Teemaryhmähaku
Tule mukaan toteuttamaan AITU 2024 -tutkimuspäiviä Helsinkiin!
Teemaryhmä-, symposium- ja työpajaehdotusten haku on auki 1.6.–15.9.2023

Ehdotusten lähetys: LINKKI

Englannin- ja ruotsinkieliset kutsut ja verkkolomakkeet löytyvät englannin- ja ruotsinkielisiltä web-sivuilta.

Tervetuloa järjestämään teemaryhmä, symposium tai työpaja Aikuiskasvatuksen tutkimuspäiville, jotka pidetään Helsingin yliopistossa 8.–9.2.2024. Tutkimuspäivien teema on kestävä kehitys ja jatkuva oppiminen muuttuvassa maailmassa. Kutsumme osallistujia yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja muista kansalaisyhteisöistä keskustelemaan aikuiskasvatuksen roolista jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Aikuiskasvatustieteen tehtävänä on tarjota aktiivinen, kriittinen ja monitieteinen tutkimuskenttä, jossa teorian ja käytännön vuoropuhelu tuottaa uutta ymmärrystä ja uusia näkökulmia niin paikallisiin kuin globaaleihinkin haasteisiin. Toivomme ehdotuksia, jotka liittyvät aikuiskasvatuksen moninaiseen tutkimuskenttään.  

Sessioiden toteuttaminen

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät toteutetaan pääasiallisesti lähitapahtumana, mutta sessioita voidaan toteuttaa myös etä- tai hybridimuodossa. Teemaryhmän, symposiumin tai työpajan järjestäjät määrittelevät sessioidensa toteutustavat. Helsingin yliopisto tarjoaa tarvittavat tekniset työkalut (esim. mikrofonit ja kamerat) etä- ja hybriditoteutusta varten. Kannustamme hyödyntämään sessioiden järjestämisessä innovatiivisia ja vuorovaikutteisia lähestymistapoja. Sessiot voidaan toteuttaa suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä.

Teemaryhmät

Teemaryhmät rakentuvat valitun aihepiirin ympärille. Näitä voivat olla esimerkiksi tietyt sisällölliset, teoreettiset tai metodologiset kysymykset. Teemaryhmä voi sisältää yhden tai useamman session. Yhden session kesto on 90 minuuttia ja sen aikana pidetään noin 3–4 esitystä. Esittäjät hakeutuvat teemaryhmiin abstraktikutsun kautta syksyllä 2023 teemaryhmän järjestäjien laatiman teemaryhmäkuvauksen perustella. Teemaryhmän järjestäjät arvioivat teemaryhmään tarjotut abstraktit, muodostavat niistä haluamansa määrän sessioita ja laativat sessioiden aikataulun yhteistyössä tutkimuspäivien järjestelytoimikunnan kanssa. Teemaryhmän järjestäjät huolehtivat myös sessioiden puheenjohtamisesta ja ajankäytöstä. 

Symposiumit

Symposiumit rakentuvat teemaryhmiä rajatummin tietyn aihepiirin ympärille. Symposium on muodoltaan yksi sessio, jonka kesto on 90 minuuttia. Se koostuu tavallisesti lyhyestä johdannosta, 3–4 esityksestä sekä keskusteluosuudesta. Symposiumin kokoamisesta ja toteutuksesta vastaavat symposiumin järjestäjät. Symposiumin esittäjät on valittu etukäteen niin, että heidän esitystensä aiheet muodostavat eheän kokonaisuuden. Lisäksi symposiumissa on puheenjohtaja sekä usein myös diskussantti, joka kommentoi esityksiä ja tuo kriittistä näkökulmaa symposiumin aihepiiriin. 

Työpajat

Työpaja voi keskittyä esimerkiksi metodologiaan, kehittämis- tai tutkimusmenetelmiin aikuiskasvatustieteen kentällä. Se voi liittyä myös tutkimuksen ja yhteiskunnan ajankohtaiseen ilmiöön tai pedagogiseen lähestymistapaan. Keskeistä työpajassa symposiumiin verrattuna on aiheen käsittely käytännönläheisestä näkökulmasta. Pyrkimyksenä on tarjota uusia näkökulmia tai välineitä sekä edistää käytännön taitoja tiettyyn aiheeseen liittyen. Työpaja on muodoltaan yksi sessio, jonka kesto on 90 minuuttia. Symposiumin tavoin työpajan esittäjät tai sisältö on valittu etukäteen. Työpaja sisältää alustuksen, minkä jälkeen siirrytään esimerkiksi ryhmätyöskentelyyn, aiheen yhteiseen kehittelyyn tai käytännön kokeiluihin. Työpajojen kokoamisesta ja toteutuksesta vastaavat työpajan järjestäjät.

Symposiumia tai työpajaa voi ehdottaa järjestettäväksi itsenäisenä sessiona tai osana teemaryhmää.

Teemaryhmä-, symposium- ja työpajaehdotusten haku on auki 1.6.–15.9.2023. Abstraktikutsu aukeaa syksyllä 2023.

Voit lähettää ehdotuksen täyttämällä verkkolomakkeen: LINKKI. Lomakkeesta löydät tarkemmat ohjeet ehdotuksessa tarvittavista tiedoista, ks. myös alla.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä, voit olla meihin yhteydessä: aitu2024@helsinki.fi

 

Teemaryhmän, symposiumin tai työpajan kuvaus

Teksti on enintään 2000 merkkiä. Huom. Teemaryhmän kuvaus voi olla tätä lyhyempi. Symposiumin ja työpajan kuvauksessa mainitaan yleiskuvauksen lisäksi ainakin esitysten/alustusten otsikot ja esittäjien nimet. Kuvauksessa täytyy mainita mm.:

  • Teemaryhmän/symposiumin/työpajan tausta, viitekehys ja tavoitteet
  • Yhteys päivien teemaan
  • Toteuttamismenetelmät: lähi-, etä-, hybridi
  • Teemaryhmälle: Millaisia paperiehdotuksia teemaryhmässä odotetaan.
  • Symposiumille: Symposiumin kokoonpano, sis. erillisten esityksien otsikot ja esittäjien nimet, puheenjohtaja, diskussantti, yms.; kuuluuko symposium teemaryhmään vai onko se itsenäinen sessio.
  • Työpajalle: Työpajan kokoonpano sekä mahdolliset alustusten otsikot; kuuluuko työpaja teemaryhmään vai onko se itsenäinen sessio.