Afinla 2022

Kieli ja osallisuus

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn perinteeksi muodostunut syyssymposium järjestetään seuraavaksi Helsingin yliopistossa 27.–29.10.2022. Symposiumin teema Kieli ja osallisuus kutsuu pohtimaan kielen merkitystä monimuotoisessa yhteiskunnassa niin yksilön kuin yhteisön näkökulmasta. Miten yksilön ja yhteisöjen kielelliset ratkaisut vaikuttavat osallisuuteen? Millaista kielellistä osaamista yksilöiltä vaaditaan? Mitä yhteisöt voivat tehdä tukeakseen yksilöiden osallisuutta? Millaisia kielipoliittisia ratkaisuja tarvitaan? Millainen rooli soveltavalla kielentutkimuksella tulisi olla näiden kysymysten ratkaisemisessa?

Kutsumme kaikki kielentutkijat mukaan pohtimaan näitä ja monia muita soveltavan kielitieteen kysymyksiä!

Symposiumin järjestämisestä vastaa Helsingin yliopisto. Tavoitteena on, että tapahtuma järjestetään paikan päällä Helsingin yliopiston keskustakampuksella.

Tärkeät päivämäärät:

  • työpaja- ja esitelmäabstraktien jättöpäivä: 10.8.2022
  • hyväksymisestä ilmoittaminen: 31.8.2022 → 2.9.2022
  • viimeinen ilmoittautumis- ja maksupäivä: 14.9.2022 (puhujat), 30.9.2022 (muut osallistujat)

Yhteystiedot: afinla-2022@helsinki.fi