Pääpuhujat

Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät 2024
Heikki Kinnari

Jatkuva oppiminen ja kestämätön elämä

Heikki Kinnari 

Heikki Kinnari, KT, työskentelee erikoistutkijana Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksella ja tutkimuskeskus CELE:ssä (Centre for Research on Lifelong Learning and Education). Hänen lähestymistapansa on kasvatussosiologinen ja hänen tutkimuksensa ovat keskittyneet elinikäiseen oppimiseen, kasvatuksen ja koulutuksen hallinnallisuuteen ja koulutuspolitiikkaan. Hänen genealogiasta ammentanut väitöskirjansa tarkasteli elinikäisen oppimisen politiikan ylikansallista historiaa. Parhaillaan hän on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa ”Elämää reunalla: elinikäinen oppiminen, hallintavalta ja neuroottinen kansalainen” (2020–2024). Hankkeessa analysoidaan elinikäisen ja jatkuvan oppimisen politiikan aiheuttamia vaatimuksia ja paineita jatkuvaan itsen kehittämiseen.

Eeva Luhtakallio

Yhteiskunnan tekemisen politiikka: miten ymmärtää yhteistä moniarvoisessa yksilöiden ajassa

Eeva Luhtakallio

Eeva Luhtakallio on sosiologian professori Helsingin yliopistossa. Hän on kiinnostunut demokratian arkisista käytännöistä ja on tutkinut erityisesti aktivismia, sosiaalisia liikkeitä sekä poliittiseen osallistumista ja siihen liittyvää eriarvoisuutta. Hän on kehittänyt pragmatistista ja kulttuurisosiologista teoriaa sekä monia visuaalisen, etnografisen ja tekstintutkimuksen menetelmiä sosiologiassa. Hänen tämänhetkinen tutkimuksena käsittelee kuvien ja visuaalisen argumentoinnin keskeisyyttä poliittisessa toiminnassa ja demokraattisessa julkisuudessa. Eeva vetää Sosiologisen demokratiatutkimuksen keskus -tutkijayhteisöä ja sen parissa useita tutkimushankkeita. Hänen viimeaikaisia julkaisujaan suomeksi ovat muun muassa ”Sisukkaat selviytyjät: Lähiöiden pienituloiset” Lotta Junnilaisen kanssa (teoksessa Kantola, Anu ja työryhmä: Kahdeksan kuplan Suomi: Yhteiskunnan muutosten syvät tarinat. Helsinki: Gaudeamus, 2022),  ”Kansalaistottelemattomuus ja kansalaistoiminnan rajat kansalaisten ja päättäjien asenteissa” Hanna Wassin kanssa ja ”Hässäkkä – suomalaisen protestikulttuurin muutosvoimia 1990–2020” Georg Boldtin kanssa (molemmat luvut teoksessa Nykänen, Tapio, Kukko, Johan-Eerik & Koikkalainen, Petri (toim.): Tottelematon kansa — Poliittisen vastarinnan muuttuvat muodot. Tampere: Vastapaino 2023).