Webinaareja kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisista lähestymistavoista eri aineiden opetukseen ja kouluyhteisön kehittämiseen

Tervetuloa mukaan maksuttomiin ja kaikkien oppiaineiden opettajille sekä rehtoreille ja oppikirjailijoille suunnattuihin webinaareihimme, joissa keskustelemme kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden huomioimisesta opetus- ja arviointimateriaaleissa, opetuksessa ja kouluyhteisön kehittämisessä.

Webinaareissa tarkastelemme kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuutta (kukaki-tietoisuutta) eri näkökulmista sekä tutkimustiedon että konkreettisten esimerkkien kautta. Osallistujat saavat vinkkejä kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisten opetusmateriaalien laadintaan ja arviointiin sekä pääsevät keskustelemaan muiden osallistujien ja kouluttajiemme kanssa.

Webinaarit järjestää Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA, ja ne pohjautuvat Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -arviointi- ja tutkimushankkeessa 4.3.2021 julkaistuihin tutkimustuloksiin ja suosituksiin.

Webinaarien tavoitteena on tukea kouluyhteisön kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen pedagogisen osaamisen vahvistamista opetuksessa ja arvioinnissa. Webinaarit antavat myös eväitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen L2-tavoitteiden (kulttuuriosaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu) huomioimiseen opetuksessa. Tavoitteena on tukea yhdenvertaisuutta kouluyhteisössä ja tarjota kriittistä kukaki-tietoisuuden näkökulmaa oppimateriaaleihin ja niiden käyttöön.

Webinaarien ajankohdat:

1. webinaari: Kulttuuri, katsomus ja kieli kouluyhteisön kehittämisen käsitteinä ja moninaisuuden huomioiminen kouluyhteisössä
ke 31.3.21 klo 14.15–15.30 projektisuunnittelija Anita Jantunen ja projektisuunnittelija Henri Satokangas

2. webinaari: Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisten opetusmateriaalien valinta, laatiminen ja käyttö sekä monikielinen pedagogiikka  
to 8.4.21 klo 14.15–15.30 projektisuunnittelija Salla-Maaria Suuriniemi ja projektisuunnittelija Kaarina Karasti

3. webinaari: Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden huomioiminen eri oppiaineiden arvioinnissa ja oppimisen tuen toteuttamisessa
ke 21.4. klo 14.15–15.30 projektipäällikkö Marja Tamm ja Katri Kuukka (OPH)

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Voit tutustua KUPERA-arviointi- ja tutkimusraportin tiivistelmään täällä.

Tulossa syksyllä 2021 myös MOOC-kurssi kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuudesta opetus- ja arviointimateriaaleissa.

 

Lisätietoa:

Kaarina Karasti, kaarina.karasti@helsinki.fi, 050 4717289
Henri Satokangas, henri.satokangas@helsinki.fi, 050 5226767
Marja Tamm, marja.tamm@helsinki.fi, 050 3119302