Jotta opetus voi olla työelämälähtöistä, tulee sen olla tutkimuspohjaista

Kielikeskuksen podcast-sarjan kolmannessa osassa pureudutaan opetuksen tutkimuspohjaisuuteen. Englannin yliopistonlehtori Tuula Lehtonen korostaa, että tutkimuspohjaisuus on erittäin tärkeä lähtökohta opetukselle, mutta sen toteuttamiseen kukin opettaja voi löytää itselleen sopivimman muodon.

Helsingin yliopiston opetusfilosofia määrittelee, että opetuksen tulee perustua tutkimukseen. Mitä tämä lähtökohta merkitsee viestintä- ja kieliopintojen opettajalle? Opettajien akatemian jäsen, yliopistonlehtori Tuula Lehtonen Kielikeskuksen englannin yksiköstä antaa tutkimuspohjaisuudelle monta vaihtoehtoa. Tutkimuspohjaisuus ei väistämättä tarkoita sitä, että opettajan tulisi olla tutkija. Tutkimusta seuraamalla pääsee jo pitkälle.

Toisaalta opettajan ei tule asettaa tutkimusrimaa omassa työssään liian korkealle. Tutkimuksen tekeminen vaatii monia taitoja, mutta suurin osa näistä taidoista on harjoittelun tulosta. Lähtökohdaksi tarvitaan intoa ja kiinnostusta maailmaan. Tutkimalla voi ratkoa esimerkiksi ongelmaa, jonka on omassa opetuksessaan havainnut.

- Meillä kaikilla on varmasti asioita mielessä, josta mietimme, että miksi tämä toimii ja tämä ei, Tuula Lehtonen rohkaisee tutkimaan opetusta.

Lehtosen mukaan opetuksen tutkimuspohjaisuus mahdollistaa opetuksen työelämälähtöisyyden. Yliopisto saa työelämästä tietoa juuri tutkimalla. Erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä on tehty paljon, ja tehdään jatkuvasti.  Jokainen opettaja voi kohdallaan pohtia, miten työelämän tutkimus näkyy ja soveltuu omassa opetuksessa.

Podcast-sarja avaa Kielikeskuksen opetuksen ja oppimisen arkea kieli- ja viestintäosaamisesta kiinnostuneille. Sarja nostaa uudenlaisia, ainutlaatuisia ja erilaisia oppimismuotoja ja -käytäntöjä esiin. Lisäksi sarjassa esitellään Kielikeskuksen keväällä 2018 julkaistuja pedagogisia periaatteita.

Haastattelijana asiantuntija Janne Niinivaara.