostuneita tutkijoita sekä Suomesta että muualta maailmasta. Siksi järjestämme kaksipäiväisen konferenssin 12. ja 13. lokakuuta (2023) Helsingin yliopistossa. Kaikki esitelmät pidetään paikan päällä.

Esitelmäkutsu on avoin kaikille kieleen keskittyville tutkijoille. Toivomme saavamme abstrakteja erityisesti sellaisista tutkimuksista, joissa hyödynnetään queerteorioita tai feministisiä lähestymistapoja (esim. intersektionaalinen feminismi), mutta kaikki kieltä sekä seksuaalisuutta ja/tai sukupuolta käsittelevät esitelmäehdotukset ovat tervetulleita. Joitain mahdollisia aihepiirejä ovat

 • queerlingvistiikan teoriat / metodit,
 • korpuslingvistiset lähestymistavat sukupuoleen / seksuaalisuuteen,
 • etnografiset lähestymistavat sukupuoleen / seksuaalisuuteen,
 • sukupuoli- ja seksuaali-identiteettien rakentuminen diskursseissa ja
 • queer- ja trans-sosiofonetiikka.
Konferenssissa on kaksi plenaariesitelmää ja käytännöllistä metodityöpajaa:  
 • FT Lucy Jones, University of Nottingham:
  • Plenaari: Analysing identity and embodiment in the discourse of trans youth: A queer and trans linguistic approach
  • Työpaja: Doing ethnography in Language, Gender and Sexuality research: Issues, concepts, and reflections
 • FT Frazer Heritage, Manchester Metropolitan University
  • Plenaari: Lavender corpus linguistics: taking stock and moving forward
  • Työpaja: Corpus approaches to language and sexuality: tackling methodological challenges

Tarkemmat ohjeet:

Abstraktin maksimipituus on 250 sanaa (poislukien lähdeluettelon). Abstraktin voi kirjoittaa ja esitelmän pitää joko suomeksi tai englanniksi. 

Abstrakti on jätettävä sähköpostiimme langgesex@helsinki.fi 11.5. mennessä. Abstrakti tulee tehdä valmiiseen pohjaan, joka löytyy alta.

Abstraktin pohja (pdf)

Abstraktin pohja (docx)

Ilmoitus abstraktin hyväksymisestä toimitetaan kesäkuun alkupuolella. 

Konferenssin rahoittaa Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen instituutti (HSSH). Osallistuminen on esitelmän pitäjille maksutonta.