Opet­ta­jan pe­da­go­gi­set opin­not (ai­neen­opet­ta­ja)

Aineenopettajan koulutuksen tehtävänä on kouluttaa aineenopettajia perus- ja lukio-opetuksen sekä aikuisopetuksen tehtäviin. Koulutuksessa suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Helsingin yliopistossa on mahdollista suorittaa opettajan pedagogiset opinnot ja näihin opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu joko perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin tai aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuen. Opinnot voi suorittaa suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi.

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) koostuvat 25 opintopisteen laajuisista perusopinnoista ja 35 opintopisteen laajuisista aineopinnoista. Opinnot edellyttävät pääsääntöisesti yhden lukuvuoden päätoimista opiskelua ja ne sisältävät runsaasti läsnäoloa vaativaa lähiopetusta.

Koulutukseen voi hakea tutkinto-opiskelija tai jo maisteritutkinnon suorittanut erillisopiskelija.

Hakuaika opettajan pedagogisiin opintoihin vuonna 2018 oli 15.2.2018–15.3.2018. Valintaprosessista ja valintamenettelyn käytännön järjestelyistä vastaa yliopiston hakijapalvelut.