Esitelmäkutsu ja abstraktilomake

2. kiertokirje ja esitelmäkutsu on julkaistu kesäkuun alussa, ks. alla. Huomaa, että esitelmäkutsu sisältää linkin abstraktilomakkeeseen.
2. kiertokirje ja esitelmäkutsu

Tervetuloa Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn vuotuiseen syyssymposiumiin Helsinkiin 27.–29.10.2022! Symposiumin teema on Kieli ja osallisuus.

Teema kannustaa pohtimaan kielen merkitystä monimuotoisessa yhteiskunnassa niin yksilön kuin yhteisön näkökulmasta. Miten yksilön ja yhteisöjen kielelliset ratkaisut vaikuttavat osallisuuteen? Millaista kielellistä osaamista yksilöiltä vaaditaan? Mitä yhteisöt voivat tehdä tukeakseen yksilöiden osallisuutta? Millaisia kielipoliittisia ratkaisuja tarvitaan? Millainen rooli soveltavalla kielentutkimuksella tulisi olla näiden kysymysten ratkaisemisessa?

Kutsumme kaikki kielentutkijat mukaan pohtimaan näitä ja monia muita soveltavan kielitieteen kysymyksiä!

Päivien pääpuhujat ovat:

  • Tommaso Milani, Göteborgin yliopisto: ”Participation on whose terms?”
  • Simo Määttä, Helsingin yliopisto: ”Diskurssi, ideologia ja osallisuus”
  • Anna Kristina Hultgren, The Open University: ”Enhancing theories of the rise of English as an academic language through cross-disciplinary participation”

Lisäksi ohjelmassa on päivien teemaan liittyvä kieliasiantuntijoiden paneeli, jota vetävät Heini Lehtonen ja Johanna Isosävi. Paneelin asiantuntijat ovat Minna Intke-Hernandez (Helsingin yliopiston Kielikeskus), Juha Jalkanen (Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä), Leealaura Leskelä (Selkokeskus) ja Jenni Viinikka (Kelan kielipalvelut).

Symposiumin järjestämisestä vastaa Helsingin yliopisto. Tavoitteena on, että tapahtuma järjestetään paikan päällä Helsingin yliopiston keskustakampuksella.

 

Työmuodot

Symposiumin työmuotoja ovat itsenäiset sektio- ja posteriesitelmät (joko valmistuneesta tai vielä meneillään olevasta tutkimuksesta) ja temaattiset työpajat. Työpajan tai esitelmän pääkielenä voi olla suomi, ruotsi ja/tai englanti ja myös muita kieliä saa hyödyntää. Kannustamme esitelmissä osallisuutta lisäävään monikielisyyteen eli esitelmissä voi käyttää eri kieliä joustavasti. Mainitsethan abstraktissa, millä kielellä tai millä kielillä esitelmää pystyy seuraamaan.

Sektioesitelmät

Sektioesitelmä voidaan pitää joko valmistuneesta vai vielä meneillään olevasta tutkimuksesta. Sektioesitelmän pituus on 20 min + 10 min keskustelua. Abstraktin laajuus on korkeintaan 300 sanaa, mukaan lukien mahdolliset lähteet.

Posteriesitelmät

Posteriesitelmät soveltuvat erityisen hyvin väitöskirjatutkijoille ja muun muassa tutkimusprojektien ja meneillään olevan tutkimuksen esittelyyn. Posterin maksimikoko on A0. Abstraktin laajuus on korkeintaan 300 sanaa, mukaan lukien mahdolliset lähteet.

Temaattiset työpajat

Temaattiset työpajat ovat pituudeltaan joko 90 tai 150 minuuttia, ja niissä pidetään esitelmiä, jotka liittyvät temaattisesti toisiinsa. Työpajassa voi olla myös johdanto ja/tai loppukeskustelu. Työpajan koollekutsujat päättävät esitelmien pituuden.

Koollekutsujat laativat yleiskuvauksen työpajasta ja ilmoittavat osallistujien nimet ja esitelmien otsikot esitysjärjestyksessä (yhteensä korkeintaan 500 sanaa). Työpajassa esitelmän pitävät jättävät erikseen oman abstraktinsa sektioesitelmän tapaan (korkeintaan 300 sanaa sis. mahdolliset lähteet) ja ilmoittavat siinä työpajan nimen.

 

Esitelmäehdotusten jättäminen

Symposiumiin toivotaan runsaasti esitelmä- ja työpajaehdotuksia. Esitelmä- ja työpajaehdotukset jätetään tämän abstraktilomakkeen kautta 10.8.2022 mennessä.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen symposiumiin aukeaa elokuussa, kun päätökset esitelmien hyväksymisestä ohjelmaan on tehty. Lisätietoja symposiumin osallistumismaksuista löytyy ”Ilmoittautuminen ja ohjeet” -välilehdeltä.

 

AFinLAn vuosikirja 2023

Syyssymposiumin osallistujat voivat tarjota artikkelia AFinLAn vuosikirjaan. Tarjotut artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin. Vuosikirja on saatavissa avoimena verkkojulkaisuna (Jufo-luokitus 1). Artikkelikäsikirjoituksen pohjana voi olla mikä tahansa esitelmätyyppi, mutta artikkelin tulee liittyä syyssymposiumin teemaan. Lisätietoja käsikirjoitusten lähettämisestä annetaan symposiumin jälkeen.

 

Muuta huomioitavaa

Esitelmän pitäminen AFinLAn syyssymposiumissa edellyttää AFinLAn tai muun AILAn jäsenjärjestön jäsenyyttä. Yhteisesitelmissä tämä koskee vähintään yhtä tekijöistä. Sen sijaan työpajan vetäjien tulee kaikkien olla jäseniä. Lisätietoja jäseneksi liittymisestä löydät täältä: http://www.afinla.fi/jaseneksi.

Mikäli esitelmäsi kuuluu jonkin AFinLAn teemaverkoston alaan, pyydämme ilmoittamaan siitä abstraktissa. Tietoa pyydetään ohjelman rakentamista varten, eikä se vaikuta abstraktien arviointiin. Lisätietoa teemaverkostoista.

 

Tärkeät päivämäärät

Esitelmien ja työpajojen tiivistelmät tulee jättää viimeistään 10.8.2022.
Esitelmien ja työpajojen hyväksymisestä ilmoitetaan viimeistään 31.8.2022 → 2.9.2022.
Viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä esitelmän pitäjille ja työpajan vetäjille on 14.9.2022, muuten 30.9.2022.

 

Tervetuloa Helsinkiin!

Järjestelytoimikunta: Niina Hynninen (pj), Johanna Isosävi, Heini Lehtonen, Anne Mäntynen, Eeva Sippola, Anna Solin sekä sihteerit Irina Herneaho ja Mei Yang

Voit lähettää sähköpostia järjestäjille osoitteeseen afinla-2022@helsinki.fi.