Monta tietä digitalisaatioon

Opetuksen digitalisaatio on yliopistossa keskeinen strateginen ja pedagoginen kysymys. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa, ja miksi sen käyttö jakaa mielipiteitä? Elämmekö digiloikkaa vai onko teknologia tullut vähitellen erottamattomaksi osaksi oppimista ja vuorovaikutusta? Vuoden viimeisessä Kielikeskuskokemuksia-podcastin jaksossa puhutaan digitalisaatiosta.

Kielikeskuskokemuksia-podcastin tuoreessa jaksossa keskustellaan digitalisaation monista muodoista. Ruotsin yliopisto-opettaja Johanna Manner-Kivipuro on kehittänyt opetustaan digitalisaation avulla jo pitkään. Lisäksi hän on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa, kolmivuotisessa kärkihankkeessa DIGIJOUJOU. Hankkeessa on tavoitteena luoda kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa.

Johanna Manner-Kivipuro muistuttaa, että ei ole yhtä tapaa digitalisoida opetusta. Opettajan harkinta ja ymmärrys ovat ensisijaisia lähtökohtia. Lisäksi opiskelijan ohjaus oppimisympäristössä ovat keskeistä aina, vaikka se muokkautuu oppimisympäristön ja työvälineiden mukaan.  Podcastissa myös keskustellaan siitä, miten digitalisaatio, kielten opiskelu ja työelämätaidot liittyvät toisiinsa.

- Digitalisaatio ei ole vain yksi asia, eikä muista asioista irrallinen yksittäinen asia, podcastissa kiteytetään.

Podcast-sarja avaa Kielikeskuksen opetuksen ja oppimisen arkea kieli- ja viestintäosaamisesta kiinnostuneille. Sarja nostaa uudenlaisia, ainutlaatuisia ja erilaisia oppimismuotoja ja -käytäntöjä esiin. Lisäksi sarjassa esitellään Kielikeskuksen keväällä 2018 julkaistuja pedagogisia periaatteita.

Haastattelijana asiantuntija Janne Niinivaara.