Tutustu Kielikeskuksen uusittuihin verkkosivuihin

Kielikeskuksen uudet sivut tarjoavat laajan kuvan Kielikeskuksen palveluista ja opetuksen periaatteista, tietoa kielestä ja viestinnästä kiinnostuneille sekä johdatuksen Kielikeskuksen tutkimusperustaiseen kehittämistyöhön ja organisaatioon.

Uusiutuneilla verkkosivuilla tehdään entistä näkyvämmäksi Kielikeskuksen toiminta koko Helsingin yliopistoa, sidosryhmiä ja ulkoisia asiakkaita palvelevana yksikkönä.  Sivuilta löytyy tietoa Kielikeskuksen opetuksen kehittämisestä, opetuksen tutkimuspohjaisuudesta, kaikille avoimista suomen kursseista sekä Kielikeskuksen tarjoamista palveluista.

Tarkemmat tiedot Kielikeskuksen opetustarjonnasta ja opiskelumahdollisuuksista löytyvät Helsingin yliopiston opiskelijan ohjeista. Kielikeskuksen tutkimukseen voi tutustua myös TUHAT-tietokannassa. 

Sivusto kokoaa yhteen myös Kielikeskuksen muita viestintäkanavia, kuten kielenoppimista ja viestintäosaamista käsitteleviä blogeja ja kaikille avoimia tukisivustoja. Sivuilta löytyy myös Kielikeskuksen vuosikertomus ja tietoa yksiköstä. 

Verkkosivuilla julkaistaan säännöllisesti uutisia ja ajankohtaisia tapahtumia käsitteleviä juttuja. Sivuilla on jo nyt luettavissa HY:n opiskelija Antti Putilan haastattelu, joka käsittelee kirjoittamista.

Kielikeskus kuuntelee mielellään palautetta ja kokemuksia uusista verkkosivuista. Palautteenantajia pyydetään olemaan yhteydessä Kielikeskuksen asiantuntija Janne Niinivaaraan.