Siltavuorenpenger ja Minerva
Kruununhaan Siltavuorenpenkereellä on ainutlaatuinen yliopistoympäristö, jossa tulevaisuus ja historia kohtaavat.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan tilat keskittyvät Helsingin Kruununhaan Siltavuorenpenkereelle, joka on perinteinen yliopistoalue. Tiedekuntaa varten on alueella remontoitu entiset anatomian, fysiologian, suurenergiafysiikan ja fysiikan laitoksen tilat. Vanhojen tunnelmallisten rakennusten keskellä on tiedekunnan keskus, vuonna 2005 valmistunut Minerva-talo.

Minerva on moderni, tulevaisuusorientoitunut opetukseen ja opiskeluun suunniteltu rakennus, jonka sydän Minerva-tori on toiminnallisuutta, aktivoivaa opetusta ja erilaisten teknologioiden opetuskäyttöä tukeva oppimisympäristö, jota kehitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä on käynnissä laaja projekti, jossa Minervaan rakennetaan uudet tilat tiedekunnan taito- ja taideaineiden opetukseen. Myös muissa Siltavuorenpenkereen rakennuksissa on muutostöitä käynnissä.

Siltavuorenpenkereellä toimii myös Helsingin yliopiston Avoin yliopisto ja joitakin työtiloja on valtiotieteellisen tiedekunnan tutkijoiden käytössä.

Minervassa toimivat Unicafe-ravintolat Olivia ja Oliver.