Esiseminaarit 7.2.

Tutkimuspäivien yhteydessä järjestetään kaksi esiseminaaria 7.2.2024.
Sivistyksen kentät liikkeessä – miten tukea oppimista kestävyysmurroksessa?

Aika ja paikka: keskiviikko 7. helmikuuta 2024, kello 12.30-16.00, Studium (3. kerros), Päärakennus, Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 33

Seminaaria voi myös seurata Unituben kautta

Kestävyysmurros leikkaa läpi yhteiskunnan kaikki toiminnot asumisesta työntekoon, ruokatuotannosta liikkumiseen. Miten sivistyksen kentillä voidaan tukea oppimista muutoksessa, jolla turvataan yhteisen planeettamme kantokyky? Kestävä tulevaisuus edellyttää, että eri näkökulmat jatkuvaan oppimiseen ja sivistykseen saatetaan dialogiin. Siksi tuomme samaan pöytään aikuiskasvatuksen tutkijoita ja yhteiskunnan vaikuttajia. Keskustelut valottavat sivistyksen eri kenttiä työelämästä vapaaseen sivistystyöhön ja korkeakoulutukseen. 

Keskustelujen jälkeen osallistamme yleisön ja seminaarin puhujat yhteiseen dialogiin Erätauko-menetelmällä pohtimaan, millainen on ajallemme sopiva, tulevaisuuteen katsova käsitys sivistyksestä?

Tilaisuuden juontaa TKI-päällikkö Heidi Kinnunen Kvs-säätiöstä. Keskustelu striimataan Unitubeen (linkki päivitetään myöhemmin), Erätaukoon voi osallistua paikalla. Tilaisuus on maksuton mutta vaatii ilmoittautumisen.

OHJELMA                                                                                      

12.30 kahvi ja tee

13.00 avaussanat: Aikuiskasvatustiede kestävyysmurroksessa. Päivi Siivonen, esihenkilö, Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura; apulaisprofessori, Turun yliopisto                                                 

13.05 keskustelu: Oikeus sivistykseen läpi elämän               

Valmistaudumme yhteiskunnan muutoksiin, jotka läpäisevät työn ja muun elämän. Kenelle, mihin tarpeisiin, miksi ja miten sivistys toteutetaan kestävyysmurroksessa? Kenen rahalla kansalaisten sivistys kustannetaan? Miten ja missä yhteyksissä kansalaisten omaehtoinen ja yhteiskunnallinen sivistys kehittyy? Puhutaanko kansalaisen oikeudesta vai velvollisuudesta sivistymiseen? Mikä on opiskelijan oikeus sivistykseen? Mihin sivistyksen akateemisia instituutioita tarvitaan?

Vetäjä: Johanna Kallio, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto; kasvatustieteen linjanjohtaja, Päivölän opisto

Keskustelijat: koulutuspolitiikan asiantuntija Nikolas Bursiewicz (SYL), poliitikko ja tietokirjailija Osmo Soininvaara ja osaamispolitiikan johtaja Leena Pöntynen (Teknologiateollisuus) sekä toimituskuntalaiset Annika Pastuhov, Sami Paavola ja Ulpukka Isopahkala-Bouret.                      

14.20 Erätauko: Miten sivistyksen kentillä voidaan tukea oppimista kestävyysmurroksessa?         

15.25 Erätauon oivallukset: Mitä opimme keskustelusta? Missä haluamme sitä jatkaa?                               

15.45 päätössanat: Tieteestä sivistykseksi, katse Sivistyksen teemavuoteen. Lauri Tuomi, toimitusjohtaja, Kvs-säätiö                                 

Seminaarin järjestävät Kvs-säätiö, Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS ja Aikuiskasvatus-tiedelehti.

Perspectives on history and societal effectiveness of Nordic liberal adult education

Aika ja paikka: keskiviikko 7. helmikuuta 2024, kello 16.15-18.30, Studium (3. kerros), Päärakennus, Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 33
 

Seminaaria voi myös seurata Unituben kautta/ You can also follow the seminar via Unitube

Huom. Seminaari on englanninkielinen, in English below  

Järjestämme osana yhteispohjoismaista hanketta “Local study associations and study circles in a Nordic perspective” aikuiskasvatuksen tutkimuspäivillä esiseminaarin, joka käsittelee vapaan sivistystyön ja opintopiirien historiaa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta Pohjoismaissa.  

