Opetus kehittyy järjestelmällisesti ja yhteisöllisesti

Kielikeskuksen opetussuunnitelma uudistuu. Opetussuunnitelmatyön rinnalla Helsingin yliopiston kielikeskuksen tarjoama viestintä- ja kieltenopetus kehittyy jatkuvasti ja monipuolisesti. Kielikeskuksen opettajista ja asiantuntijoista koostuva opetuksen kehittämisryhmä edistää pedagogista työskentelyä ja osallistaa kielikeskusyhteisöä. Toimintakaudellaan ryhmä painottaa muun muassa monipuolisia oppimisympäristöjä, työelämäosaamista sekä henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointia.

Kielikeskuksessa opetuksen kehittäminen on jatkuva prosessi. Henkilöstö tekee työtä tukeakseen, motivoidakseen ja rakentaakseen opiskelijoille mahdollisuuksia oppia kieliä, viestintää ja kulttuureita. Opetuksen kehittäminen on jokaisen kielikeskuslaisen tehtävä. Kehittämistä edesauttaa Kielikeskuksessa muun muassa opetuksen kehittämisryhmä, eli OK-ryhmä.

-Kielikeskuslaisille on tärkeää, että opettaminen ja siihen liittyvät ratkaisut ovat perusteltuja ja ajan tasalla. Siksi kehitämmekin opetusta järjestelmällisesti ja yhteisöllisesti ja yhteistyössä opiskelijoiden kanssa, OK-ryhmän puheenjohtaja, yliopisto-opettaja Riikka Järvelä kertoo.

OK-ryhmän toimikausi on kolme vuotta. Vuoden 2019 alussa alkaneen toimikauden aikana OK-ryhmä toimii puolen vuoden sykleissä. Jokaisessa on yksi painopiste, jonka ympärillä Kielikeskuksen toimintaa tarkastellaan ja kehitetään.

Painopistealueet ovat:

1. Kurssien tavoitteiden ja työmuotojen kuvauksen selkeyttäminen                                 syksy 2019

2. Tasapainoiset ja monipuoliset oppimisympäristöt                                                               kevät 2020

3. Kielikeskuksen henkilöstön ja opiskelijoiden ilo ja hyvinvointi                                        syksy 2020

4. Työelämätaidot ja työelämäyhteistyö                                                                                       kevät 2021

5. Läpinäkyvä, avoin ja yhteisöllinen pedagoginen kehittäminen                                         syksy 2021

 

Tarkoituksena on järjestää seminaareja, tapahtumia ja koulutusta sekä tutkailla teemoja kartoittamalla niitä kyselyillä. Myös opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistyö on mielestämme tärkeää.

- Syksyllä 2019 OK-ryhmä pohtii, miten opintojaksojen tavoitteista ja työmuodoista viestitään opiskelijoille esimerkiksi kurssikuvauksissa parhaiten. Opiskelijalle on tärkeää kurssille ilmoittautuessa ymmärtää, millaisia tavoitteita oppimiselle ja osaamiselle on asetettu ja millaisin työtavoin niihin pyritään, Järvelä kertoo syksyn teemasta. Työtapojen ja oppimismuotojen laajalla tarjonnalla pyritään luomaan joustavia ja vaihtoehtoisia oppimispolkuja.

Uusi KOPS, eli Kielikeskuksen opetussuunnitelma, vuosille 2020-2022 luodaan kuluvana syksynä, ja kurssien tavoitteiden ja työskentelymuotojen pohtiminen on osa opetussuunnitelmatyötä. Henkilökunnalle työmuotojen ja kurssikuvausten pohtiminen luovat mahdollisuuden kehittää omaa opetusta, luoda uutta ja tarkastella opetusjaksojen sisältöjä. Kurssien uudistamisen ja kuvausten kirjoittamistyön lisäksi teema näyttäytyy syksyn aikana henkilöstölle suunnattuina koulutuksina.

Eurooppalainen kielten päivä Kielikeskuksessa

Ensi viikon torstaina 26.9. Kielikeskus järjestää tapahtuman osana Eurooppalaista kielten päivää (European Day of Languages). Liity mukaan #EuropeanDayOfLanguages #myfavouritephrase