Opintokeskukset ja opintopiirit syntyivät 1900-luvun alussa vastaamaan kouluttamattoman väestön koulutustarpeisiin. Opintokeskukset ja opintopiirit olivat osa kansanliikkeitä ja oppimista vertaisten välillä. Vaikka toiminnan tavoitteet ovat hieman muuttuneet, on tämänkaltainen vapaaehtoispohjainen toiminta keskeinen osa pohjoismaista aikuiskoulutusta (ts. vapaata sivistystyötä). Ymmärrys vapaan sivistystyön merkityksestä ja poliittinen arvostus ovat kuitenkin historian saatossa muuttuneet, mikä näkyy mm. koulutuspoliittisissa linjauksissa ja rahoituksessa. 

Tämä esiseminaari tarjoaa näkökulmia vapaan sivistystyön historiaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Staffan Larssonin luento johdattaa historiallisen näkökulman kautta paneelikeskusteluun, jossa keskitytään pohtimaan pohjoismaisen vapaan sivistystyön eroja ja yhtäläisyyksiä. Lisäksi luomme katseen myös vapaan sivistystyön tulevaisuuteen. Mitä on tulevaisuuden vapaa sivistystyö?   

Tule mukaan!  Esiseminaari on avoin kaikille vapaasta sivistystyöstä kiinnostuneille, olitpa opiskelija, tutkija, virkamies, poliitikko tai paikallisen tai valtakunnallisen tason organisaatioissa työskentelevä. 
 

In English:

Time and place: Wednesday February 7th at 4:15–6:30 pm, Studium (3rd floor), Main building, University of Helsinki, Fabianinkatu 33
 

Note: Seminar language is English  

As part of the joint Nordic project called “Local study associations and study circles in a Nordic perspective' we invite you to enjoy our pre-seminar on Perspectives on History and societal effectiveness of Nordic liberal adult education.    
     
Study Centers and study circles were born at the beginning of the 20th century to meet the educational needs of the uneducated population such as reading and discussing the books. Study Centers and study circles were part of popular movements and education for and through the people. This kind of liberal adult education is still an integral and official part of education systems of all Nordic countries although the skills and competence needs has slightly changed. The political recognition and understanding of liberal adult education changed through the history and can be seen for example in funding and educational policies.   

The pre-seminar offers insights to history and societal effectiveness of liberal adult education. Lecture of Staffan Larson guides us to historical perspective and in panel discussion the focus is on differences, similarities and visons of future of liberal adult education in different Nordic countries. What is liberal adult education in the future?  

Come and join us! Pre-seminar is open for everyone interested in liberal adult education whether you are student, researcher, public official,  politician or working in organizations at the local and national level.   

 

Ohjelma / Program  

16.15-16.25 The Opening words  
16.25-17.05 Staffan Larsson / Linköping University: Origin and historical perspectives on Nordic liberal adult education  
17.05-17.20 Short Break  
17.20-18.15 Round table discussion: Critical perspectives and ideas on future of liberal adult education  Debators:   
Staffan Larsson, professor emeritus, Linköping University (SE) 
Henriette Bjerrum, social anthropologist and  leader of Videncenter for Folkeoplysning (DK)  
Ivar Eimhjellen, sociologist, NORCE Norwegian Research Centre AS (NO) 
Marion Fields, Specialist, Sivis Study Centre (FI) 
Moderator: Kukka-Maaria Vuorikoski, Finnish Study Centres 
18.15-18.30 Discussion and questions   

 

Tapahtuman järjestäjäorganisaatiot ja henkilöt / Organising institutions and persons:  

Finnish Study Centres (FI), Kukka-Maaria Vuorikoski  
Videncenter for Folkeoplysning (DK),  Henriette Bjerrum & Malene Thøgersen 
NORCE Norwegian Research Centre AS (NO), Ivar Eimhjellen 
Göteborg University (SE), Johan Söderman 
Linköping University (SE),  Henrik Nordvall 
Åbo Akademi University, Vaasa (FI) / Satu Heimo  

Projektisivut / Link to the NordPlus project: 
https://www.vifo.dk/projekter/local-study-assocations-and-study-circles-in-a-nordic-perspective/  

Lisätietoja / for more info:  
kukka-maaria.vuorikoski@opintokeskukset.fi